top of page
ROBOTEX HELLAS LOGO.png

TalTech Folkrace

Μια ιδιαίτερη κατηγορία ρομποτικών αυτόνομων οχημάτων.

Η κατηγορία απαιτεί άριστη γνώση προγραμματισμού και μηχανικής.

Η κατηγορία  Folkrace  θα διεξαχθεί από κοινού για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και ανεξάρτητα την κατηγορία ρομπότ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να διεξαχθεί η κατηγορία απαιτείται μίνιμουμ αριθμός ομάδων 6. Οι ομάδες που έχουν δηλώσει θα ενημερωθούν τέλος Αυγούστου εάν θα διεξαχθεί η κατηγορία.

maxresdefault (1).jpg

ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Εισαγωγή

Ο διαγωνισμός FOLKRACE αποτελεί προσομοίωση της εμβληματικής φύσης του ράλλυ αυτοκινήτων.

2. Σκοπός

Μέχρι και πέντε (5) ρομπότ έχουν πρόσβαση και να ανταγωνίζονται στην πίστα ταυτόχρονα με στόχο την ολοκλήρωση της συναρπαστικής πίστας και τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης βαθμολογίας

3. Η Ομάδα – Δικαίωμα Συμμετοχής

 1. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

 2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

 3. Ένας μόνο παίκτης της κατηγορίας Χ δικαιούται να συμμετέχει σε ομάδα της αμέσως ανώτερης κατηγορίας. 

 4. Το αντίθετο του σημείου 3 πιο πάνω δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή ένας παίκτης που ανήκει στην κατηγορία Χ δεν δικαιούται να συμμετέχει σε ομάδα κατώτερης κατηγορίας. 

 5. O/Η Προπονητής της ομάδας δεν δικαιούται να λάβει μέρος στον ίδιο διαγωνισμό με την ομάδα του/της.

 6. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως αρχηγό ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του ρομπότ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

4. Ρομποτικές  Πλατφόρμες, Κατηγορίες & Επίπεδα

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλες τις πλατφόρμες, κατηγορίες και επίπεδα ρομπότ και δεν διαχωρίζεται σε κανένα επίπεδο.

5. Το Ρομπότ

 1. Το ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομο.

 2. Οι μέγιστες διαστάσεις του ρομπότ είναι (20 εκατοστά Μήκος x 15 εκατοστά πλάτος), απεριόριστο ύψος και μάζα μέχρι 1 κιλό.

 3. Το ρομπότ δεν επιτρέπεται:

 • να αλλάξει τις διαστάσεις του. να καταστρέφει την πίστα και να θέτει σε κίνδυνο τους θεατές.

 • να εκπέμπει αέρια, υγρά ή σκόνη.

 • να παρενοχλεί ή επιτίθεται σκόπιμα σε άλλα ρομπότ.

 • να χρησιμοποιεί άλλα ρομπότ για την κίνηση του.

  4. Το ρομπότ πρέπει να διαθέτει ένα κουμπί έναρξης και διακοπής λειτουργίας του ρομπότ.

6. Η Πίστα

 1. Το χρώμα της επιφάνειας της πίστας είναι μαύρο και οι τοίχοι είναι λευκοί.

 2. Η πίστα είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ ξύλο.

 3. Ο τοίχος στην άκρη της πίστας είναι λευκός και το ύψος του είναι 12 ± 1 εκατοστό.

 4. Η τροχιά της πίστας είναι καμπύλη και κλειστή.

 5. Το πλάτος της πίστας κυμαίνεται μεταξύ 90-120 εκατοστά.

 6. Η πίστα μπορεί να έχει απλά εμπόδια, όπως λόφους, τρύπες και διάφορα άλλα υλικά διάσπαρτα σε διάφορα σημεία. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν παρεμποδιστικοί τοίχοι (hindering walls), οι οποίοι εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο ώστε ένα ρομπότ που κινείται κατά μήκος της άκρης του τοίχου να μην μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του στην πίστα.

 7. H πίστα μπορεί να είναι σε δύο επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι ένα τμήμα της πίστας μπορεί να διασχίσει άλλο μέσω γέφυρας κ.λπ.

 

7. Ο Διαγωνισμός

 1. Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν σε κάθε κατηγορία/επίπεδο, θα δημιουργηθούν υποομάδες.

 2. Ο αριθμός των ρομπότ σε κάθε υποομάδα θα είναι κατά μέγιστο πέντε (5). Η υποομάδα στην οποία θα συμμετέχει το ρομπότ θα αποφασιστεί από αλγόριθμο που υλοποιεί το πληροφοριακό σύστημα της διοργάνωσης.

 3. Τα ρομπότ στην κάθε υποομάδα διαγωνίζονται σε τρεις (3) αγώνες, και η διάρκεια του κάθε αγώνα είναι τρία (3) λεπτά.

 4. Στην αρχή του κάθε αγώνα, τα ρομπότ τοποθετούνται στη γραμμή εκκίνησης.

 5. Οι θέσεις εκκίνησης των ρομπότ αποφασίζεται με κλήρωση.

 6. Το σήμα εκκίνησης θα δοθεί μόλις οι ομάδες είναι έτοιμες.

 7. Το ρομπότ μπορεί να ξεκινήσει την κίνηση του πέντε (5) δευτερόλεπτα μετά που ο κριτής θα δώσει το σήμα εκκίνησης.

 8. Εάν το ρομπότ αρχίσει να κινείται πριν από την καθορισμένη ώρα, θα θεωρηθεί ως μια λανθασμένη εκκίνηση (fault start).

 9. Το ρομπότ που κάνει μια λανθασμένη εκκίνηση, παίρνει μια προειδοποίηση από τους κριτές, αν αυτό συμβεί για δεύτερη φορά, από το ρομπότ αφαιρείται ένας (1) βαθμός. Σε περίπτωση τρίτης λανθασμένης εκκίνησης το ρομπότ ακυρώνεται από τον αγώνα.

 10. Το ρομπότ που ολοκλήρωσε τον αγώνα ή έχει αποκλειστεί θα αφαιρεθεί από την πίστα από τον/την αρχηγό της ομάδας με οδηγίες των κριτών.

 11. Εάν ο διαγωνισμός σταματήσει (για παράδειγμα, όλα τα ρομπότ παραμένουν ακίνητα για 15 δευτερόλεπτα), ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να δώσει εντολή στον/στην αρχηγό της ομάδας της οποίας το ρομπότ εμποδίζει την κίνηση των υπολοίπων ρομπότ να αφαιρέσει το ρομπότ από την πίστα.

 12. Το ρομπότ που εμποδίζει την κίνηση τοποθετείται στο ίδιο σημείο μετά από δέκα (10) δευτερόλεπτα.

 13. Εάν ένα ρομπότ έχει κολλήσει και δεν κινείται, ο/η αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να ζητήσει να τοποθετηθεί το ρομπότ στη γραμμή εκκίνησης. Αν του/της δοθεί άδεια, μπορεί να το κάνει χωρίς να διαταράξει άλλα ρομπότ ή τους θεατές.

14. Εάν το ρομπότ σκοντάψει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και δεν εμποδίζει την κίνηση άλλων ρομπότ, τότε ο/η αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν το ρομπότ: • θα παραμείνει στη θέση του ή • θα επιστρέψει στην γραμμή εκκίνησης για να συνεχίσει τον αγώνα (με τον χρόνο να εξακολουθεί να μετρά).

15. Αν το ρομπότ τοποθετηθεί στη γραμμή εκκίνησης κατά τη διάρκεια του αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο, αφαιρείται ένας βαθμός από το ρομπότ.

16. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, ο διαιτητής μπορεί να αποκλείσει ένα ρομπότ και να το αφαιρέσει από την πίστα.

8. Βαθμολογία & Ανακήρυξη Νικητριών Ομάδων

1. Νικητής είναι το ρομπότ που θα κερδίσει τους περισσότερους βαθμούς:

 • Κάθε σωστή ολοκλήρωση του γύρου της πίστας δίνει ένα βαθμό.

 • Ένας γύρος θεωρείται ολοκληρωμένος μόλις το ρομπότ διασχίσει τη γραμμή εκκίνησης, ανάλογα με την κατεύθυνση της κίνησης, με τη σωστή κατεύθυνση κίνησης να προσδιορίζεται αμέσως πριν από την έναρξη του αγώνα.

 • Για κάθε λανθασμένη ολοκλήρωση της πίστας (δηλαδή προς την αντίθετη κατεύθυνση που έχει αποφασιστεί), τότε αφαιρείται ένας βαθμός από το ρομπότ.

Βαθμοί αφαιρούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στα σημεία 7.9 και 7.15 πιο πάνω.

 

Η ανάδειξη της νικήτριας ομάδας του διαγωνισμού FOLKRACE θα γίνει με βάση την πιο κάτω διαδικασία:

2. Με την ολοκλήρωση των τριών (3) αγώνων για όλα τα ρομπότ θα γίνει κατάταξη.

3. Η κατάταξη θα γίνει ανά κατηγορία/επίπεδο με βάση το σύνολο των βαθμών που θα συγκεντρώσει το κάθε ρομπότ στους τρεις (3) αγώνες.

4. Εάν υπάρχει ισοψηφία και δεν μπορεί να αποφασιστεί η νικήτρια ομάδα, η κατάταξη θα καθοριστεί με βάση έναν επιπρόσθετο αγώνα μεταξύ των ισοψηφούντων ρομπότ.

5. Ο νικητής του επιπρόσθετου αγώνα είναι το ρομπότ που θα καταφέρει να καλύψει ένα (1) γύρο της πίστας στην καθορισμένη κατεύθυνση.

 • Οι θέσεις εκκίνησης των ρομπότ στον επιπρόσθετο αγώνα θα αποφασιστούν με κλήρωση.

 • Οι βαθμοί του κάθε ρομπότ που συμμετέχει στον επιπρόσθετο αγώνα, θα προστεθούν στους βαθμούς του τρίτου αγώνα του κάθε ρομπότ και έτσι θα προκύψει η κατάταξη για τους τρεις (3) αγώνες.

6. Τα 5 καλύτερα ρομπότ θα περάσουν στον τελικό γύρο (best-of-the-best) όπου θα γίνει η τελική κατάταξη και θα ανακηρυχθεί το ρομπότ νικητής.

9Όροι Συμμετοχής στη Διοργάνωση

 1. Συμμετοχή στη διοργάνωση του ROBOTEX HELLAS προϋποθέτει και επιβάλλει αποδοχή των όρων συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους, τους προπονητές και τους οργανισμούς που εκπροσωπούν.

 2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου στα έγγραφα των κανονισμών, το αγγλικό κείμενο θεωρείται ως σωστό.

 3. Το ρομπότ θα πρέπει να εγγραφεί πριν το διαγωνισμό. Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει τον τεχνικό έλεγχο του ρομπότ και τη σήμανση του ρομπότ με μοναδικό αριθμό.

 4. Στο διαγωνισμό θα υπάρχουν δύο (2) κριτές. Ένας επιπλέον συντονιστής των κριτών είναι δυνατόν να είναι παρόν για επίβλεψη της όλης διαδικασίας.

 5. Όλες οι ερωτήσεις και προβλήματα που τυχόν θα συμβούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αναφέρονται στους κριτές.

 6. Η τελική απόφαση που αφορά τυχόν ενστάσεις θα λαμβάνεται από τους κριτές/διαιτητές σε συνεργασία με τους διοργανωτές.

 7. Οι αποφάσεις των κριτών σε τυχόν ενστάσεις είναι τελεσίδικες και οριστικές και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης ή προσβολής από τους συμμετέχοντες, τους προπονητές ή τους οργανισμούς που εκπροσωπούν.

 8. Σε περίπτωση σκόπιμης αλλοίωσης ή αλλαγής της σήμανσης του μοναδικού αριθμού του ρομπότ, ο προπονητής και η ομάδα του θα αποβάλλονται αυτόματα από τη διοργάνωση. Ως αποτέλεσμα δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε άλλη πρόκληση έχουν κάνει εγγραφή. Ο προπονητής και η ομάδα του θα αποχωρούν άμεσα από το χώρο της διοργάνωσης. Ο προπονητής χάνει επίσης το δικαίωμα του να λάβει μέρος στην επόμενη διοργάνωση του ROBOTEX HELLAS και αποκλείεται αυτόματα και από τη συμμετοχή του στο ROBOTEX INTERNATIONAL σε περίπτωση που ομάδα του έχει κερδίσει σε διαγωνισμό στο ROBOTEX HELLAS. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ονομάσει δημόσια τον προπονητή και τα μέλη της ομάδας του.

 9. Αναμένεται από τους προπονητές και τα μέλη των ομάδων να επιδεικνύουν πνεύμα ευγενούς άμιλλας και να συμπεριφέρονται με αλληλοσεβασμό, ευπρέπεια και κοσμιότητα μεταξύτουςκαιαπέναντιστουςοργανωτές,τουςκριτέςκαιτουςεθελοντέςκαιναπροάγουν το «ευ αγωνίζεσθε». Συνεπώς, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει οποιονδήποτε από το χώρο της διοργάνωσης παραβιάζει τις πιο πάνω αρχές καλής πρακτικής.

 10. Στο διαγωνισμό θα υπάρχουν πέντε (5) κριτές, ο καθένας παρατηρεί την απόδοση ενός ρομπότ που συμμετέχει στον αγώνα οποιαδήποτε στιγμή. Οι κριτές θα κρατούν μικρή σημαία την οποία θα σηκώνουν και ανεμίζουν κάθε φορά που το ρομπότ που ελέγχουν ολοκληρώνει την πίστα.  Ένας επιπλέον συντονιστής των κριτών είναι δυνατόν να είναι παρόν για επίβλεψη της όλης διαδικασίας.

10Τεχνικός Έλεγχος Ρομπότ

 1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα του διαγωνισμού σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

 2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκριματική, τελική) του διαγωνισμού στον οποίο τυχόν συμμετέχει η ομάδα.

 3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του ρομπότ της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

 4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει το ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας

 5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του ρομπότ σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου «6. Tο Ρομπότ». Αν το ρομπότ δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

11Αλλαγή και Αναστολή Κανονισμών

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναστολή στους κανόνες διεξαγωγής του διαγωνισμού γίνονται από τον Hellenic Educational Robotics Organization σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης. Παρακαλούμε απευθύνετε τα σχόλια και τις εισηγήσεις στη διεύθυνση info@he-ro.gr.

12Συμμετοχή στο Robotex International

Οι νικήτριες ομάδες του ROBOTEX HELLAS, 3  (τρεις) στον αριθμό, θα λάβουν μέρος στο ROBOTEX  INTERNATIONAL που διεξάγεται στο Ταλλίν της Εσθονίας κάθε Νοέμβριο.

                                                                               Εμπόδια στην πίστα :

Στιγμιότυπο οθόνης (6576)_edited.jpg
Στιγμιότυπο οθόνης (6577)_edited.jpg
Στιγμιότυπο οθόνης (6578)_edited.jpg
Στιγμιότυπο οθόνης (6579)_edited.jpg
Στιγμιότυπο οθόνης (6580)_edited.jpg
bottom of page