NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για μαθητές Δημοτικού (7 έως 12 ετών)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (13 έως 19 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Αθλητών Ρομπότ είναι να πετάξουν όσο το δυνατόν πιο μακριά την σφαίρα.

Το Άθλημα απαιτεί τις κινήσεις ενός Αθλητή Σφαιροβολίας, ακρίβεια, μηχανική και σωστούς υπολογισμούς.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Προπονητή του Αθλητή Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΑΘΛΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΗ

Το Άθλημα αφορά  τις πλατφόρμες:

Lego Mindstorm EV3 - NXT , Lego Spike Prime (9 -19 ετών) (η κατηγορία αυτή κάνει ρίψη με μια πλαστική μπαλίτσα από το κιτ EV3 Mindstorm της Lego).
Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 25 cm x 25 cm /1 kg.

Μέγιστο ύψος: Κανένα όριο
Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Mindstorm EV3 ή NXT Kit υλικά στην κατασκευή.
Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή, 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες κάθε είδους. 
Προγραμματισμός σε EV3-NXT λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού.

Lego WeDo2 - Lego Boost - Lego Spike Essential  (7 - 8 ετών) (η κατηγορία αυτή κάνει ρίψη με μια πλαστική μπαλίτσα από το κιτ EV3 Mindstorm της Lego).

Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 25 cm x 25 cm /1 kg.

Μέγιστο ύψος: Κανένα όριο

Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Wedo2 ή Lego Boost ή Lego Spike Essential  υλικά στην κατασκευή.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο 2 hub, 2 κινητήρες και 2 αισθητήρες κάθε είδους. Προγραμματισμός στο αντίστοιχο λογισμικό ή σε scratch 3.0.

Άλλα ρομποτικά πακέτα (Open Hardware & Software)  (9 -19 ετών) (η κατηγορία αυτή κάνει ρίψη με μια πλαστική μπαλίτσα από το κιτ EV3 Mindstorm της Lego)
Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 25 cm x 25 cm /1 kg.
Μέγιστο ύψος: Κανένα  όριο
Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομποτικό υλικό  ή συνδυάστε τα, καθώς και τον προγραμματισμό σε οποιοδήποτε λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες. 
Επιτρεπόμενα τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη, πλαστικό, μέταλλο. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν πρέπει να τραυματίσει την πίστα, τους διαιτητές ή τα μέλη της ομάδας.


Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις μπαταρίες με μέγιστη ασφάλεια.

1. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομος.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι (25 εκατοστά Πλάτος x 25 εκατοστά Μήκος) και η μάζα του μέχρι 1 κιλό.

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, ο Αθλητής Ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωρεί σε κιβώτιο ελέγχου.

       - Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις (25 x 25) εκατοστά συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή.

4. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

5. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

6. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

7. Επιπλέον απαιτήσεις για το ρομπότ LEGO:

       -  To ρομπότ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά με αυθεντικά υλικά LEGO ή HITECHNIC.

    - Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μπαταρίες ή κελιά (cells) όπως προτείνονται από τη LEGO, κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τεχνικός Έλεγχος Αθλητή Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει ο Αθλητής Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει τον Αθλητή Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας (Προπονητής του αθλητή).

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Αθλητής Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να αγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

6. Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου θα γίνουν ερωτήσεις στην ομάδα στα κρίσιμα σημεία του προγράμματος του ρομπότ. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί της το laptop της με το πρόγραμμα του Αθλητή ανοικτό. Εάν από τις ερωτήσεις αποδειχτεί ότι η ομάδα δεν έχει γνώση του προγράμματος τότε η ομάδα λαμβάνει ποινή ίση με το  - 20% των εκατοστών που θα φέρει στο Άθλημα.

ΠΙΣΤΑ

1. Οι πίστα του Αγώνα είναι στρογγυλή με διάμετρο 0.70εκ  (0.65 εκ περίπου λευκή επιφάνεια - 0.02 εκ μαύρος δακτύλιος) και υπερυψωμένη από την επιφάνεια κατά 3εκ.

2. Το χρώμα της είναι λευκό και η υφή της μουσαμάς εκτυπώσιμος.

3. Περιμετρικά φέρει μαύρο πλαίσιο πάχους 2εκ.

4. Η πίστα είναι τοποθετημένη σε ένα πλαίσιο με διαστάσεις 2,36εκ Μήκος x1,14 Πλάτος x 0,05 εκ Ύψος Περιμετρικού Φράγματος, το οποίο περιέχει άμμο.

5. Για δοκιμή των Αθλητών Ρομπότ πριν την έναρξη των Αγώνων θα υπάρχουν δοκιμαστικοί γύροι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την ημέρα των αγώνων.

6. Μετά τις δοκιμές και λίγο πριν την έναρξη κάθε Αγώνα οι Αθλητές Ρομπότ θα μπαίνουν σε καραντίνα.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ.jpg

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι Αθλητές Ρομπότ αγωνίζονται μόνοι τους σε 3 προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια ολοκληρώνεται για όλους τους Αθλητές Ρομπότ πριν ξεκινήσει η επόμενη.

Η διαδικασία του αγώνα

• Ο Αθλητής Ρομπότ τοποθετείται στην θέση που υπάρχει στην πίστα με το μπροστινό μέρος του ρομπότ να είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από το σημείο ρίψης.

• Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα, τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα αφού ο Προπονητής τους πιέσει το κουμπί Start-Stop. Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε δευτερολέπτων, ο Προπονητής πρέπει να κινηθεί έξω από τον Αγωνιστικό χώρο.

• Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να κινηθεί σε κυκλική κίνηση με την φορά του ρολογιού  (σπειροειδής), φτάνοντας στο άλλο άκρο της κυκλικής πίστας και να εκτινάξει την μπάλα όσο το δυνατόν πιο μακριά σε απόσταση έως και 1,55 εκ.

•  Εάν ένας Αθλητής Ρομπότ βγάλει την μπάλα εκτός πίστας  σε μήκος μεγαλύτερο του 1.55 εκ τότε η προσπάθεια του θεωρείται                άκυρη!!!

•  Εάν ένας Αθλητής Ρομπότ βγάλει την μπάλα εκτός πίστας από πλαϊνό σημείο της πίστας τότε η προσπάθεια του θεωρείται άκυρη!!!​

Δεν επιτρέπεται:

• Οι Αθλητές Ρομπότ να χρησιμοποιούν εξαρτήματα που μπορούν να βλάψουν τους θεατές.

• Η χρήση συγκολλητικών για την αύξηση της πρόσφυσης.

• Διάσπαση του Αθλητή Ρομπότ σε κομμάτια κατά τη διάρκεια του αγώνα.

• Τηλεχειριστήριο.

• Η χρήση ελαστικών επεκτεινόμενων υλικών (λάστιχα, ιμάντες κλπ). Ο τρόπος ρίψης θα πρέπει να είναι αποκλειστικά μηχανικός.

Επιτρέπεται:

• Η επέκταση του τυχόν βραχίονα του Αθλητή Ρομπότ μετά την έναρξη του αγώνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Οι Αθλητές Ρομπότ θα επανεξεταστούν από τους κριτές πριν από κάθε Αγώνα και θα πάρουν ένα μοναδικό αυτοκόλλητο αριθμό.            Αυτή η αυτοκόλλητη ετικέτα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια πλευρά του ρομπότ.

Νικητής αναδεικνύεται ο Αθλητής Ρομπότ που θα πετάξει πιο μακριά την μπάλα.

Ηλικιακή κατηγορία Α-Γ Δημοτικού (Ανεξάρτητα το ρομποτικό πακέτο)

1η Θέση: FAM                        BrickQ

2η Θέση: Αετοί                       BrickQ

3η Θέση: Ούμπα Λούμπα      BrickQ

 

Ηλικιακή κατηγορία  Δ-ΣΤ Δημοτικού (Ανεξάρτητα το ρομποτικό πακέτο)

1η Θέση: Robotzedes Δημοτικό 2                        BrickQ

2η Θέση: Αριστοτέλειο1                                        BrickQ

3η Θέση: Square                                                  BrickQ

Ηλικιακή κατηγορία Γυμνασίου - Λυκείου (Ανεξάρτητα το ρομποτικό πακέτο)

1η Θέση: Robotzedes Γυμνάσιο             Ταξίδι ANEK

2η Θέση: Robotzedes Λύκειο

3η Θέση: Architechs

ΝΙΚΗΤΕΣ

ball_put_low_res.jpg