top of page
NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

MEGA WRESTLING
 

ΠΑΛΗ.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ADULTS: 18 +

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Αθλητών Ρομπότ είναι να βγάλουν εκτός μάχης τον αντίπαλο στην ειδική διαμορφωμένη πίστα πάλης και να θεωρηθεί νικητής.

Υπάρχει περιορισμός χρόνο... λεπτά σε κάθε γύρο.

Η Πάλη, ως άθλημα, δεν απαιτεί τη ζημία ή την καταστροφή του αντιπάλου, αλλά μόνο την μετατόπιση του έξω από την πίστα.
Σε μια τέτοια περίπτωση ο Αθλητής Ρομπότ που παραβιάζει τις βασικές αξίες θα αποκλειστεί και ο αντίπαλος θα κηρυχθεί νικητής.

ΟΜΑΔΑ

1. Σχηματισμός Ομάδας

1 Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) και άνω άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει δύο μέλη της ως βασικούς Προπονητές του Αθλητή Ρομπότ της οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΑΘΛΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΗ

2. Απαιτήσεις Αθλητή Ρομπότ

2.1. Γενικές προδιαγραφές ρομπότ 

1. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός ρομπότ επιτρέπεται, εάν δεν υπόκειται στους περιορισμούς της ενότητας 2.2.


2. Ένα ρομπότ πρέπει να χωράει σε ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς 20 cm (200 mm).


3. Η συνολική μάζα ενός ρομπότ στην αρχή ενός αγώνα πρέπει να είναι κάτω από 3 kg (3000g).

4. Ένα ρομπότ μπορεί να επεκταθεί σε μέγεθος μετά την έναρξη ενός αγώνα, αλλά δεν πρέπει να χωρίζεται φυσικά σε κομμάτια και πρέπει να παραμένει ένα ενιαίο κεντρικό ρομπότ. Τα πόδια του ρομπότ δεν πρέπει να διαστέλλονται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ρομπότ που παραβιάζουν αυτούς τους περιορισμούς θα χάσουν τον αγώνα. Οι βίδες, τα παξιμάδια, οι ροδέλες και άλλα μέρη ρομπότ με συνολική μάζα μικρότερη από 5 g που πέφτουν από το σώμα ενός ρομπότ, δεν πρέπει να προκαλούν το σταμάτημα του αγώνα.


5. Όλα τα ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιοιδήποτε μηχανισμοί ελέγχου, εφόσον όλα τα εξαρτήματα περιέχονται στο ρομπότ και ο μηχανισμός δεν αλληλεπιδρά με εξωτερικό σύστημα ελέγχου (άνθρωπος, μηχανή ή άλλο).


6. Τα ρομπότ πρέπει να έχουν εμφανίσει έναν αριθμό, προσφορά από τους διοργανωτές , στο εξωτερικό περίβλημα του ρομπότ σε εμφανές σημείο. Ο αριθμός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του ρομπότ από τον διαιτητή.
 

2.2. Περιορισμοί ρομπότ

1.

Για λόγους ασφαλείας το ρομπότ πρέπει να είναι εξοπλισμένο με διακόπτη IR kill που θα χειρίζεται ο κριτής. Όταν ο κριτής στείλει ένα σήμα θανάτου, η τροφοδοσία στους κινητήρες πρέπει να διακοπεί. Ο κατασκευαστής ρομπότ είναι υπεύθυνος για την προσθήκη ενός τέτοιου διακόπτη kill στο ρομπότ. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τον δέκτη υπερύθρων δίνονται στο παράρτημα 1. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να τις εφαρμόσουν στο υλικό. Αυτή η μονάδα μπορεί να παρέχει το σήμα για την ενεργοποίηση του διακόπτη kill.

Είναι υποχρεωτικό να λειτουργεί η ενότητα εκκίνησης IR και η ευθύνη για αυτήν ανήκει αποκλειστικά στην ομάδα. Εάν η μονάδα δεν βρίσκεται στο ρομπότ ή δεν λειτουργεί, η ομάδα θα αποκλειστεί από το διαγωνισμό. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα με τη μονάδα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, συνιστάται και επιτρέπεται η αντικατάστασή της. Κατά τη διάρκεια της έγκρισης και στους αγώνες η ενότητα πρέπει να λειτουργεί σωστά.

2. Συσκευές εμπλοκής, όπως IR LED που προορίζονται για κορεσμό των αντιπάλων αισθητήρων υπερύθρων, δεν επιτρέπονται.

3. Δεν επιτρέπονται εξαρτήματα που θα μπορούσαν να σπάσουν ή να προκαλέσουν ζημιά στον αγωνιστικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που προορίζονται να βλάψουν το ρομπότ του αντιπάλου ή τον χειριστή του. Τα κανονικά σπρωξίματα και κτυπήματα δεν θεωρούνται πρόθεση για ζημιά.

4. Συσκευές που μπορούν να αποθηκεύσουν υγρό, σκόνη, αέριο ή άλλες ουσίες για ρίψη στον αντίπαλο δεν επιτρέπονται.

5. Δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε φλεγόμενες συσκευές.

6. Δεν επιτρέπονται συσκευές που ρίχνουν πράγματα στον αντίπαλό σας.

7. Δεν επιτρέπονται κολλώδεις ουσίες για τη βελτίωση της πρόσφυσης. Τα ελαστικά και άλλα εξαρτήματα του ρομπότ που έρχονται σε επαφή με το δακτύλιο, δεν πρέπει να μπορούν να σηκώσουν και να κρατήσουν ένα τυπικό χαρτί Α4 (80 g/m2) για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.

8. Συσκευές για αύξηση της δύναμης προς τα κάτω, όπως αντλίες κενού και μαγνήτες επιτρέπονται.


9. Η λεπίδα και η επέκταση του ρομπότ δεν μπορεί να είναι λευκή..

11. Το ρομπότ μπορεί να ξεκινήσει από ένα τηλεχειριστήριο από τον διαιτητή.

 

2.3 Τεχνικός Έλεγχος Αθλητή Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει ο Αθλητής Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνοι για να προσκομίσουν τον Αθλητή Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο οι προπονητές του αθλητή ρομπότ.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Αθλητής Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

6. Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου οι προπονητές του Αθλητή Ρομπότ θα πρέπει να επιδείξουν το πρόγραμμα στην επιτροπή τεχνικού ελέγχου.

ΠΙΣΤΑ

3. Σχέδιο Πίστας

3.1. Η πίστα είναι κυκλική. Η διάμετρος της είναι 154cm και είναι χρώματος μαύρου.

 

3.2  Η μαύρη επιφάνεια ορίζεται ως η επιφάνεια παιχνιδιού και περιβάλλεται από μια λευκή γραμμή συνόρων. Οπουδήποτε έξω από αυτήν την περιοχή ονομάζεται εξωτερικό dohyo. 

3.3. Προδιαγραφές Πίστας

1. Η πίστα  είναι κυκλική από χάλυβα πάχους 5 mm, βαμμένη σε μαύρο χρώμα με διάμετρο 154cm (1540mm).

2. Η γραμμή περιγράμματος σημειώνεται ως λευκή γραμμή με πλάτος 5 cm (50 mm). 

3. Η πίστα θα τοποθετηθεί σε ξύλο με ύψος 5 cm (50 mm).

4. Για όλες τις δεδομένες διαστάσεις  ισχύει ανοχή 5%.

3.4. Για δοκιμή των Αθλητών Ρομπότ πριν την έναρξη των Αγώνων θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για δοκιμές όπου οι Προπονητές τους θα έχουν πρόσβαση για δοκιμές σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την ημέρα των αγώνων.

3.5. Μετά τις δοκιμές και λίγο πριν την έναρξη κάθε διαγωνιστικού γύρου οι Αθλητές Ρομπότ θα μπαίνουν σε καραντίνα.

ΠΑΛΗ.jpg
<-----200mm----->
<-----1540mm----->

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

4. Διαδικασία Αγώνα

1. Ένας αγώνας θα αποτελείται από 3 γύρους, εντός συνολικού χρόνου 3 λεπτών, εκτός εάν παραταθεί από τους κριτές. Η παράταση του αγώνα δεν θα υπερβαίνει το 1 λεπτό.

2. Όταν ο αγώνας δεν κερδηθεί από καμία ομάδα εντός του χρονικού ορίου, μπορεί να διεξαχθεί ένας αγώνας επέκτασης, κατά τον οποίο η ομάδα που θα λάβει τον πρώτο πόντο  θα κερδίσει. Εναλλακτικά, ο νικητής/ηττημένος του αγώνα μπορεί να αποφασιστεί από τους κριτές, με κλήρωση ή με ρεβάνς.

3. Εάν τα ρομπότ κολλήσουν, θα εφαρμοστούν οι κανόνες που περιγράφονται παρακάτω.

4. Εάν ένα από τα δύο ρομπότ δεν ξεκινήσει, θα γίνει επανεκκίνηση. Εάν σε αυτήν την επανεκκίνηση δεν ξεκινήσει το ίδιο ρομπότ, ο αγώνας θα κερδίσει το ρομπότ που κινείται.

4.1 Πορεία του Διαγωνισμού

1. Τα ρομπότ θα χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε σύστημα ομίλων/προημιτελικών/τελικών, ώστε να επιτρέπονται ίσοι γύροι παιχνιδιού για κάθε ρομπότ. Οι αποφάσεις των διαιτητών πρέπει να είναι ομόφωνες και οριστικές. αμφισβήτηση αυτών των αποφάσεων οδηγεί σε αποκλεισμό.


2.Το ταίριασμα των ομάδων θα γίνει τυχαία με κλήρωση,  μετά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. Θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα για όλους τους συμμετέχοντες. Όσοι περάσουν τους ομίλους θα παίξουν προημιτελικούς/ημιτελικούς/τελικούς.
Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν είναι αρκετός για τους ομίλους, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρχή χρησιμοποιώντας το πυραμιδικό σύστημα. Η θέση στην πυραμίδα θα είναι τυχαία.


4.Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του διαγωνισμού, μια ομάδα έχει το δικαίωμα σε 2 διακοπές επαναπρογραμματισμού, 5 λεπτών η καθεμία. Άλλα διαλείμματα επιτρέπονται μόνο για μηχανικά προβλήματα και μόνο με την έγκριση του διαιτητή. Αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. 


5.Μέχρι την έγκριση, όλες οι ομάδες θα παραμείνουν στον χώρο που τους έχει δεσμευτεί  Οι ομάδες μπορούν να εγκαταλείψουν τον χώρο μόνο όταν κληθούν στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε ομάδα θα κληθεί από έναν διαιτητή του αγώνα, όταν χρειαστεί να πάει στον χώρο αναμονής που βρίσκεται κοντά στον αγωνιστικό χώρο.


6. Μετά την έγκριση οι ομάδες, που θα ακολουθήσουν στην εκκίνηση, θα παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο, στον χώρο αναμονής. Οι ομάδες θα φύγουν από αυτόν τον χώρο μόνο εάν συμφωνήσει ο διαιτητής ή μόνο για επισκευές και πρέπει να επιστρέψουν στον χρόνο που έχει ορίσει ο διαιτητής. Εάν η ομάδα δεν επιστρέψει στην πρώτη κλήση, θα χάσει τον αγώνα.


7. Μετά την ολοκλήρωση ενός αγώνα, οι ομάδες πρέπει να επιστρέψουν στον χώρο που έχει δεσμευτεί για αυτές.


8 . Κάθε ομάδα έχει την ευθύνη να ακολουθεί το αρχικό πρόγραμμα, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και στον χώρο της ομάδας. ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!

Αν μια ομάδα δεν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο σε 5 λεπτά ο Αθλητής  Ρομπότ αποκλείεται!!!


9. Κάθε ομάδα θα έχει 2 προπονητές του Αθλητή Ρομπότ. Μόνο οι προπονητές επιτρέπονται στην περιοχή αναμονής ή στην περιοχή παιχνιδιού. Η υπόλοιπη ομάδα θα παραμείνει στον χώρο της ομάδας ή θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από το κοινό.


10. Για τους προπονητές του Αθλητή Ρομπότ είναι υποχρεωτικό να φοράνε γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Ο προστατευτικός εξοπλισμός είναι υποχρεωτικός στον αγωνιστικό χώρο πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο προστατευτικός εξοπλισμός θα ελεγχθεί κατά την έγκριση.


11. Η έλλειψη του προστατευτικού εξοπλισμού εξ ολοκλήρου ή εν μέρει θα είναι λόγος  η  ομάδα να αποκλειστεί.

12. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα θα υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα το πολύ 1 λεπτό μεταξύ των γύρων για τον καθαρισμό του ρομπότ και των τροχών, μετά τον καθαρισμό ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί.

13. Ο καθαρισμός του ρομπότ πρέπει να γίνει πριν τοποθετηθεί το ρομπότ στον αγωνιστικό χώρο.

14. Μόλις τοποθετηθεί στον αγωνιστικό χώρο, το ρομπότ δεν μπορεί να αγγίξει κανείς ούτε να αλλάξει την διαμόρφωση  από απόσταση.

 

15. Οι προπονητές του ρομπότ Αθλητή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τηλέφωνα, τηλεχειριστήρια ή άλλες συσκευές για το σκοπό αυτό. Εάν γίνει προσπάθεια αλλαγής της διαμόρφωσης ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο ρομπότ, ο διαιτητής θα απονείμει τον πόντο στην αντίθετη ομάδα.

16.. Οι παίκτες δεν μπορούν να αγγίξουν ή να αφαιρέσουν τα ρομπότ από το ρινγκ μετά τη λήξη του αγώνα μέχρι ο κριτής να τους δώσει το σημάδι. Εάν οι παίκτες αγγίξουν ή αφαιρέσουν το ρομπότ πριν ο κριτής δώσει το σημάδι, δεν μπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις. 

4.2. Καταλληλότητα Αθλητών Ρομπότ


Κάθε ομάδα θα πρέπει να περάσει το στάδιο τεχνικού ελέγχου, προκειμένου να συμμετάσχει με τα ρομπότ της στον διαγωνισμό.


Τα στάδια  είναι:

1. Έλεγχος των διαστάσεων του ρομπότ τοποθετώντας ένα κουτί/πλαίσιο 20,3 cm x 20,3 cm (203 mm x 203 mm), χωρίς πάτο, πάνω από το ρομπότ. Το ύψος του ρομπότ θα μετρηθεί το μέγιστο 50,3 cm (503 mm)
2. Ζύγιση του ρομπότ σε ψηφιακή ζυγαριά. Η μέγιστη τιμή πρέπει να είναι 3005 g.
3. Θα ελεγχθεί η καθυστέρηση 5 δευτερολέπτων.
4. Θα ελεγχθεί εάν οι προπονητές του Αθλητή Ρομπότ διαθέτουν τον προστατευτικό εξοπλισμό.
5. Θα τοποθετηθεί ένας μοναδικός αριθμός  στο εξωτερικό περίβλημα του ρομπότ. 

6. Επίδειξη του προγράμματος στην τεχνική επιτροπή.

7. Το ρομπότ δεν θα περιοριστεί μετά την έγκριση. Μπορούν να συνεχίσουν τις δοκιμές στην πίστα και στον προγραμματισμό αλλά χωρίς να αλλάξουν οι διαστάσεις του ρομπότ. (Προσοχή ο Αθλητής σας θα μετρηθεί εάν έχει σωστές διαστάσεις και πριν από τον αγώνα).

8.Θα ληφθεί μια φωτογραφία σε κάθε ρομπότ στο οποίο ο αριθμός θα είναι ορατός.

4.3. Έναρξη, Διακοπή, Συνέχιση, Τέλος αγώνα 

1. Τοποθέτηση ρομπότ

Μετά από οδηγίες του διαιτητή, οι δύο πρώτες ομάδες πλησιάζουν το ρινγκ για να τοποθετήσουν τα ρομπότ τους στην πίστα της πάλης. Οι χειριστές θα τοποθετήσουν τα ρομπότ ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής θα δώσει το σύνθημα. Μετά την τοποθέτηση, τα ρομπότ ενδέχεται να μην μετακινούνται πλέον. Αφού τοποθετηθεί ο Αθλητής Ρομπότ στον αγωνιστικό χώρο, οι προπονητές του θα πρέπει να αποσυρθούν στην επισημασμένη ασφαλή περιοχή.

Οι Αθλητές ρομπότ τοποθετούνται ο ένας απέναντι από τον άλλο (να κοιτάζουν ο ένας τον άλλο). Μεταξύ τους υπάρχει απόσταση 50 εκατοστών.

Ο διαιτητής θα ελέγξει εάν τα ρομπότ είναι εντάξει. Εάν η τοποθέτηση δεν είναι σωστή, η τοποθέτηση των ρομπότ θα γίνει ξανά.

2. Αρχή Αγώνα

Ο αγώνας ξεκινά με την εντολή του διαιτητή. Στην εντολή εκκίνησης οι χειριστές θα ξεκινήσουν τα ρομπότ, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν μετά από καθυστέρηση 5 δευτερολέπτων.
Η εκκίνηση θα γίνει αφού οι προπονητές του ρομπότ βρίσκονται στην ασφαλή περιοχή. Εάν οι προπονητές εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την έγκριση του διαιτητή, η ομάδα μπορεί να χάσει έναν βαθμό ή να αποκλειστεί. 

 

3. Διακοπή, Συνέχιση αγώνα.

Ο αγώνας σταματά και συνεχίζεται όταν το ανακοινώσει ένας κριτής. Ο κριτής ανακοινώνει τη στιγμή που τα ρομπότ μπορούν να τοποθετηθούν στον αγωνιστικό χώρο, τη στιγμή που οι προπονητές του ρομπότ  θα υποχωρήσουν στην ασφαλή περιοχή και τη στιγμή που μπορούν να πάρουν τα ρομπότ από τον αγωνιστικό χώρο. 

 

4.Τέλος 

Ο αγώνας τελειώνει όταν το ανακοινώσει ο κριτής. Οι δύο ομάδες απομακρύνουν τους Αθλητές ρομπότ από την περιοχή του αγωνιστικού χώρου. Μετά την ανάκτηση των ρομπότ, η απόφαση είναι οριστική και δεν θα δηλωθούν αντιρρήσεις. 

 

5. Χρόνος αγώνα 

1. Διάρκεια Ένας αγώνας θα διεξαχθεί για συνολικά 4 λεπτά, ξεκινώντας και τελειώνοντας με εντολή του κριτή.

2. Παράταση 

Ένας παρατεταμένος αγώνας, εάν ζητηθεί από τον κριτή, θα διαρκέσει το πολύ 1 λεπτό.

4.4 Βαθμολογία 

Ένας βαθμός δίνεται όταν:

1. Μια ομάδα υποχρεώνει νόμιμα το σώμα του αντίπαλου ρομπότ να αγγίξει τον χώρο έξω από το ρινγκ.

2. Το αντίπαλο ρομπότ έχει αγγίξει μόνο του τον χώρο έξω από το ρινγκ.

3. Το αντίπαλο ρομπότ έχει εγκαταλείψει εντελώς την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου, ακόμα κι αν το άλλο ρομπότ έχει αγγίξει πρώτα το χώρο έξω από τον αγωνιστικό χώρο (μετά από μια επαφή μεταξύ των ρομπότ).

4. Το αντίπαλο ρομπότ παθαίνει ζημιά χωρίς να μπορεί να συνεχίσει και ο προπονητής της ομάδας το ανακοινώνει.

5. Εάν και τα δύο ρομπότ εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο ταυτόχρονα, το ρομπότ που σπρώχνεται προς τα έξω θα χάσει, ακόμα κι αν αυτό που σπρώχνει αγγίξει πρώτο το χώρο έξω από το δαχτυλίδι.

 

Όταν ζητείται η απόφαση των κριτών για να αποφασιστεί ο νικητής, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

1. Τεχνικά πλεονεκτήματα στην κίνηση και λειτουργία ενός ρομπότ

2. Πόντοι ποινής κατά τη διάρκεια του αγώνα

3. Στάση των παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα


4.5. Καθορισμός Νικητή
1. Το ρομπότ με τους περισσότερους πόντους θα αναδειχθεί νικητής του αγώνα.

2. Σε περίπτωση νοκ άουτ
3. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο τελικό σκορ, ο διαιτητής θα δώσει  την νίκη στον Αθλητή ρομπότ με βάση την τακτική, την επιθετικότητα και τη δραστηριότητα του.

4. Εάν κανένα από τα ρομπότ δεν σημειώσει πόντο, ο κριτής μπορεί να αποφασίσει ότι δεν υπάρχει νικητής του αγώνα.

4.6 Ο αγώνας θα διακοπεί και ένας επαναληπτικός αγώνας θα ξεκινήσει υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

1. Εάν ένα από τα δύο ρομπότ δεν ξεκινήσει, θα γίνει μία επανεκκίνηση.

Εάν κατά την επανεκκίνηση το ίδιο ρομπότ δεν ξεκινήσει, τον πόντο θα κερδίσει το ρομπότ που κινείται.

2. Τα ρομπότ είναι μπερδεμένα ή περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο χωρίς αντιληπτή πρόοδο για 10 δευτερόλεπτα θα υπάρξει μία επανεκκίνηση.

Εάν κατά την επανεκκίνηση η κατάσταση επαναλαμβάνεται, νικητής θα είναι το ρομπότ που κινείται περισσότερο και δείχνει πρόθυμο να πολεμήσει.

3 . Εάν ένα γρήγορο ρομπότ κολλήσει σε ένα αργό ρομπότ για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, θα υπάρξει μία επανεκκίνηση.

Εάν η πρόοδος δεν είναι καθόλου ή τα ρομπότ κινούνται πολύ αργά, μετά από 5 δευτερόλεπτα ο κριτής διακόπτει τον αγώνα. Οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν αντίρρηση.

Εάν κατά την επανεκκίνηση η κατάσταση επαναλαμβάνεται, το ρομπότ που κινείται πιο γρήγορα και επιτίθεται θα είναι ο νικητής του γύρου. 

4.  Εάν δύο γρήγορα ρομπότ κολλήσουν για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, θα υπάρξει μία επανεκκίνηση. 

Εάν η πρόοδος δεν είναι καθόλου ή τα ρομπότ κινούνται πολύ αργά, μετά από 5 δευτερόλεπτα ο κριτής διακόπτει τον αγώνα. Οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν αντίρρηση.

Εάν κατά την επανεκκίνηση η κατάσταση επαναλαμβάνεται, το ρομπότ που κινείται πιο γρήγορα και επιτίθεται περισσότερο θα είναι ο νικητής του γύρου. 

5. Εάν ένα ρομπότ έχει 1 βαθμό και στον επόμενο γύρο δεν υπάρχει νικητής, επιτρέπονται μόνο 2 ρεβάνς. Εάν στους 2 ρεβάνς που επιτρέπονται κανείς δεν κερδίσει, το ρομπότ που έχει 1 πόντο θα είναι ο νικητής του αγώνα.

6. Και τα δύο ρομπότ κινούνται, χωρίς να σημειώνουν πρόοδο, ή σταματούν (ακριβώς την ίδια στιγμή) και μένουν σταματημένα για 5 δευτερόλεπτα χωρίς να ακουμπούν το ένα το άλλο. Ωστόσο, εάν ένα ρομπότ σταματήσει πρώτα την κίνησή του, μετά από 5 δευτερόλεπτα θα δηλωθεί ότι δεν έχει τη διάθεση να πολεμήσει. Σε αυτή την περίπτωση ο αντίπαλος θα λάβει έναν πόντο

ακόμα κι αν ο αντίπαλος σταματήσει επίσης. Εάν και τα δύο ρομπότ κινούνται και δεν είναι σαφές εάν σημειώνεται πρόοδος ή όχι, ο κριτής μπορεί να παρατείνει το χρονικό όριο έως και 30 δευτερόλεπτα.

7. Εάν και τα δύο ρομπότ αγγίξουν το εξωτερικό του κρίκου την ίδια περίπου στιγμή και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποιο άγγιξε πρώτο, καλείται ρεβάνς.


Σημαντικό:
Σε περίπτωση που ο νικητής δεν μπορεί να ανακηρυχθεί σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα υπάρχει ένας ειδικός κανόνας που θα ανακοινωθεί εκείνη την στιγμή.

4.7. Επισκευές, τροποποιήσεις, απρόβλεπτες διακοπές 

Από τη στιγμή που ένα ρομπότ περάσει την έγκριση (και βρίσκεται στην περιοχή αναμονής) μέχρι να τελειώσει ο αγώνας (παίζονται όλοι οι γύροι), δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στο ρομπότ και δεν επιτρέπονται διακοπές για καμία από τις παρακάτω συνθήκες.
- Δεν επιτρέπονται επισκευές κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
- Δεν επιτρέπεται αλλαγή μπαταρίας ή φόρτιση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα
- Δεν επιτρέπεται αλλαγή λεπίδας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα
- Δεν επιτρέπεται επαναπρογραμματισμός κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (η επιλογή τακτικής πριν από τον αγώνα δεν θεωρείται προγραμματιστική)
- Εάν η λεπίδα ρομπότ αποσπαστεί από το ρομπότ κατά τη διάρκεια ενός γύρου δεν επιτρέπεται να το επαναφέρετε. Το ρομπότ πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται χωρίς τη λεπίδα μέχρι να τελειώσει ο αγώνας

1.Το ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει τον αγώνα (όλοι οι γύροι παίζονται) χωρίς καμία τροποποίηση (εκτός από την επιλογή τακτικής για το ρομπότ) και δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για κανένα λόγο.
2. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα θα υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα το πολύ 1 λεπτό μεταξύ των γύρων για τον καθαρισμό του ρομπότ και των τροχών, διαμορφώστε το ρομπότ και ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί.
3. Αλλαγή/φόρτιση μπαταρίας, επισκευές ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων, λεπίδες μπορούν να γίνουν μετά το τέλος του αγώνα μέχρι τον επόμενο αγώνα.
4. Εάν ένα ρομπότ σπάσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα και δεν μπορεί να συνεχίσει, ο αγώνας κερδίζεται από το αντίπαλο ρομπότ. Δεν επιτρέπεται καμία επισκευή.

4.8. Παραβάσεις 

1. Οι παίκτες που εκτελούν οποιαδήποτε από τις πράξεις που περιγράφονται στις παραπάνω ενότητες θα δηλώνονται ότι παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες. 

2. Προσβολές 

Ένας παίκτης που προφέρει υβριστικές λέξεις στον αντίπαλο ή στους κριτές ή βάζει φωνητικές συσκευές σε ένα ρομπότ για να προφέρει προσβλητικές λέξεις ή γράφει προσβλητικές λέξεις στο σώμα ενός ρομπότ ή κάνει οποιαδήποτε προσβλητική ενέργεια, παραβιάζει αυτούς τους κανόνες. 

3. Προστατευτικός εξοπλισμός και ασφαλής περιοχή θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα. 

Οι συμμετέχουσες ομάδες είναι πάντα υπεύθυνες για τη δική τους ασφάλεια και για την ασφάλεια των ρομπότ τους και ευθύνονται για τυχόν ατυχήματα που προκαλούνται από τα μέλη της ομάδας τους ή τα ρομπότ τους.  Ο οργανισμός  και τα μέλη της οργανωτικής ομάδας δεν θα θεωρηθούν ποτέ υπεύθυνοι  για τυχόν περιστατικά ή/και ατυχήματα που προκαλούνται από τις συμμετέχουσες ομάδες ή τον εξοπλισμό τους.
4. Ο χειριστής και/ή ο βοηθός δεν υποχωρούν στην ασφαλή περιοχή ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του διαιτητή. 

 

4.9. Μικρές παραβάσεις 

Μια μικρή παράβαση τιμωρείται με προειδοποίηση και δηλώνεται όταν: 

1. Ο αγωνιζόμενος μπαίνει στο ρινγκ κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκτός εάν ο διαιτητής διακόψει τον αγώνα μετά τη χορήγηση ενός πόντου  και ο αγωνιζόμενος πάει να πάρει το ρομπότ . 

2. Απαίτηση διακοπής του αγώνα χωρίς κατάλληλους λόγους. 

3. Είναι αντίθετος με την κρίση του διαιτητή.

4. Λάβετε μέτρα οποιουδήποτε είδους που είναι αντίθετα με το πνεύμα του fair-play του παιχνιδιού.
ρε. 

5. Οι προπονητές εγκαταλείψουν τον χώρο αναμονής χωρίς να ανακοινώσουν τον διαιτητή του αγώνα ή τον βοηθό διαιτητή για τον λόγο αποχώρησης.
6. Εάν μια ομάδα έχει 2 προειδοποιήσεις, ένας βαθμός θα δοθεί στην αντίθετη ομάδα ή η ομάδα μπορεί να αποκλειστεί ανάλογα με τη βαρύτητα της ενέργειας που έκανε.

7. Εάν ένα ρομπότ ξεκινήσει πριν από την καθυστέρηση των 5 δευτερολέπτων, 1 πόντος πηγαίνει στον αντίπαλο.
 
5. Δήλωση αντιρρήσεων 

1.  Δεν γίνονται αντιρρήσεις κατά των αποφάσεων των δικαστών. Οι προπονητές ενός Αθλητή ρομπότ μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις στην Επιτροπή, πριν τη λήξη του αγώνα, εάν υπάρχουν αμφιβολίες για την άσκηση των παρόντων κανόνων.


5.1 Ευελιξία Κανόνων
Εφόσον τηρείται η έννοια και οι βασικές αρχές των κανόνων, αυτοί οι κανόνες θα είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να περιλαμβάνουν τις αλλαγές στον αριθμό των παικτών και στο περιεχόμενο των αγώνων. Τροποποιήσεις ή κατάργηση των κανόνων μπορούν να γίνουν από τον οργανισμό αρκεί να έχουν δημοσιευτεί πριν από την εκδήλωση και να διατηρούνται με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
 

Διακόπτης απομακρυσμένης εκκίνησης και σταματήματος

Επεξήγηση χρήσης

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των αρχικών ενοτήτων στο:

http://www.startmodule.com

gladiator-sumo-robot-kit-unassembled-aff2.webp
sumo2-809x445.jpg
bottom of page