top of page
NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

MOUNTAIN  BIKE
 

MOUNTAIN BIKE.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

KIDS (9 έως 12 ετών)

SENIOR (13 έως 18 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Ποδηλάτων Ρομπότ είναι  να διανύσουν μια απόσταση 10 μέτρων στον δυνατότερο ελάχιστο χρόνο.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Υπεύθυνο του Οχήματος Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ  ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. Το Ποδήλατο Ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομο.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι 500mm μήκος, 300mm πλάτος και 300 mm ύψος.

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, το Όχημα Ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωρεί σε κιβώτιο ελέγχου.

       - Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις 500mm μήκος, 300mm πλάτος και 300 mm ύψος συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή.

4. Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

5. Το Ποδήλατο Ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε             τρόπο.

6. Το Ποδήλατο Ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

7. Το Ποδήλατο Ρομπότ μπορεί να έχει έως και 2 ρόδες πίσω πλάτους έως 1,5 εκατοστό και ανεξάρτητης διαμέτρου και μόνο μια             ρόδα στο μπροστινό μέρος.

Τεχνικός Έλεγχος του Ποδηλάτου Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει το Ποδήλατο  Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Οχήματος Ρομπότ  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει το Ποδήλατο Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η Υπεύθυνος της ομάδας.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Ποδηλάτου Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Ποδήλατο Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

6. Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου θα γίνουν ερωτήσεις στην ομάδα στα κρίσιμα σημεία του προγράμματος του ρομπότ. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί της το laptop της με το πρόγραμμα του Αθλητή ανοικτό. Εάν από τις ερωτήσεις αποδειχτεί ότι η ομάδα δεν έχει γνώση του προγράμματος τότε η ομάδα λαμβάνει ποινή ίση με το  - 20% του χρόνου που θα φέρει στο Άθλημα.

ΠΙΣΤΑ

1. Υπάρχει ένα λευκό δάπεδο από μουσαμά εκτυπώσιμο στο γήπεδο. Χωρίζεται σε 2 κομμάτια.

2. Το μήκος του μετρούμενου τμήματος της πίστας είναι 10 μέτρα και το πλάτος είναι 0,9 μέτρα. Τα μεμονωμένα κομμάτια επισημαίνονται με μαύρη γραμμή πλάτους 50mm.

3. Στην μαύρη γραμμή υπάρχει χαμηλό φράγμα (περίπου 100mm) έτσι ώστε ένα ποδήλατο να μην μπορεί να συγκρουστεί με το δίπλα ποδήλατο.
4. Υπάρχει ζώνη πέδησης μήκους 5 μέτρων και πλάτους 0,9 μέτρων.

5. Το τέλος της ζώνης πέδησης οριοθετείται από μαύρη γραμμή πίσω από την οποία βρίσκεται προστατευτικό φράγμα κατασκευασμένο από το μαλακό υλικό.

6. Κατά μήκος της αγωνιστικής ευθείας υπάρχουν λόφοι σε διαφορετικά ύψη τα οποία θα πρέπει να  περάσει το ποδήλατο. (Βλέπε παρακάτω).

7. Οι λόφοι καταλαμβάνουν όλη την επιφάνεια του πλάτους της αγωνιστικής λωρίδας, δεν υπάρχει κενό έτσι ώστε το Ποδήλατο Ρομπότ να μην μπορεί να προσπεράσει τον λόφο.

8. Ο αγωνιστικός χώρος για κάθε ποδήλατο έχει πλάτος 0.40 εκατοστά.

9. Ο Αγώνας διεξάγεται ταυτόχρονα για 2 ποδήλατα.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ.jpg

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΙΣΤΑΣ 15m

Μέγιστο ύψος λόφων 25 εκατοστά.  Υλικό ξύλο ή πλαστικό

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Οι Υπεύθυνοι του Ποδηλάτου Ρομπότ ολοκληρώνουν τον τεχνικό έλεγχο του, παίρνοντας τον μοναδικό αριθμό ελέγχου και τρέχουν σε γύρους διεκδικώντας την πρόκριση.

Νικάει το Ποδήλατο Ρομπότ που θα ολοκληρώσει τον αγώνα στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Οι Αγώνες διεξάγονται με συναγωνισμό 2 Ποδηλάτων  Ρομπότ την φορά.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Πριν την πρώτη κούρσα, κάθε Ποδήλατο Ρομπότ τρέχει έναν γύρο για τον τεχνικό έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου πρέπει να αποδείξει:

 

  • την ικανότητα να κινείται σε 3 τροχούς χωρίς να βλάπτει την πίστα.

  • την καταγραφή της διέλευσης μέσω του μηχανισμού ελέγχου χρόνου.

  • την ακρίβεια του προγράμματος.

  • την ικανότητα να ξεκινήσει σωστά στην έναρξη

  • τη λειτουργικότητα του κουμπιού START.

Σε περίπτωση αλλαγής / διόρθωσης του Ποδηλάτου Ρομπότ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (εάν αυτό δεν πέρασε τον τεχνικό έλεγχο), θα πρέπει να περάσει ξανά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

Ο Υπεύθυνος  που θα τρέξει τον γύρο τοποθετεί το Ποδήλατο Ρομπότ μπροστά στο σημείο έναρξης πριν την είσοδο στο σύστημα καταμέτρησης χρόνου . Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει να είναι ανοικτό και σε αναμονή μόλις πατηθεί το κουμπί να ξεκινήσει μετά από 5 δευτερόλεπτα. 

ΕΝΑΡΞΗ 

Ο Υπεύθυνος  ξεκινάει το Ποδήλατο Ρομπότ μετά από το σφύριγμα του διαιτητή, πατώντας το κουμπί Start. Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από την στιγμή που το Ποδήλατο Ρομπότ περνάει μέσα από την πύλη ελέγχου του χρόνου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  • Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει κινείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε ευθεία προκειμένου να τερματίσει στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

ΛΗΞΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ

Η μέτρηση του χρόνου σταματά όταν το Ποδήλατο Ρομπότ περάσει μπροστά από το σύστημα μέτρησης χρόνου.
Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει να είναι σε θέση να σταματήσει στη ζώνη πέδησης. Εάν το ρομπότ περάσει μέσα από τη ζώνη πέδησης και χτυπήσει στο προστατευτικό φράγμα, θα τιμωρηθεί πολλαπλασιάζοντας τον χρόνο που έχει επιτύχει με τον συντελεστή 1,3.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει αν το ρομπότ συντριβεί στο τοιχίο. 


Το Ποδήλατο Ρομπότ πρέπει να φτάσει στη γραμμή τερματισμού στο σύνολό του.

Εάν ο γύρος ξεπεράσει τα 2 λεπτά τότε ο διαιτητής τερματίζει τον γύρο και τον κρίνει άκυρο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μετράει τίποτα.

ΓΥΡΟΙ

1. Ο κάθε Αθλητής Ρομπότ αγωνίζεται μόνος του μέσα στην πίστα ενάντια στον χρόνο.

2. Ένα οπτικό σύστημα μέτρησης του χρόνου θα καταγράφει τον χρόνο στην κάθε προσπάθεια του στην πίστα.

3. Θα υπάρχουν τρεις (3) γύροι, ο προκριματικός (όλοι οι Αθλητές ρομπότ), ο ημιτελικός (καλύτεροι 16) και ο τελικός γύρος (οι καλύτεροι 8 Αθλητές ρομπότ). Ο αριθμός των προκρίσεων στον ημιτελικό και τον τελικό θα διαμορφωθεί μετά την λήξη των εγγραφών στο Άθλημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Αθλήματος, καθώς εξαρτάται από το πλήθος των ομάδων που θα αγωνιστούν.  

4. Ο προκριματικός γύρος έχει διάρκεια 2 ώρες για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (Ο χρόνος μπορεί να αυξηθεί ανάλογα το πλήθος των Αθλητών). Σε αυτόν τον χρόνο κάθε Ποδήλατο ρομπότ μπορεί να κάνει όσες προσπάθειες θέλει στην πίστα. Ο διαιτητής καταγράφει τον χρόνο του  για κάθε προσπάθεια. Μετά την λήξη των 3 ωρών, τα καλύτερα 16 Ποδήλατα ρομπότ προκρίνονται στον ημιτελικό γύρο.

Η ευθύνη για το σύνολο των προσπαθειών του κάθε Αθλητή ρομπότ στην πίστα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ομάδα του ή τον προπονητή του. Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το εάν κάποιος Αθλητής ρομπότ έκανε μια προσπάθεια και κάποιος άλλος 6. Δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη ώρα για την προσπάθεια κάθε Αθλητή ρομπότ. Οι προπονητές των ρομπότ μπαίνουν στην σειρά για κάθε προσπάθεια. Ανάλογα την κρίση των διαιτητών μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιον Αθλητή ρομπότ. Οι Αθλητές ρομπότ θα δέχονται έλεγχο πριν από κάθε προσπάθεια τους. Τυχόν διαμαρτυρίες για το σύνολο των προσπαθειών στον αγωνιστικό χώρο θα είναι αιτία αποκλεισμού του Αθλητή ρομπότ από τον διαγωνισμό.

5. Στον ημιτελικό γύρο ο κάθε Ποδήλατο Ρομπότ θα κάνει μία (1) προσπάθεια στην πίστα. Επιτρέπεται μόνο μια επανεκκίνηση.

6. Στον τελικό γύρο ο κάθε Ποδήλατο Ρομπότ θα κάνει μία (1) προσπάθεια στην πίστα. Επιτρέπεται μόνο μια επανεκκίνηση.

7. Αποτελεί ευθύνη του Προπονητή του Ποδηλάτου Ρομπότ να φροντίσει ώστε το Ποδήλατο του να κάνει την κάθε προσπάθεια εντός του χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό.

8. Μεταξύ των προσπαθειών οι προπονητές θα έχουν χρόνο να κάνουν διορθώσεις στα Ποδήλατα τους και τον κώδικα/αλγόριθμο τους.

9. Πριν την κάθε προσπάθεια θα γίνει ο σχετικός τεχνικός έλεγχος από τον διαιτητή.

10. Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει να αρχίσει να κινείται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) δευτερόλεπτα μετά που ο διαιτητής θα δώσει την εντολή εκκίνησης της προσπάθειας.

11. Το Ποδήλατο Ρομπότ δεν αρχίσει να κινείται εντός των πέντε (5) δευτερολέπτων, θεωρείται ότι έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

12. Το Ποδήλατο Ρομπότ (ή οποιοδήποτε μέρος του) δεν επιτρέπεται να βγει εκτός των ορίων της πίστας. Αν αυτό γίνει, τότε θεωρείται ότι  έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

13. Αν το Ποδήλατο Ρομπότ δεν τερματίσει στον ημιτελικό ή στον τελικό, τότε καταγράφεται η απόσταση που κάλυψε από το σημείο εκκίνησης μέχρι το σημείο που σταμάτησε.

15. Αν  το Ποδήλατο Ρομπότ ακυρωθεί στην προσπάθεια τότε καταγράφεται ότι ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ. 

16. Κάθε ομάδα έχει την ευθύνη να ακολουθεί το αρχικό πρόγραμμα, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και στον χώρο της ομάδας. ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!

Αν μια ομάδα δεν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο σε 5 λεπτά το Ποδήλατο Ρομπότ αποκλείεται!!!


17. Κάθε ομάδα θα έχει 2 προπονητές του Ποδηλάτου Ρομπότ. Μόνο οι προπονητές επιτρέπονται στην περιοχή αναμονής ή στην περιοχή παιχνιδιού. Η υπόλοιπη ομάδα θα παραμείνει στον χώρο της ομάδας ή θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από το κοινό.

Με την ολοκλήρωση του τελικού γύρου, για την κάθε ηλικιακή κατηγορία ανακοινώνονται 1η - 2η - 3η θέση.

     - Η κατάταξη θα γίνει με βάση τον μικρότερο χρόνο των Ποδηλάτων ρομπότ.

     - Σε περίπτωση που κανένα ρομπότ δεν έχει τερματίσει, τότε η κατάταξη θα γίνει με βάση την μεγαλύτερη απόσταση που κάλυψαν οι  Αθλητές ρομπότ στην πίστα.

Σε περίπτωση που υπάρχει ισοπαλία σε κάποια θέση τότε θα ληφθεί υπόψη ο αμέσως προηγούμενος καλύτερος χρόνος των ποδηλάτων.

 

ΝΙΚΗΤΕΣ

bottom of page