NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
 

MOUNTAIN BIKE.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για μαθητές Δημοτικού (7 έως 12 ετών)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (13 έως 19 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Ποδηλάτων Ρομπότ είναι  να διανύσουν μια απόσταση 10 μέτρων στον δυνατότερο ελάχιστο χρόνο.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Υπεύθυνο του Οχήματος Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ  ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Το Άθλημα αφορά  τις πλατφόρμες:

Lego Mindstorm EV3 - NXT , Lego Spike Prime (9 -19 ετών)
Μέγιστο μέγεθος: 500mm μήκος, 300mm πλάτος 
Μέγιστο ύψος:300mm
Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Mindstorm EV3 ή NXT Kit υλικά στην κατασκευή.
Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή, 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες κάθε είδους. 
Προγραμματισμός σε EV3-NXT λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού.

Lego WeDo2 - Lego Boost - Lego Spike Essential  (7 - 8 ετών)

Μέγιστο μέγεθος: 500mm μήκος, 300mm πλάτος 

Μέγιστο ύψος:300mm

Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Wedo2 ή Lego Boost ή Lego Spike Essential  υλικά στην κατασκευή.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο 2 hub, 2 κινητήρες και 2 αισθητήρες κάθε είδους. Προγραμματισμός στο αντίστοιχο λογισμικό ή σε scratch 3.0.

Άλλα ρομποτικά πακέτα (Open Hardware & Software)  (10 -19 ετών)
Μέγιστο μέγεθος:
500mm μήκος, 300mm πλάτος 

Μέγιστο ύψος:300mm
Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομποτικό υλικό  ή συνδυάστε τα, καθώς και τον προγραμματισμό σε οποιοδήποτε λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες. 
Επιτρεπόμενα τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη, πλαστικό, μέταλλο. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν πρέπει να τραυματίσει την πίστα, τους διαιτητές ή τα μέλη της ομάδας.


Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις μπαταρίες με μέγιστη ασφάλεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 2 ΤΡΟΧΟΙ.

1. Το Ποδήλατο Ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομο.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι 500mm μήκος, 300mm πλάτος και 300 mm ύψος.

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, το Όχημα Ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωρεί σε κιβώτιο ελέγχου.

       - Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις 500mm μήκος, 300mm πλάτος και 300 mm ύψος συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή.

4. Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

5. Το Ποδήλατο Ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε             τρόπο.

6. Το Ποδήλατο Ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

7. Επιπλέον απαιτήσεις για το ρομπότ LEGO:

          -  Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά με αυθεντικά υλικά LEGO ή HITECHNIC.

      - Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μπαταρίες ή κελιά (cells) όπως προτείνονται από τη LEGO, κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τεχνικός Έλεγχος του Ποδηλάτου Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει το Ποδήλατο  Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Οχήματος Ρομπότ  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει το Ποδήλατο Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η Υπεύθυνος της ομάδας.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Ποδηλάτου Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Ποδήλατο Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

6. Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου θα γίνουν ερωτήσεις στην ομάδα στα κρίσιμα σημεία του προγράμματος του ρομπότ. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί της το laptop της με το πρόγραμμα του Αθλητή ανοικτό. Εάν από τις ερωτήσεις αποδειχτεί ότι η ομάδα δεν έχει γνώση του προγράμματος τότε η ομάδα λαμβάνει ποινή ίση με το  - 20% του χρόνου που θα φέρει στο Άθλημα.

ΠΙΣΤΑ

1. Υπάρχει ένα λευκό δάπεδο από μουσαμά εκτυπώσιμο στο γήπεδο. Χωρίζεται σε 2 κομμάτια.

2. Το μήκος του μετρούμενου τμήματος της πίστας είναι 10 μέτρα και το πλάτος είναι 0,9 μέτρα. Τα μεμονωμένα κομμάτια επισημαίνονται με μαύρη γραμμή πλάτους 50mm.

3. Κάθε κομμάτι οριοθετείται από χαμηλό φράγμα (περίπου 100mm) έτσι ώστε ένα όχημα να μην μπορεί να φύγει από την πίστα. 
4. Υπάρχει μια μαύρη γραμμή καθοδήγησης στην ευθεία (περίπου 50mm πλάτος).
5. Υπάρχει ζώνη πέδησης μήκους 5 μέτρων και πλάτους 0,9 μέτρων.

6. Το τέλος της ζώνης πέδησης οριοθετείται από μαύρη γραμμή (η ίδια με την κατευθυντήρια γραμμή) πίσω από την οποία βρίσκεται προστατευτικό φράγμα κατασκευασμένο από το μαλακό υλικό .

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ.jpg

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΙΣΤΑΣ 15m

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Οι Υπεύθυνοι του Ποδηλάτου Ρομπότ ολοκληρώνουν τον τεχνικό έλεγχο του, παίρνοντας τον μοναδικό αριθμό ελέγχου και τρέχουν σε γύρους διεκδικώντας την πρόκριση.

Νικάει το Ποδήλατο Ρομπότ που θα ολοκληρώσει τον αγώνα στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Οι Αγώνες διεξάγονται με συναγωνισμό 3 Ποδηλάτων  Ρομπότ την φορά.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Πριν την πρώτη κούρσα, κάθε Ποδήλατο Ρομπότ τρέχει έναν γύρο για τον τεχνικό έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου πρέπει να αποδείξει:

 

  • την ικανότητα να κινείται σε 2 τροχούς χωρίς να βλάπτει την πίστα

  • την καταγραφή της διέλευσης μέσω της πύλης ελέγχου χρόνου

  • την ακρίβεια του προγράμματος

  • την ικανότητα να ξεκινήσει σωστά στην έναρξη

  • τη λειτουργικότητα του κουμπιού START

Σε περίπτωση αλλαγής / διόρθωσης του Ποδηλάτου Ρομπότ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (εάν αυτό δεν πέρασε τον τεχνικό έλεγχο), θα πρέπει να περάσει ξανά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

Ο Υπέυθυνος  που θα τρέξει τον γύρο τοποθετεί το Ποδήλατο Ρομπότ μπροστά στο σημείο έναρξης πριν την είσοδο στο τούνελ . Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει να είναι ανοικτό και σε αναμονή μόλις πατηθεί το κουμπί να ξεκινήσει.. 

ΕΝΑΡΞΗ 

Ο Υπεύθυνος  ξεκινάει το Ποδήλατο Ρομπότ μετά από το σφύριγμα του διαιτητή, πατώντας το κουμπί Start. Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από την στιγμή που το Ποδήλατο Ρομπότ περνάει μέσα από την πύλη ελέγχου του χρόνου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  • Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει κινείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε ευθεία προκειμένου να τερματίσει στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

ΛΗΞΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ

Η μέτρηση του χρόνου σταματά όταν το Ποδήλατο Ρομπότ περάσει κάτω από  την τελική πύλη , (η μπροστινή  μη διαφανή επιφάνεια του ρομπότ).
Το Ποδήλατο Ρομπότ θα πρέπει να είναι σε θέση να σταματήσει στη ζώνη πέδησης. Εάν το ρομπότ περάσει μέσα από τη ζώνη πέδησης προς το προστατευτικό φράγμα, θα τιμωρηθεί πολλαπλασιάζοντας τον χρόνο που έχει επιτύχει με τον συντελεστή 1,3.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει αν το ρομπότ συντριβεί στο τοιχίο. 


Το Ποδήλατο Ρομπότ πρέπει να φτάσει στη γραμμή τερματισμού στο σύνολό του.

Εάν ο γύρος ξεπεράσει το 1 λεπτό τότε ο διαιτητής τερματίζει τον γύρο και τον κρίνει άκυρο.

ΓΥΡΟΙ

Κάθε Ποδήλατο Ρομπότ θα τρέξει 2 αγώνες. Ο πρώτος αγώνας είναι δοκιμαστικός και δεν μετράει στην βαθμολογία.

Στον δοκιμαστικό αγώνα τα Ποδήλατα Ρομπότ τρέχουν βάση του αριθμού που φέρουν μετά από τον τεχνικό έλεγχο.

Στον επόμενο  γύρο τρέχουν βάση του χρόνου του οποίου έφεραν. Παράδειγμα το Ποδήλατο Ρομπότ με τον  μικρότερο χρόνο διαγωνίζεται πρώτο, το Ποδήλατο Ρομπότ δεύτερο μικρότερο χρόνο διαγωνίζεται δεύτερο κλπ.

Ο καλύτερος χρόνος τερματισμού είναι αυτός που κατατάσσει στον τελικό τον νικητή. Εάν 2 ή περισσότερα Ποδήλατα Ρομπότ έχουν ίδιο χρόνο, τότε διαγωνίζονται σε έναν επιπλέον αγώνα για να καθοριστεί η τελική κατάταξη. Εάν ο χρόνος εξακολουθεί να παραμένει ο ίδιος δίνεται στους Υπεύθυνους χρόνος 30 λεπτών να κάνουν βελτιώσεις στο Ποδήλατο τους προκειμένου να βελτιώσουν τον χρόνο τους και τρέχουν έναν επιπλέον αγώνα. Οι Υπεύθυνοι ομάδας θα πρέπει να περάσουν ξανά από τεχνικό έλεγχο τα Ποδήλατα τους και να δείξουν στους κριτές τις βελτιώσεις που έκαναν. Εάν κάποιος Υπεύθυνος δεν κάνει βελτιώσεις στο Ποδήλατο του τότε αυτόματα ανακυρρήσεται νικητής το αντίπαλο Ποδήλατο στην περίπτωση που τα Ποδήλατα είναι δύο. Εάν τα Ποδήλατα είναι περισσότερα τότε ο Υπεύθυνος που δεν έκανε βελτιώσεις αποκλείεται από τον τελικό αγώνα.

Εάν μετά και από τις βελτιώσεις ο χρόνος παραμένει ο ίδιος τότε μοιράζονται την 1η θέση.

ΝΙΚΗΤΕΣ:

Ηλικιακή κατηγορία Δημοτικού (Ανεξάρτητα το ρομποτικό πακέτο)

1η Θέση: Δώρο Τεχνολογίας

2η Θέση: Βραβείο

3η Θέση: Βραβείο

Ηλικιακή κατηγορία Γυμνασίου - Λυκείου (Ανεξάρτητα το ρομποτικό πακέτο)

1η Θέση: Δώρο Τεχνολογίας

2η Θέση: Βραβείο

3η Θέση: Βραβείο

 

ΝΙΚΗΤΕΣ