top of page
ROBOTEX HELLAS LOGO.png

Line Following

Μια από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες διαγωνισμών ρομποτικής σε όλο τον κόσμο. 

Απαιτεί προχωρημένο προγραμματισμό και εξαιρετικές γνώσεις μηχανικής και μαθηματικών.

Η κατηγορία  Line Follow  θα διεξαχθεί σε δύο ηλικιακές ομάδες:

Κατηγορία Α:   Έως 13 ετών.

Κατηγορία Β:   14 ετών και άνω.

Pilt2.jpg

ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Εισαγωγή

Η πρόκληση Line Following θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς προκλήσεις στον κόσμο.

2. Σκοπός

Ο στόχος για τα ρομπότ είναι να οδηγήσουν στην πίστα ακολουθώντας την μαύρη γραμμή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

3. Ηλικιακές κατηγορίες

Κατηγορία Α:   Έως 13 ετών.

Κατηγορία Β:   14 ετών και άνω.

4. Η Ομάδα – Δικαίωμα Συμμετοχής

 1. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

 2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – πέντε (5) άτομα.

 3. Ένας μόνο παίκτης της κατηγορίας Χ δικαιούται να συμμετέχει σε ομάδα της αμέσως ανώτερης κατηγορίας. 

 4. Το αντίθετο του σημείου 3 πιο πάνω δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή ένας παίκτης που ανήκει στην κατηγορία Χ δεν δικαιούται να συμμετέχει σε ομάδα κατώτερης κατηγορίας. 

 5. O/Η Προπονητής της ομάδας δεν δικαιούται να λάβει μέρος στον ίδιο διαγωνισμό με την ομάδα του/της.

 6. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως αρχηγό ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του ρομπότ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

5. Ρομποτικές  Πλατφόρμες, Κατηγορίες & Επίπεδα

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλες τις πλατφόρμες, κατηγορίες και επίπεδα ρομπότ αλλά διαχωρίζονται σε:

 1. Lego Line Following (ηλικίες κάτω των 14 ετών - Ηλικίες άνω των 14 ετών).

 2. Non Lego Line Following - όλες οι υπόλοιπες ρομποτικές πλατφόρμες (όλες οι ηλικίες διαγωνίζονται μαζί).

6. Το Ρομπότ

 1. Το ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομο.

 2. Οι μέγιστες διαστάσεις του ρομπότ πρέπει να είναι (25 εκατοστά Πλάτος x 25 εκατοστά Μήκος x 25 εκατοστά Ύψος) και η μάζα του μέχρι ένα (1) κιλό.

 3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο 6.2 πιο πάνω, το ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωρεί σε κιβώτιο ελέγχου. • Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις (25 x 25 x 25) εκατοστά συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή. • Tα δύο (2) χιλιοστά ανοχή αφορούν στο κιβώτιο ελέγχου μόνο και όχι το μέγεθος του ρομπότ. Δίνονται ώστε το ρομπότ να μπορεί εύκολα να χωρέσει στο κιβώτιο ελέγχου.

 4. Το ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

 5. Το ρομπότ θα πρέπει πάντα να καλύπτει τη γραμμή καθ’ όλη τη διαδρομή, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι το ρομπότ έχει αποτύχει.

 6. Το ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

 7. Απαγορεύεται η χρήση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερης από είκοσι τέσσερα (24) βολτ στο ρομπότ.

 8. To ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

 9. Το σώμα του ρομπότ πρέπει να εμποδίζει εντελώς την ακτίνα φωτός του συστήματος μέτρησης χρόνου με διάμετρο τριών (3) χιλιοστών στο ύψος των τριών (3) εκατοστών.

 10. Επιπλέον απαιτήσεις για το ρομπότ LEGO: • To ρομπότ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά με αυθεντικά υλικά LEGO ή HITECHNIC. • Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μπαταρίες ή κελιά (cells) όπως προτείνονται από τη LEGO, κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

7. Η Πίστα

 1. Η πίστα του διαγωνισμού παραμένει μυστική μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού. Οι ομάδες αναμένεται να λάβουν υπόψη τα πιο κάτω δεδομένα και την Εικόνα 1 στο Παράρτημα και να αναπτύξουν κώδικα/αλγόριθμο ο οποίος να μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε πίστα.

 2. Η πίστα είναι χρώματος άσπρου κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό.

 3. Η έκταση που καταλαμβάνει η πίστα είναι από 3 έως 100 τετραγωνικά.

 4. Η πίστα μπορεί να είναι ανοιχτή ή κλειστή. Κλειστή είναι η πίστα που το ρομπότ επιστρέφει στο σημείο έναρξης για τον τερματισμό. Ανοικτή είναι η πίστα που το ρομπότ τερματίζει σε διαφορετικό σημείο από την έναρξη.

 5. Η μαύρη γραμμή είναι πλάτους 18 mm. Η γραμμή μπορεί σε κάποια σημεία να είναι 20 mm.

 6. Η ελάχιστη ακτίνα στροφής της γραμμής είναι 0.

 7. Η γραμμή περιβάλλεται από 25 cm ελεύθερου χώρου και στις δύο πλευρές, εκτός από τις διασταυρώσεις.

 8. Οι γραμμές στη διατομή είναι κάθετες τουλάχιστον στην έκταση των 20 cm. Στις διασταυρώσεις το ρομπότ πρέπει να ακολουθήσει την ευθεία (δεν μπορεί να στραφεί προς την άλλη γραμμή ή να χάσει τη διαδρομή του).

 9. Οι γραμμές εκκίνησης και τερματισμού σημειώνονται στο γήπεδο ξεχωριστά, για την κλειστή πίστα οι γραμμές έναρξης και τερματισμού είναι ίδιες.

 

8. Ο Διαγωνισμός

 1. Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεση της χρόνο X λεπτών στην πίστα για να πραγματοποιήσει όσες προσπάθειες επιθυμεί. Ανάμεσα στις προσπάθειες επιτρέπονται αλλαγές στο ρομπότ και στον αλγόριθμο.

 2. O ακριβής χρόνος Χ θα καθοριστεί από τους διοργανωτές ανάλογα με τον τελικό αριθμό των ομάδων που θα εγγραφούν για τον κάθε διαγωνισμό Line Following. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος Χ δεν θα είναι μικρότερος των πέντε (5) λεπτών.

 3. Πριν την έναρξη της προσπάθειας της κάθε ομάδας θα γίνει ο σχετικός τεχνικός έλεγχος.

 4. Το κάθε ρομπότ αγωνίζεται μόνο του μέσα στην πίστα ενάντια στον χρόνο.

 5. Ένα οπτικό σύστημα μέτρησης του χρόνου θα καταγράφει τον χρόνο στην κάθε προσπάθεια του ρομπότ στην πίστα.

 6. Για το κάθε ρομπότ θα καταγράφεται ο καλύτερος (μικρότερος) του χρόνος.

 7. Αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της ομάδας να φροντίσει ώστε το ρομπότ της ομάδας του να ολοκληρώσει τις προσπάθειες του εντός του χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί.

 8. To ρομπότ θα πρέπει να αρχίσει να κινείται το αργότερο μέσα σε τρία (3) δευτερόλεπτα μετά που ο διαιτητής θα δώσει την εντολή εκκίνησης.

 9. Αν το ρομπότ δεν αρχίσει να κινείται εντός των τριών (3) δευτερολέπτων, θεωρείται ότι το ρομπότ έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

 10. To ρομπότ (ή οποιοδήποτε μέρος του) δεν επιτρέπεται να βγει εκτός των ορίων της πίστας. Αν αυτό γίνει, τότε θεωρείται ότι το ρομπότ έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

 11. Το ρομπότ θα πρέπει πάντα να καλύπτει τη μαύρη γραμμή όταν διαγωνίζεται, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι το ρομπότ έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

 12. Αν το ρομπότ δεν τερματίσει τότε καταγράφεται η απόσταση που κάλυψε το ρομπότ από το σημείο εκκίνησης μέχρι το σημείο που σταμάτησε.

 13. Αν το ρομπότ ακυρωθεί στην προσπάθεια τότε καταγράφεται ότι ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ. (DNF – DID NOT FINSH).

9. Βαθμολογία & Ανακήρυξη Νικητριών Ομάδων

 1. Με την ολοκλήρωση των προσπαθειών όλων των ρομπότ της κάθε κατηγορίας θα γίνει κατάταξη με βάση τον μικρότερο χρόνο των ρομπότ της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά.

 2. Σε περίπτωση που κανένα ρομπότ μιας κατηγορίας δεν τερματίσει η κατάταξη για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα γίνει με βάση τη μεγαλύτερη απόσταση που κάλυψαν τα ρομπότ στην πίστα.

 3. Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων κάθε κατηγορίας η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τον αριθμό των ομάδων που θα προκριθούν στον τελικό γύρο (Best of the Best).

 4. Στον τελικό γύρο το κάθε ρομπότ θα κάνει μία (1) προσπάθεια στην πίστα.

 5. Με την ολοκλήρωση του τελικού γύρου θα γίνει νέα κατάταξη.

 6. Νικητής θεωρείται το ρομπότ που θα καταταγεί πρώτο (με το μικρότερο χρόνο) στην κατάταξη του τελικού γύρου.

 7. Σε περίπτωση ισοψηφίας στον τελικό γύρο, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία για τα ρομπότ που ισοψηφούν, μέχρι να αναδειχθεί νικητής.

10Όροι Συμμετοχής στη Διοργάνωση

 1. Συμμετοχή στη διοργάνωση του ROBOTEX HELLAS προϋποθέτει και επιβάλλει αποδοχή των όρων συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους, τους προπονητές και τους οργανισμούς που εκπροσωπούν.

 2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου στα έγγραφα των κανονισμών, το αγγλικό κείμενο θεωρείται ως σωστό.

 3. Το ρομπότ θα πρέπει να εγγραφεί πριν το διαγωνισμό. Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει τον τεχνικό έλεγχο του ρομπότ και τη σήμανση του ρομπότ με μοναδικό αριθμό.

 4. Στο διαγωνισμό θα υπάρχουν δύο (2) κριτές. Ένας επιπλέον συντονιστής των κριτών είναι δυνατόν να είναι παρόν για επίβλεψη της όλης διαδικασίας.

 5. Όλες οι ερωτήσεις και προβλήματα που τυχόν θα συμβούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αναφέρονται στους κριτές.

 6. Η τελική απόφαση που αφορά τυχόν ενστάσεις θα λαμβάνεται από τους κριτές/διαιτητές σε συνεργασία με τους διοργανωτές.

 7. Οι αποφάσεις των κριτών σε τυχόν ενστάσεις είναι τελεσίδικες και οριστικές και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης ή προσβολής από τους συμμετέχοντες, τους προπονητές ή τους οργανισμούς που εκπροσωπούν.

 8. Σε περίπτωση σκόπιμης αλλοίωσης ή αλλαγής της σήμανσης του μοναδικού αριθμού του ρομπότ, ο προπονητής και η ομάδα του θα αποβάλλονται αυτόματα από τη διοργάνωση. Ως αποτέλεσμα δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε άλλη πρόκληση έχουν κάνει εγγραφή. Ο προπονητής και η ομάδα του θα αποχωρούν άμεσα από το χώρο της διοργάνωσης. Ο προπονητής χάνει επίσης το δικαίωμα του να λάβει μέρος στην επόμενη διοργάνωση του ROBOTEX HELLAS και αποκλείεται αυτόματα και από τη συμμετοχή του στο ROBOTEX INTERNATIONAL σε περίπτωση που ομάδα του έχει κερδίσει σε διαγωνισμό στο ROBOTEX HELLAS. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ονομάσει δημόσια τον προπονητή και τα μέλη της ομάδας του.

 9. Αναμένεται από τους προπονητές και τα μέλη των ομάδων να επιδεικνύουν πνεύμα ευγενούς άμιλλας και να συμπεριφέρονται με αλληλοσεβασμό, ευπρέπεια και κοσμιότητα μεταξύτουςκαιαπέναντιστουςοργανωτές,τουςκριτέςκαιτουςεθελοντέςκαιναπροάγουν το «ευ αγωνίζεσθε». Συνεπώς, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει οποιονδήποτε από το χώρο της διοργάνωσης παραβιάζει τις πιο πάνω αρχές καλής πρακτικής.

11Τεχνικός Έλεγχος Ρομπότ

 1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα του διαγωνισμού σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

 2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκριματική, τελική) του διαγωνισμού στον οποίο τυχόν συμμετέχει η ομάδα.

 3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του ρομπότ της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

 4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει το ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας

 5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του ρομπότ σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου «6. Tο Ρομπότ». Αν το ρομπότ δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

12Αλλαγή και Αναστολή Κανονισμών

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναστολή στους κανόνες διεξαγωγής του διαγωνισμού γίνονται από τον Hellenic Educational Robotics Organization σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης. Παρακαλούμε απευθύνετε τα σχόλια και τις εισηγήσεις στη διεύθυνση info@he-ro.gr.

13Συμμετοχή στο Robotex International

Οι νικήτριες ομάδες του ROBOTEX HELLAS, 3  (τρεις) ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά ρομποτική πλατφόρμα, θα λάβουν μέρος στο ROBOTEX  INTERNATIONAL που διεξάγεται στο Ταλλίν της Εσθονίας κάθε Νοέμβριο.

                                                           Appendix 1. The dimensions for the track and robot

bottom of page