top of page
NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
 

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

KIDS (9 έως 12 ετών)

SENIOR (13 έως 18 ετών)

ADULTS (18+)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Κωπηλατών Ρομπότ είναι  να διανύσουν μια απόσταση 4 μέτρων στον δυνατότερο ελάχιστο χρόνο.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Υπεύθυνο του Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΑΘΛΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομος.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι 200mm, 250mm, βάρος έως 600γρ  και ανεξάρτητο ύψος.

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, το  Ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωράει σε κιβώτιο ελέγχου.

       - Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις 200mm, 250mm, συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή.

4. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

5. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

6. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

7. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να διαθέτει αδιάβροχη βάση με διαστάσεις 20cmX25cm μέγιστο.

8. Για την διευκόλυνση των ομάδων ο MRC σχεδίασε και θα παρέχει με κόστος  49,60€ με ΦΠΑ ειδική βάση στην οποία η ομάδα μπορεί να χτίσει επάνω το ρομπότ της.

9. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν φροντίσει για την ασφάλεια των Αθλητών ρομπότ τους από το νερό.

10. Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο ρομπότ καθ' όλη την διάρκεια των αγώνων, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.

11. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να διαθέτει ΜΟΝΟ 2 κουπιά, καθώς σκοπός είναι να προσομοιώνει έναν Αθλητή κωπηλασίας. Για κουπί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα κουταλάκι πλαστικό ή ξύλινο ή κάτι παρεμφερές. Η διάσταση του δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις διαστάσεις ενός πλαστικού κουταλιού του καφέ.

12. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 αισθητήρες πίεσης ένα στο μπροστινό και ένα στο πίσω μέρος του.

Τεχνικός Έλεγχος Του Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει Ο Αθλητής Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ της, οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει τον Αθλητή Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η Υπεύθυνος (προπονητής του ρομπότ).της ομάδας.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Αθλητής Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

ΠΙΣΤΑ

Η πίστα και οι διαστάσεις της περριγράφονται στην εικόνα παρακάτω.

MRC_Rowing_Terrain.jpg

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 2m, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 60cm

Float_Mechanism_HERO_ROWING.jpg

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Υπεύθυνος του Αθλητή Ρομπότ ολοκληρώνει τον τεχνικό έλεγχο, παίρνοντας τον μοναδικό αριθμό ελέγχου

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Πριν την πρώτη κούρσα, κάθε Αθλητής Ρομπότ τρέχει έναν γύρο για τον τεχνικό έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου πρέπει να αποδείξει:

 

  • την ικανότητα να κινείται χωρίς να βλάπτει την πίστα.

  • την καταγραφή της διέλευσης μέσω του συστήματος ελέγχου χρόνου.

  • την ακρίβεια του προγράμματος.

  • την ικανότητα να ξεκινήσει σωστά στην έναρξη.

  • τη λειτουργικότητα του κουμπιού START.

  • την αδιαβροχοποίηση του Αθλητή Ρομπότ

  • την σωστή λειτουργία της βάσης πλεύσης.

Σε περίπτωση αλλαγής / διόρθωσης του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα πρέπει να περάσει ξανά από τεχνικό έλεγχο.

Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου θα γίνουν ερωτήσεις στην ομάδα στα κρίσιμα σημεία του προγράμματος του ρομπότ. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί της το laptop της με το πρόγραμμα ανοικτό. Εάν από τις ερωτήσεις αποδειχτεί ότι η ομάδα δεν έχει γνώση του προγράμματος τότε η ομάδα λαμβάνει ποινή ίση με το  - 20% του χρόνου που θα φέρει στο Άθλημα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

Ο Υπεύθυνος  που θα τρέξει τον γύρο τοποθετεί τον Αθλητή  Ρομπότ στο σημείο της έναρξης μέσα στην πίστα κωπηλασίας η οποία είναι γεμάτη νερό. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να είναι ανοικτό και σε αναμονή μόλις πατηθεί το κουμπί να ξεκινήσει μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. 

ΕΝΑΡΞΗ 

1. Ο κάθε Αθλητής Ρομπότ αγωνίζεται μόνος του μέσα στην πίστα ενάντια στον χρόνο.

2. Ένα οπτικό σύστημα μέτρησης του χρόνου θα καταγράφει τον χρόνο στην κάθε προσπάθεια του στην πίστα.

3. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προς το τέλος της πίστας και αφού ακουμπήσει στο τέρμα να επιστρέψει στην έναρξη με όπισθεν.  Για την χρήση αυτή θα χρειαστεί να διαθέτει κάποιον αισθητήρα πίεσης. Δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει όπισθεν ένας Αθλητής ρομπότ που δεν έχει ακουμπήσει το τέρμα της πίστας κωπηλασίας.

4. Ο προκριματικός γύρος έχει διάρκεια 2 ώρες για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (Ο χρόνος μπορεί να αυξηθεί ανάλογα το πλήθος των Αθλητών). Σε αυτόν τον χρόνο κάθε ρομπότ μπορεί να κάνει όσες προσπάθειες θέλει στην πίστα. Ο διαιτητής καταγράφει τον χρόνο του  για κάθε προσπάθεια. Μετά την λήξη των 2 ωρών, οι καλύτεροι 3 Αθλητές ρομπότ κατατάσσονται στην 1η, 2η, 3η θέση ανάλογα τον χρόνο που έφεραν.

Η ευθύνη για το σύνολο των προσπαθειών του κάθε Αθλητή ρομπότ στην πίστα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ομάδα του ή τον προπονητή του. Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το εάν κάποιος Αθλητής ρομπότ έκανε μια προσπάθεια και κάποιος άλλος 6. Δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη ώρα για την προσπάθεια κάθε Αθλητή ρομπότ. Οι προπονητές των ρομπότ μπαίνουν στην σειρά για κάθε προσπάθεια. Ανάλογα την κρίση των διαιτητών μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιον Αθλητή ρομπότ. Οι Αθλητές ρομπότ θα δέχονται έλεγχο πριν από κάθε προσπάθεια τους. Τυχόν διαμαρτυρίες για το σύνολο των προσπαθειών στον αγωνιστικό χώρο θα είναι αιτία αποκλεισμού του Αθλητή ρομπότ από τον διαγωνισμό.

​5. Αν ο Αθλητής Ρομπότ δεν αρχίσει να κινείται εντός των πέντε (5) δευτερολέπτων, θεωρείται ότι έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

6. Ο Αθλητής Ρομπότ (ή οποιοδήποτε μέρος του) δεν επιτρέπεται να βγει εκτός των ορίων της πίστας. Αν αυτό γίνει, τότε θεωρείται ότι  έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

7. Αν ο Αθλητής Ρομπότ δεν τερματίσει σε κάποια προσπάθεια, τότε καταγράφεται η απόσταση που κάλυψε από το σημείο εκκίνησης μέχρι το σημείο που σταμάτησε.

8. Αν  Αθλητής Ρομπότ ακυρωθεί στην προσπάθεια τότε καταγράφεται ότι ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ. 

9. Κάθε ομάδα έχει την ευθύνη να ακολουθεί το αρχικό πρόγραμμα, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και στον χώρο της ομάδας. ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!

Αν μια ομάδα δεν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο σε 5 λεπτά ο Αθλητής  Ρομπότ αποκλείεται!!!


10. Κάθε ομάδα θα έχει έως 2 προπονητές του Αθλητή Ρομπότ. Μόνο οι προπονητές επιτρέπονται στην περιοχή αναμονής ή στην περιοχή του Αγωνιστικού χώρου. Η υπόλοιπη ομάδα θα παραμείνει στον χώρο της ομάδας ή θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από το κοινό.

ΛΗΞΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ.

1. Η μέτρηση του χρόνου σταματά όταν το ρομπότ περάσει μπροστά από  την  συσκευή μέτρησης χρόνου.


2. Το ρομπότ θα πρέπει να είναι σε θέση να σταματήσει και να παραμείνει ακίνητο στον τερματισμό.

3. Εάν ο γύρος ξεπεράσει τα 2 λεπτά τότε ο διαιτητής τερματίζει τον γύρο και τον κρίνει άκυρο.

Ο καλύτερος χρόνος τερματισμού είναι αυτός που κατατάσσει στον τελικό τον νικητή. Εάν 2 ή περισσότερα Αθλητές Ρομπότ έχουν ίδιο χρόνο, τότε λαμβάνεται υπ'όψην ο προηγούμενος καλύτερος χρόνος κλπ.

Νικητές λαμβάνουν τις τρείς πρώτες θέσεις για κάθε ηλικιακή κατηγορία χωριστά.

ΝΙΚΗΤΕΣ

bottom of page