ΔΡΟΜΟΣ
ΜΕΤ'ΕΜΠΟΔΙΩΝ

NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png
ΜΕΤ'ΕΜΠΟΔΙΩΝ.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για μαθητές Δημοτικού (10 έως 12 ετών)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (13 έως 19 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Αθλητών Ρομπότ είναι  να ακολουθήσουν αυτόνομα τη μαύρη γραμμή στο λευκό πεδίο της πίστας εντός 3 λεπτών αποφεύγοντας τα εμπόδια της διαδρομής.  

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Προπονητή του Αθλητή Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΑΘΛΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΗ

Το Άθλημα αφορά  τις πλατφόρμες:

Lego Mindstorm EV3 - NXT , Lego Spike Prime (9 -19 ετών)
Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 25 cm x 25 cm.
Μέγιστο ύψος: χωρίς όριο
Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Mindstorm EV3 ή NXT Kit υλικά στην κατασκευή.
Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή, 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες κάθε είδους. 
Προγραμματισμός σε EV3-NXT λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού.

Άλλα ρομποτικά πακέτα (Open Hardware & Software)  (10-19 ετών)
Μέγιστο μέγεθος/βάρος ρομπότ: 25 cm x 25 cm.
Μέγιστο ύψος: χωρίς όριο
Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομποτικό υλικό  ή συνδυάστε τα, καθώς και τον προγραμματισμό σε οποιοδήποτε λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες. 
Επιτρεπόμενα τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη, πλαστικό, μέταλλο. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν πρέπει να τραυματίσει την πίστα, τους διαιτητές ή τα μέλη της ομάδας.


Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις μπαταρίες με μέγιστη ασφάλεια.

1. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομος.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι (25 εκατοστά Πλάτος x 25 εκατοστά Μήκος).

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, ο Αθλητής Ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωρεί σε κιβώτιο ελέγχου.

       - Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις (25 x 25) εκατοστά συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή.

4. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

5. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

6. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

7. Επιπλέον απαιτήσεις για το ρομπότ LEGO:

       -  Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος αποκλειστικά με αυθεντικά υλικά LEGO ή HITECHNIC.

      - Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μπαταρίες ή κελιά (cells) όπως προτείνονται από τη LEGO, κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τεχνικός Έλεγχος Αθλητή Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει ο Αθλητής Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει τον Αθλητή Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας (προπονητής του αθλητή).

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Αθλητής Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

6. Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου θα γίνουν ερωτήσεις στην ομάδα στα κρίσιμα σημεία του προγράμματος του ρομπότ. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί της το laptop της με το πρόγραμμα του Αθλητή ανοικτό. Εάν από τις ερωτήσεις αποδειχτεί ότι η ομάδα δεν έχει γνώση του προγράμματος τότε η ομάδα λαμβάνει ποινή ίση με το  - 20% του χρόνου που θα φέρει στο Άθλημα.

ΠΙΣΤΑ

1. Το μέγεθος της πίστας είναι 3μ x 3μ.

2. Η γραμμή είναι μαύρου χρώματος πλάτους 1,5εκ.

3. Η γραμμή διασταυρώνεται σε 2 σημεία. Στο σημείο διασταύρωσης Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να ακολουθήσει ευθεία πορεία. Δεν επιτρέπεται να χάσει την γραμμή ή να ακολουθήσει την διασταύρωση.

4. Η ελάχιστη απόσταση της γραμμής (αξονικά) από την άκρη του τοίχου της πίστας είναι 25εκ.

5. Η ελάχιστη διάμετρος καμπύλης της στροφής είναι 100 mm.

Εμπόδια  στην πίστα

Τοίχος ή Εμπόδιο στη Γραμμή

Στη γραμμή υπάρχουν 2 εμπόδια σχήματος κύβου, με μέγιστες διαστάσεις 25 x 15 x 10 εκατοστά. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να αποφύγει το εμπόδιο, οδηγώντας γύρω από το εμπόδιο, και να συνεχίσει να ακολουθεί την γραμμή. Επιτρέπεται στον Αθλητής Ρομπότ να χτυπήσει το εμπόδιο, αλλά δεν συνιστάται από την άποψη της ασφάλειας του. Το εμπόδιο ΔΕΝ είναι λευκού χρώματος και μπορεί να κατασκευαστεί από οποιοδήποτε υλικό. Μετά το εμπόδιο, υπάρχει συνεχής γραμμή μήκους τουλάχιστον 20 εκατοστών και ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να ακολουθεί κανονικά τη γραμμή παραμένοντας στη διαδρομή.

wall.jpg

Κινούμενη ράμπα 

Στην πίστα υπάρχει μια ράμπα. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να διασχίσει την ράμπα και να συνεχίσει να ακολουθεί τη γραμμή. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν επιτρέπεται να αποφύγει την ράμπα. Το μήκος της ράμπας είναι τουλάχιστον 50 εκατοστά, το πλάτος της είναι τουλάχιστον 30 εκατοστά. Το υπομόχλιο της ράμπας τοποθετείται όχι περισσότερο από 8 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια της πίστας. Πάνω στη ράμπα υπάρχει συνεχής γραμμή. Μετά την ράμπα, υπάρχει συνεχής ευθεία γραμμή μήκους τουλάχιστον 20 εκατοστών.

swing.jpg

Βουνό

Από την πλάγια όψη, το βουνό είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο και από την άνω όψη, ένα στατικό εμπόδιο ορθογώνιου σχήματος πάνω στη γραμμή. Το ύψος του είναι μέγιστο 15 εκατοστά και ο βραχίονας του τριγώνου είναι τουλάχιστον 30 εκατοστά. Το πλάτος του βουνού είναι τουλάχιστον 30 εκατοστά. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να οδηγήσει πάνω από το βουνό και να συνεχίσει την πορεία του ακολουθώντας τη γραμμή. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν επιτρέπεται να αποφύγει το βουνό. Πάνω στο βουνό η γραμμή είναι συνεχής. Μετά το βουνό, υπάρχει συνεχής ευθεία γραμμή μήκους τουλάχιστον 20 εκατοστών.

mountain.jpg
ΜΕΤ'ΕΜΠΟΔΙΩΝ-1.jpg

ΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΑΣ

Στην διπλανή εικόνα μπορείτε να δείτε ένα τυχαίο δείγμα της πίστας. 

Η κανονική πίστα αποκαλύπτεται την ημέρα του Αγώνα.

Οι θέσεις των εμποδίων είναι τυχαίες.

Μπορείτε να κάνετε εξάσκηση σε μια οποιαδήποτε πίστα line lollowing.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται για τις γωνίες και τα εμπόδια για να χτίσετε την δική σας πίστα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Οι Προπονητές - μέλη της Ομάδας ολοκληρώνουν τον τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ, πέρνοντας τον μοναδικό αριθμό ελέγχου και τρέχουν σε γύρους διεκδικώντας την πρόκριση.

 

Ο νικητής Αθλητής Ρομπότ είναι αυτή που θα ολοκληρώσει τον γύρο στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Πριν την πρώτη κούρσα, κάθε  Αθλητής Ρομπότ τρέχει έναν γύρο για τον τεχνικό έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου πρέπει να αποδείξει:

 

  • την ικανότητα να κινείται χωρίς να βλάπτει την πίστα

  • την καταγραφή της διέλευσης μέσω της πύλης ελέγχου χρόνου

  • την ακρίβεια του προγράμματος

  • την ικανότητα να ξεκινήσει σωστά στην έναρξη

  • τη λειτουργικότητα του κουμπιού STOP

Σε περίπτωση αλλαγής / διόρθωσης του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (εάν αυτό δεν πέρασε τον τεχνικό έλεγχο), θα πρέπει να περάσει ξανά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

Ο Προπονητής - μέλος ομάδας που θα τρέξει τον γύρο τοποθετεί τον Αθλητή Ρομπότ μπροστά στο σημείο έναρξης πριν την είσοδο στο τούνελ . Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να είναι ανοικτός και σε αναμονή μόλις πατηθεί το κουμπί να ξεκινήσει.. 

ΕΝΑΡΞΗ 

Ο Προπονητής (Μέλος της ομάδας) του Αθλητή Ρομπότ ξεκινάει τον Αθλητή Ρομπότ μετά από το σφύριγμα του διαιτητή, πατώντας το κουμπί Start. Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από την στιγμή που ο Αθλητής Ρομπότ περνάει μέσα από την πύλη ελέγχου του χρόνου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  • Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει κινείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα ακολουθώντας την μαύρη γραμμή αποφεύγοντας και ξεπερνώντας τα εμπόδια.

ΛΗΞΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ

Η μέτρηση του χρόνου σταματά όταν Ο Αθλητής Ρομπότ μπει και σταματήσει μόνος του κάτω από  την σήραγγα του χρόνου. 

 

Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να είναι σε θέση να σταματήσει και να παραμείνει μέσα στην σήραγγα. Εάν ο Αθλητής Ρομπότ περάσει την σήραγγα ο Προπονητής του θα πρέπει να το σταματήσει χειροκίνητα.

Η χειροκίνητη στάση θα τιμωρείται με πολλαπλασιασμό του χρόνου που επιτυγχάνεται με συντελεστή 1,3.

Εάν ο γύρος ξεπεράσει τα 3 λεπτά ο διαιτητής τερματίζει τον γύρο και τον κρίνει άκυρο.

ΓΥΡΟΙ

Κάθε Αθλητής Ρομπότ θα τρέξει 2 γύρους. Ο πρώτος γύρος είναι δοκιμαστικός και δεν μετράει στην βαθμολογία.

Στον δοκιμαστικό γύρο οι Αθλητές Ρομπότ τρέχουν βάση του αριθμού που φέρουν μετά από τον τεχνικό έλεγχο.

Στον επόμενο  γύρο τρέχουν βάση του χρόνου του οποίου έφεραν. Παράδειγμα ο Αθλητής Ρομπότ με τον  μικρότερο χρόνο διαγωνίζεται πρώτος, ο Αθλητής Ρομπότ μικρότερο χρόνο διαγωνίζεται δεύτερος κλπ.

Ο καλύτερος χρόνος είναι αυτός που κατατάσσει στον τελικό τον νικητή  Αθλητή Ρομπότ.

Ανεξάρτητα το ρομποτικό πακέτο θα διεξαχθεί ένας επιπλέον γύρος ο οποίος θα αναδείξει τους νικητές Best of the Best των 3 πρώτων θέσεων, οι οποίοι θα λάβουν δώρα και τις προκρίσεις σε Διεθνείς & Παγκόσμιους Διαγωνισμούς.

ΝΙΚΗΤΕΣ:

Ηλικιακή κατηγορία Γυμνασίου - Λυκείου LEGO

1η Θέση: Robotzedes Λύκειο         Robotex  Εσθονίας

Ηλικιακή κατηγορία Γυμνασίου - Λυκείου  NON LEGO

1η Θέση: Robonerds2                    Robotex  Εσθονίας

2η Θέση: Robonerds1                    Robotex  Εσθονίας

3η Θέση: CBT                                Robotex  Εσθονίας

ΝΙΚΗΤΕΣ