NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

ΠΑΛΗ
 

ΠΑΛΗ.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για μαθητές Δημοτικού (7 έως 12 ετών)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (13 έως 19 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Αθλητών Ρομπότ είναι να βγάλουν εκτός μάχης τον αντίπαλο στην ειδική διαμορφωμένη πίστα πάλης και να θεωρηθεί νικητής

Υπάρχει περιορισμός χρόνο... λεπτά σε κάθε γύρο.

Η Πάλη, ως άθλημα, δεν απαιτεί τη ζημία ή την καταστροφή του αντιπάλου, αλλά μόνο την μετατόπιση του έξω από την πίστα.
Σε μια τέτοια περίπτωση ο Αθλητής Ρομπότ που παραβιάζει τις βασικές αξίες θα αποκλειστεί και ο αντίπαλος θα κηρυχθεί νικητής.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Προπονητή του Αθλητή Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΑΘΛΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΗ

Το Άθλημα αφορά  τις πλατφόρμες:

Lego Mindstorm EV3 - NXT , Lego Spike Prime (9 -19 ετών)
Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 15 cm x 15 cm /1000 gr.

Ύψος απεριόριστο
Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Mindstorm EV3 ή NXT Kit υλικά στην κατασκευή.
Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή, 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες κάθε είδους. 
Προγραμματισμός σε EV3-NXT λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού.

Lego WeDo2 - Lego Boost - Lego Spike Essential  (6 - 8 ετών)

Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 15 cm x 15 cm /1000 gr.

Ύψος απεριόριστο​​

Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Wedo2 ή Lego Boost ή Lego Spike Essential  υλικά στην κατασκευή.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο 2 hub, 2 κινητήρες και 2 αισθητήρες κάθε είδους. Προγραμματισμός στο αντίστοιχο λογισμικό ή σε scratch 3.0.

Άλλα ρομποτικά πακέτα (Open Hardware & Software)  (10 -19 ετών)
Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 1
5 cm x 15 cm /1000 gr.
Ύψος απεριόριστο
Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομποτικό υλικό  ή συνδυάστε τα, καθώς και τον προγραμματισμό σε οποιοδήποτε λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες. 
Επιτρεπόμενα τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη, πλαστικό, μέταλλο. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν πρέπει να τραυματίσει την πίστα, τους διαιτητές ή τα μέλη της ομάδας.


Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις μπαταρίες με μέγιστη ασφάλεια.

1. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομος.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι (15 εκ  x 15 εκ) και η μάζα του μέχρι 1000γρ.

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, ο Αθλητής Ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωρεί σε κιβώτιο ελέγχου.

       - Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις (15 x 15 ) εκατοστά συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή.

4. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

5. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

6. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

7. Επιπλέον απαιτήσεις για το ρομπότ LEGO:

       -  To ρομπότ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά με αυθεντικά υλικά LEGO ή HITECHNIC.

    - Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μπαταρίες ή κελιά (cells) όπως προτείνονται από τη LEGO, κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τεχνικός Έλεγχος Αθλητή Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει ο Αθλητής Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει τον Αθλητή Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας (προπονητής του αθλητή).

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Αθλητής Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

6. Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου θα γίνουν ερωτήσεις στην ομάδα στα κρίσιμα σημεία του προγράμματος του ρομπότ. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί της το laptop της με το πρόγραμμα του Αθλητή ανοικτό. Εάν από τις ερωτήσεις αποδειχτεί ότι η ομάδα δεν έχει γνώση του προγράμματος τότε η ομάδα λαμβάνει ως ποινή μείον 1 νίκη στο σύνολο των νικών που θα φέρει στο Άθλημα.

ΠΙΣΤΑ

1. Οι πίστα του Αγώνα είναι στρογγυλή με διάμετρο 0.80εκ και ύψος από την επιφάνεια 1,5εκ.

2. Το χρώμα της είναι μαύρο και η υφή της μουσαμάς.

3. Περιμετρικά φέρει λευκό πλαίσιο πάχους 2.5εκ

4. Για δοκιμή των Αθλητών Ρομπότ πριν την έναρξη των Αγώνων θα υπάρχουν διαθέσιμες δοκιμαστικές πίστες όπου οι Προπονητές τους θα έχουν πρόσβαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την ημέρα των αγώνων.

5. Μετά τις δοκιμές και λίγο πριν την έναρξη κάθε διαγωνιστικού γύρου οι Αθλητές Ρομπότ θα μπαίνουν σε καραντίνα.

ΠΑΛΗ.jpg
0,80εκ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η μορφή του διαγωνισμού ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα εγγραφούν για συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρόκληση. 

Οι Ομάδες διαγωνίζονται ανά 2 και προκρίνεται στην επόμενη φάση ο νικητής των 5 γύρων.

Ακολουθεί η ίδια διαδικασία στην επόμενη φάση και ούτω κάθε εξής έως ότου προκύψει ο νικητής σε κάθε ηλικιακή κατηγορία και κατηγορία Αθλητών Ρομπότ.

Τέλος υπάρχει ο γύρος Best of the Best όπου διαγωνίζονται οι νικητές ανεξάρτητα την κατηγορία Αθλητή Ρομπότ (Lego & Non Lego μαζί).

Η διαδικασία του αγώνα

• Οι Αθλητές Ρομπότ τοποθετούνται μπροστά από τις γραμμές εκκίνησης (κόκκινη & πορτοκαλί) σε αντίθετες κατευθύνσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι Αθλητές Ρομπότ πρέπει πρώτα να εντοπίσουν τον αντίπαλό τους.

• Οι Αθλητές Ρομπότ πρέπει να ξεκινήσουν αυτόματα, τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα αφού ο Προπονητής τους πιέσει το κουμπί Start-Stop. Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε δευτερολέπτων, οι Προπονητές πρέπει να κινηθούν έξω από την αρένα.

• Ο γύρος τελειώνει όταν οποιοδήποτε μέρος ενός Αθλητή Ρομπότ αγγίξει την περιοχή έξω από το λευκό πλαίσιο. Ο διαιτητής ανακοινώνει τον νικητή κάθε γύρου και παιχνιδιού.

• Κάθε παιχνίδι αποτελείται από 3 έως 5 γύρους. Ο Αθλητής Ρομπότ  που κερδίζει 3 γύρους κερδίζει το παιχνίδι επίσης. Όταν κανένας Αθλητής Ρομπότ δεν αγγίξει την επιφάνεια έξω από την αρένα κατά την διάρκεια του 1 λεπτού, θεωρείται ισοπαλία. Ο Αθλητής Ρομπότ με τις περισσότερες νίκες σε κάθε έναν από τους 5 γύρους του Αγώνα κερδίζει το παιχνίδι.

• Η μέγιστη διάρκεια κάθε γύρου είναι ένα (1) λεπτό. Κατά συνέπεια, η μέγιστη διάρκεια του Αγώνα είναι 5 λεπτά.

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται:

Επιτρέπεται:

• Η αυτόνομη επέκταση του Αθλητή Ρομπότ σε όλες τις διαστάσεις του μετά την έναρξη του αγώνα.

Δεν επιτρέπεται:

• Οι Αθλητές Ρομπότ να χρησιμοποιούν εξαρτήματα που μπορούν να βλάψουν τους αντιπάλους τους.

• Η χρήση συγκολλητικών για την αύξηση της πρόσφυσης.

• Διάσπαση του Αθλητή Ρομπότ σε κομμάτια κατά τη διάρκεια του αγώνα.

• Τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Οι Αθλητές Ρομπότ θα επανεξεταστούν από τους κριτές πριν από κάθε Αγώνα και θα πάρουν ένα μοναδικό αυτοκόλλητο αριθμό.            Αυτή η αυτοκόλλητη ετικέτα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια πλευρά του ρομπότ.

Ανεξάρτητα το ρομποτικό πακέτο θα διεξαχθεί ένας επιπλέον γύρος ο οποίος θα αναδείξει τους νικητές Best of the Best των 3 πρώτων θέσεων, οι οποίοι θα λάβουν δώρα και τις προκρίσεις σε Διεθνείς & Παγκόσμιους Διαγωνισμούς.

ΝΙΚΗΤΕΣ:

Ηλικιακή κατηγορίας Α΄ - Γ΄ Δημοτικού (Best of the Best)

1η Θέση:  Promitronix                            Robotiada Tσεχίας

2η Θέση:  Robotzedes Δημοτικο1          Robotiada Tσεχίας

3η Θέση:  Mαχητές                                 Robotiada Tσεχίας

Ηλικιακή κατηγορίας Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού (Best of the Best)

1η Θέση: Έλενα-Μαρία                        Robotiada Tσεχίας

2η Θέση: RoboCubes                          Robotiada Tσεχίας

3η Θέση: The sumo Senseis               Robotiada Tσεχίας

Ηλικιακή κατηγορία Γυμνασίου (Best of the Best)

1η Θέση: Αγία τριάδα                                                 Robotex Εσθονίας

2η Θέση: Robostars                                                   Robotex Εσθονίας

3η Θέση: Robotzedes Γυμνάσιο + punch Fighters    Robotex Εσθονίας

 

Ηλικιακή κατηγορία Λυκείου (Best of the Best)

1η Θέση: RBG1                                   Robotex Εσθονίας

2η Θέση: RBG2                                   Robotex Εσθονίας

ΝΙΚΗΤΕΣ

SUMO_low_resl.jpg