NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
 

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για μαθητές Δημοτικού (8 έως 12 ετών)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (13 έως 19 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Αθλητών Ρομπότ είναι να πετύχουν με ακρίβεια το κέντρο του στόχου, κάνοντας χρήση των μηχανισμών τους και ενός κοινού λάστιχου μέγιστης διαμέτρου 5εκ.

Το Άθλημα απαιτεί ακρίβεια, μηχανική και σωστούς υπολογισμούς.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Προπονητή του Αθλητή Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΑΘΛΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΗ

Το Άθλημα αφορά  τις πλατφόρμες:

Lego Mindstorm EV3 - NXT , Lego Spike Prime (9 -19 ετών).
Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 25 cm x 25 cm /0600 kg.

Μέγιστο ύψος: 25 cm
Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Mindstorm EV3 ή NXT Kit υλικά στην κατασκευή.
Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή, 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες κάθε είδους. 
Προγραμματισμός σε EV3-NXT λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού.

Lego WeDo2 - Lego Boost - Lego Spike Essential  (8 - 9 ετών).

Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 25 cm x 25 cm /0600 kg.

Μέγιστο ύψος: 25 cm

Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Wedo2 ή Lego Boost ή Lego Spike Essential  υλικά στην κατασκευή.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο 2 hub, 2 κινητήρες και 2 αισθητήρες κάθε είδους. Προγραμματισμός στο αντίστοιχο λογισμικό ή σε scratch 3.0.

Άλλα ρομποτικά πακέτα (Open Hardware & Software)  (9 -19 ετών).
Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 25 cm x 25 cm /0600 kg.
Μέγιστο ύψος: 25 cm
Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομποτικό υλικό  ή συνδυάστε τα, καθώς και τον προγραμματισμό σε οποιοδήποτε λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες. 
Επιτρεπόμενα τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη, πλαστικό, μέταλλο. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν πρέπει να τραυματίσει την πίστα, τους διαιτητές ή τα μέλη της ομάδας.


Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις μπαταρίες με μέγιστη ασφάλεια.

1. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομος.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι (25 εκατοστά Πλάτος x 25 εκατοστά Μήκος x 25 εκατοστά Ύψος) και η μάζα του μέχρι O.600γρ.

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, ο Αθλητής Ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωρεί σε κιβώτιο ελέγχου.

       - Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις (25 x 25 x 25) εκατοστά συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή.

4. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

5. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

6. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

7. Επιπλέον απαιτήσεις για το ρομπότ LEGO:

       -  To ρομπότ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά με αυθεντικά υλικά LEGO ή HITECHNIC.

    - Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μπαταρίες ή κελιά (cells) όπως προτείνονται από τη LEGO, κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τεχνικός Έλεγχος Αθλητή Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει ο Αθλητής Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει τον Αθλητή Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο Προπονητής του αθλητή.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Αθλητής Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να αγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

ΠΙΣΤΑ

1. Οι πίστα του Αγώνα έχει διαστάσεις 2,36εκ Μήκος x 1,14 Πλάτος x 0,05 εκ Ύψος Περιμετρικού Φράγματος,

2. Το χρώμα της είναι λευκό και η υφή της μουσαμάς εκτυπώσιμος.

3. Περιμετρικά φέρει μαύρο πλαίσιο πάχους 5εκ.

4. Στην μία πλευρά κατά πλάτος έχει μπλε ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 1,05εκ x 0.40.

5. Στο μέσον του και στην άκρη υπάρχει τετράγωνο πλαίσιο κόκκινου χρώματος με διαστάσεις 0.30εκ x 0.30εκ όπου υπάρχει βάση            με διαστάσεις 0.25εκ Μήκος x 0.25εκ Πλάτος x 0.10εκ 'Υψος (θέση Αθλητή Ρομπότ).

6. Ο Στόχος είναι κύκλος από φιεζόλ με συνολική διάμετρο 0,40εκ 

  • Ο στόχος έχει 10 ζώνες με 10 ομόκεντρους κύκλους.

  • Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να επιτύχει κάποιος με μία βολή είναι 10 πόντοι, αν χτυπήσει το κέντρο των κύκλων. Κάθε βολή στα επόμενα δακτυλίδια μειώνει τη βαθμολογία κατά 1 πόντο. Επιδίωξη του-ης κάθε Αθλητή Ρομπότ είναι να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς .

  • Αν ένα βέλος αγγίζει 2 κύκλους μετράει ο κύκλος με την υψηλότερη βαθμολογία.

  • Αν ένα βέλος δεν βρει το στόχο, δεν υπάρχει βαθμός.

7. Το κέντρο του στόχου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Αθλητή Ρομπότ σε ύψος 0.35εκ από την επιφάνεια.

8. Το βέλος του Αγωνίσματος είναι ένα κλασικό βελάκι στόχου.

9. Για δοκιμή των Αθλητών Ρομπότ πριν την έναρξη των Αγώνων θα υπάρχουν δοκιμαστικοί γύροι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα        και σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την ημέρα των αγώνων.

10. Μετά τις δοκιμές και λίγο πριν την έναρξη κάθε Αγώνα οι Αθλητές Ρομπότ θα μπαίνουν σε καραντίνα.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ.jpg
800px-WA_80_cm_archery_target.svg.png
10 π
9 π
8 π
7 π
6 π
5 π
4 π
3 π
2 π
1 π

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι Αθλητές Ρομπότ αγωνίζονται μόνοι τους σε συνεχιζόμενες προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια ολοκληρώνεται για όλους τους Αθλητές Ρομπότ πριν ξεκινήσει η επόμενη.

Η διαδικασία του αγώνα

• Ο Αθλητής Ρομπότ τοποθετείται στην θέση που υπάρχει στην πίστα με το μπροστινό μέρος του ρομπότ να είναι απέναντι από τον           στόχο.

• Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα, τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα αφού ο Προπονητής του πιέσει το κουμπί Start-       Stop. Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε δευτερολέπτων, ο Προπονητής πρέπει να κινηθεί έξω από τον Αγωνιστικό χώρο.

• Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να εκτοξεύσει το βέλος του προς το κέντρο του στόχου.

• Στην πρώτη προσπάθεια ο στόχος τοποθετείται στα 0.30εκ από την μαύρη γραμμή, στην 2η στα 0.50εκ από την μαύρη γραμμή, στην     3η στα 0.70εκ από την μαύρη γραμμή και  στην 4η στα 0,90εκ.

• Πριν την 1η προσπάθεια θα υπάρξει ένας γύρος δοκιμασστικός για όλους τους Αθλητές Ρομπότ.

• Μετά από κάθε προσπάθεια προστίθενται οι πόντοι που έχει κερδίσει ο Αθλητής Ρομπότ.

Δεν επιτρέπεται:

• Οι Αθλητές Ρομπότ να χρησιμοποιούν εξαρτήματα που μπορούν να βλάψουν τους θεατές.

• Η χρήση συγκολλητικών για την αύξηση της πρόσφυσης.

• Διάσπαση του Αθλητή Ρομπότ σε κομμάτια ή η επέκταση του με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

• Τηλεχειριστήριο.

• Η χρήση pneumatics καθώς επίσης και οτιδήποτε δεν είναι στα κιτ της κατηγορίας την οποία αγωνίζεται ο Αθλητής Ρομπότ.

Επιτρέπεται:

• Η χρήση λάστιχου διαμέτρου  0,05 εκ. και ανεξάρτητου πάχους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Οι Αθλητές Ρομπότ θα επανεξεταστούν από τους κριτές πριν από κάθε Αγώνα.            

1 Αθλητής Ρομπότ από την κατηγορία 9-19 (ανεξάρτητα από το ρομποτικό πακέτο) που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους

1 Αθλητής Ρομπότ από την κατηγορία 8-9 που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους

ΝΙΚΗΤΕΣ