top of page
NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

KIDS (9 έως 12 ετών)

SENIOR (13 έως 18 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Αθλητών  είναι να πετύχουν με ακρίβεια μια σειρά αντικειμένων με ένα όπλο που οι ίδιοι κατασκεύασαν και το οποίο εκτοξεύει σφαίρες αφρώδους υλικού.

Το Άθλημα απαιτεί ακρίβεια, μηχανική και σωστούς υπολογισμούς.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Τεχνικό  ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΟΠΛΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 1. Το όπλο θα πρέπει να είναι χειροποίητο κατασκευασμένο από υλικά που περιγράφονται παραπάνω.

 2. Η μέγιστη διάσταση του θα πρέπει να είναι 25cmX25cm.

 3. Η συνολική μάζα του δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 500γρ.

 4. Θα πρέπει να είναι ικανό να εκτοξεύσει μια αφρώδη σφαίρα τύπου Nerf.

 5. Το όπλο θα πρέπει να διαθέτει εγκέφαλο και αισθητήρα πίεσης, καθώς το αφρώδες υλικό θα πρέπει να εκτοξεύεται έπειτα από πίεση του αισθητήρα.

 6. Το όπλο θα πρέπει να πετάει ένα αφρώδες υλικό την φορά.

 7. Το όπλο θα πρέπει να προγραμματιστεί έτσι ώστε να έχει ήχο ειδοποίησης 1 δευτερόλεπτο πριν εκτοξεύσει το αφρώδες υλικό.

 8. Το όπλο θα μπορεί να διαθέτει αισθητήρα εντοπισμού του αντικειμένου που πρόκειται να χτυπήσει χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.

 9. Το όπλο θα πρέπει να είναι εντελώς ασφαλές για τους χρήστες, τους διαιτητές, τους θεατές.

 10. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μορφή προωθητικών αερίων, χημικών και επικίνδυνων υλικών.

 11. Απαγορεύεται η χρήση ελατηρίων.

 12. Επιτρέπεται η χρήση λάστιχου ελεύθερου μεγέθους και διαμέτρου.

 13. Δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε φλεγόμενες συσκευές.

Τεχνικός Έλεγχος Όπλου

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει η ομάδα.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνοι για να προσκομίσουν το της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι όλη η ομάδα.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Όπλου σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

6. Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να επιδείξουν το πρόγραμμα στην επιτροπή τεχνικού ελέγχου.

Κατά την διάρκεια του αρχικού τεχνικού ελέγχου θα γίνουν ερωτήσεις στα κρίσιμα σημεία του προγράμματος του ρομπότ. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί της το laptop της με το πρόγραμμα  ανοικτό. Εάν από τις ερωτήσεις αποδειχτεί ότι η ομάδα δεν έχει γνώση του προγράμματος τότε η ομάδα λαμβάνει ποινή ίση με το  - 20% των πόντων που θα φέρει στο Άθλημα.

7. Μετά  την έγκριση, όλες οι ομάδες θα παραμείνουν στον χώρο που τους έχει δεσμευτεί  Οι ομάδες μπορούν να εγκαταλείψουν τον χώρο μόνο όταν κληθούν στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε ομάδα θα κληθεί από έναν διαιτητή του αγώνα, όταν χρειαστεί να πάει στον χώρο αναμονής που βρίσκεται κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

 

8.Εάν η ομάδα δεν επιστρέψει στην πρώτη κλήση, θα χάσει τον αγώνα.


9. Μετά την ολοκλήρωση ενός αγώνα, οι ομάδες πρέπει να επιστρέψουν στον χώρο που έχει δεσμευτεί για αυτές.


10. Κάθε ομάδα έχει την ευθύνη να ακολουθεί το αρχικό πρόγραμμα, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και στον χώρο της ομάδας. ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!

Αν μια ομάδα δεν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο σε 5 λεπτά αποκλείεται!!!


11. Κάθε ομάδα θα έχει 2 προπονητές του Αθλητή Ρομπότ. Μόνο οι προπονητές επιτρέπονται στην περιοχή αναμονής ή στην περιοχή παιχνιδιού. Η υπόλοιπη ομάδα θα παραμείνει στον χώρο της ομάδας.


12. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωτικό να φοράνε προστατευτικά γυαλιά. Ο προστατευτικός εξοπλισμός είναι υποχρεωτικός στον αγωνιστικό χώρο πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο προστατευτικός εξοπλισμός θα ελεγχθεί κατά την έγκριση.


13. Η έλλειψη του προστατευτικού εξοπλισμού εξ ολοκλήρου ή εν μέρει θα είναι λόγος  η  ομάδα να αποκλειστεί.

ΠΙΣΤΑ

1. Οι πίστα του Αγώνα έχει διαστάσεις 2,36εκ Μήκος x 1,14 Πλάτος x 0,05 εκ Ύψος Περιμετρικού Φράγματος,

2. Το χρώμα της είναι λευκό και η υφή της μουσαμάς εκτυπώσιμος.

3. Περιμετρικά φέρει μαύρο πλαίσιο πάχους 5εκ.

4. Στην μία πλευρά κατά πλάτος έχει μπλε ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 1,05εκ x 0.40.

5. Στο μέσον του και στην άκρη υπάρχει τετράγωνο πλαίσιο κόκκινου χρώματος με διαστάσεις 0.30εκ x 0.30εκ (θέση Αθλητή).

6. Οι Στόχοι είναι 3 αντικείμενα από Αφρώδες υλικό και διαφορετικού βάρους, τα οποία βρίσκονται σε ύψος 50cm από την επιφάνεια της πίστας. Κάθε αντικείμενο έχει διαφορετικούς πόντους ανάλογα το βάρος του. Το 10 γραμμαρίων - 10 πόντους, το 25 γραμμαρίων - 25 πόντους, το 50 γραμμαρίων - 50 πόντους.

7. Τα αντικείμενα τοποθετούνται ακριβώς απέναντι από τον Αθλητή και σε αποστάσεις 120cm, 160cm.

9. Για δοκιμή των Ομάδων πριν την έναρξη των Αγώνων θα υπάρχουν δοκιμαστικοί γύροι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα        και σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την ημέρα των αγώνων.

10. Μετά τις δοκιμές και λίγο πριν την έναρξη κάθε Αγώνα τα Όπλα θα μπαίνουν σε καραντίνα.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ.jpg
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ.png
3D-printed-gun-Liberator-006.jpg
pack-of-10-blue-bullet-foam-dart-bullets-for-nerf-n-strike-elite-original-imaf8zqqfgkkw2kf
Attaching-the-Top-of-Gun1.webp

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 1. Κάθε μέλος της ομάδας έχει δικαίωμα να αγωνιστεί τουλάχιστον μια φορά. Η κάθε ομάδα θα κρίνει εάν επιθυμούν σε κάθε προσπάθεια να αλλάζουν μέλος.

 2. Θα δοθεί χρόνος 2 ωρών στο άθλημα. Σε αυτόν τον χρόνο κάθε ομάδα μπορεί να κάνει όσες προσπάθειες θέλει στην πίστα για το σύνολο των αποστάσεων. Ο διαιτητής καταγράφει τους πόντους κάθε ομάδας για κάθε προσπάθεια. 

 3. Μετά την λήξη των 2 ωρών, οι καλύτερες 3 προσπάθειες κατατάσσονται σε 1η, 2η, 3η θέση για κάθε ηλικιακή κατηγορία.

 4. Η ευθύνη για το σύνολο των προσπαθειών του κάθε Αθλητή ρομπότ στην πίστα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ομάδα του ή τον προπονητή του. Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το εάν κάποιος Αθλητής ρομπότ έκανε μια προσπάθεια και κάποιος άλλος 6. Δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη ώρα για την προσπάθεια κάθε Αθλητή ρομπότ. Οι προπονητές των ρομπότ μπαίνουν στην σειρά για κάθε προσπάθεια. Ανάλογα την κρίση των διαιτητών μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιον Αθλητή ρομπότ. Οι Αθλητές ρομπότ θα δέχονται έλεγχο πριν από κάθε προσπάθεια τους. Τυχόν διαμαρτυρίες για το σύνολο των προσπαθειών στον αγωνιστικό χώρο θα είναι αιτία αποκλεισμού του Αθλητή ρομπότ από τον διαγωνισμό.

 5. Τυχόν ισοπαλία ομάδων για την κατάταξη σε κάποια θέση θα λυθεί με έναν επιπλέον αγώνα στην μέγιστη απόσταση των 1.60cm.

 6. Κάθε ομάδα θα έχει μια μόνο προσπάθεια, δεν θα δοθεί καμία επανεκκίνηση.

Η διαδικασία του αγώνα

• Το μέλος της ομάδας τοποθετείται στην θέση που υπάρχει στην πίστα με το μπροστινό μέρος μπροστά στο κόκκινο τετράγωνο.

• Στοχεύει το πρώτο αντικείμενο που βρίσκεται απέναντι του.

• Οπλίζει ξανά και στοχεύει το δεύτερο αντικείμενο και έπειτα οπλίζει ξανά και στοχεύει στο τρίτο αντικείμενο.

• Στην πρώτη προσπάθεια τα αντικείμενα τοποθετούνται στα 120εκ από την μαύρη γραμμή και στην 2η στα 160εκ από την μαύρη γραμμή.

• Σε κάθε προσπάθεια θα πρέπει να γίνει την ίδια στιγμή και στις 2 αποστάσεις.

• Μετά την συνολική προσπάθεια προστίθενται οι πόντοι που έχει κερδίσει η ομάδα συνολικά σε όλες τις αποστάσεις.

Δεν επιτρέπεται:

• Οι Αθλητές Ρομπότ να χρησιμοποιούν εξαρτήματα που μπορούν να βλάψουν τους θεατές, τους διαιτητές ή και τους προπονητές τους.

• Η χρήση συγκολλητικών για την αύξηση της πρόσφυσης.

• Διάσπαση του Αθλητή Ρομπότ σε κομμάτια ή η επέκταση του με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

• Τηλεχειριστήριο.

• Η χρήση pneumatics.

Επιτρέπεται:

Η χρήση κοινών λάστιχων ανεξάρτητης διαμέτρου και ανεξάρτητου πάχους.

    

Οι 3 νικητές για κάθε ηλικιακή κατηγορία προκύπτουν από το μεγαλύτερο άθροισμα που πέτυχαν και στις 2 αποστάσεις.

Σε περίπτωση ισοπαλίας οι νικητές μοιράζονται την ίδια θέση.

ΝΙΚΗΤΕΣ

bottom of page