top of page
robofest_wordsL.jpg
95275265-stock-vector-greece-flag-vector
HELLAS
roboarts.jpg

Ομάδες έως και 5 παιδιών  διαγωνίζονται κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ένα αυτόνομο ρομπότ καλλιτέχνη.

Μια μοναδική STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά) κατηγορία που απαιτεί την κατασκευή ρομποτικών αυτόνομων μηχανισμών σχετικούς με τις τέχνες.

• Η ρομποτική εικαστική τέχνη περιλαμβάνει σχέδιο/ζωγραφική, κινητικές τέχνες και γλυπτά. Ρομποτική και Κινητικές τέχνες οι οποίες περιλαμβάνουν χορό, μουσική και σκετς.

                      

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

9 έως 14 ετών  / Τετάρτη Δημοτικού έως και Β΄ Γυμνασίου

ΡΟΜΠΟΤ:

  • • Πριν από την ημέρα του αγώνα, οι ομάδες πρέπει να παρέχουν στην διοργάνωση:
     Σύντομη γραπτή περιγραφή του έργου.
     Σύνδεσμος προεπισκόπησης βίντεο. 
     Πηγαίος κώδικας μία εβδομάδα πριν από τον διαγωνισμό για έλεγχο κριτών. 

  • • Οι ομάδες πρέπει να φέρουν όλο το απαραίτητο υλικό για την παρουσίασή τους στο RoboArts.
    • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό που είναι ασφαλές για τον άνθρωπο.
    • Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ρομπότ καθώς και ανθρώπου με ρομπότ ενθαρρύνονται έντονα.
    • Επιτρέπονται τηλεχειριστήρια ελεγχόμενα ασύρματα προγράμματα. Για παράδειγμα, σε ένα ανθρώπινο ελεγχόμενο EV3, ο κριτής μπορεί να ελέγξει εάν το πρόγραμμα του τηλεχειριστηρίου είναι γραμμένο από τους μαθητές.
    • Πρέπει να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες για να διασφαλιστεί ότι το ρομπότ αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του αντί να είναι απλός μηχανισμός.

3. Απαιτήσεις/Περιορισμοί Έργου (2/3)

• Ο χώρος επίδειξης για κάθε ομάδα περιορίζεται σε 1 μέτρο, συμπεριλαμβανομένου ενός τραπεζιού  που παρέχεται από την διοργάνωση. Οι ομάδες μπορούν να επιλέξουν να επιδείξουν επιλέξτε το ρομπότ/συσκευές στο πάτωμα. 
• Έργα που έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενη κατηγορία διαγωνισμού  μπορεί να εισαχθούν, αλλά οι ομάδες πρέπει να:
 Προσθέσουν νέες δυνατότητες ή/και να βελτιώσουν σημαντικά ή να  αλλάξουν μία ή περισσότερες δυνατότητες.
 Περιγράψουν τις προσθήκες/αλλαγές στην περιοχή κειμένου περιγραφής έργου της εγγραφής ομάδας.
 Ενημερώσουν τους Κριτές κατά την επίσημη παρουσίαση ότι το έργο τους είναι μια «συνεχιζόμενη» μορφή
προηγούμενου έργου.

3. Απαιτήσεις/Περιορισμοί Έργου (3/3)

• Προεπισκόπηση απαιτήσεων βίντεο:
 Περίπου 4 λεπτά, το πολύ 5 λεπτά.
 Περιλαμβάνει το αναγνωριστικό ομάδας, το όνομα ομάδας και την εισαγωγή της ομάδας.
 Το βίντεο θα πρέπει να υποβληθεί μία εβδομάδα πριν από τον διαγωνισμό.
 Το βίντεο μπορεί να είναι το ίδιο ή να έχει διαφορές από τη ζωντανή επίδειξη.
 Επιτρέπεται η επεξεργασία.

4. Συστάσεις Έργου

• Θα δοθούν βαθμοί για τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση) ή όραμα. Δείτε την ενότητα 5β της κρίσης στην ρουμπρίκα.
• Ζητείται από τις ομάδες να χρησιμοποιούν αφίσες ή άλλη σήμανση για να περιγράψουν τα έργα τους.
• Εκτός από την υποβολή του απαιτούμενου βίντεο προεπισκόπησης 4 λεπτών, οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν έναν ιστότοπο ομάδας και/ή να δημοσιεύσουν ένα βίντεο κλιπ σε ένα βίντεο ιστότοπο κοινής χρήσης όπως το YouTube.
 Οι κριτές θα τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν προεπισκόπηση των έργων της ομάδας πριν από την ημέρα του αγώνα.
 Οι ομάδες θα πρέπει να φέρουν φορητό υπολογιστή για να προβάλουν το βίντεο τους ή/και να εμφανίσουν τον ιστότοπο τους
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
• Επισκεφτείτε το robofest.net και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προηγούμενα Χρόνια για να δείτε το RoboArts (παλαιότερα
γνωστά ως GRAF) έργα προηγούμενων ετών.

5. Παρουσίαση Έργου

• Οι ομάδες πρέπει να παρουσιάσουν το έργο RoboArts στην ομάδα των κριτών με  επίσημη παρουσίαση σε χρόνο που καθορίζεται από την διοργάνωση.
• Οι ομάδες θα έχουν το πολύ 4 λεπτά για να εξηγήσουν και να επιδείξουν το  έργο τους στους κριτές.
• Οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση του χρονικού ορίου των 4 λεπτών.
• Η υπέρβαση του χρονικού ορίου μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση πόντων.
 Οι κριτές θα πουν στις ομάδες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μόλις συμπληρωθεί το όριο των 4 λεπτών.
 Παρουσιάσεις που ξεπερνούν το 4:30 θα τιμωρούνται 1 πόντους για κάθε 30 δευτερόλεπτα πέραν των 4 λεπτά.
• Οι ομάδες μπορούν επίσης να παρουσιάζουν και να επιδείξουν το έργο τους στους θεατές καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

6. RoboArts Judging

• Οι Κριτές θα χρησιμοποιήσουν τη ρουμπρίκα που έχει αναρτηθεί στη σελίδα «RoboArts» στο robofest.net.
• Εκτός από την επίσημη παρουσίαση, οι Κριτές θα επισκεφθούν τα τραπέζια των ομάδων μεμονωμένα για να κάνουν επιπλέον ερωτήσεις, να αξιολογήσουν τα ρομπότ και να επιθεωρήσουν το πρόγραμμα, ανά πάσα στιγμή εντός των επίσημων χρονικών ορίων της κρίσης, όπως σημειώνεται στο πρόγραμμα.
• Οι «Μυστικοί κριτές» μπορούν να επισκέπτονται ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να κάνουν ερωτήσεις, να ελέγξουν
και να παρατηρήσουν τις αλληλεπιδράσεις με τους θεατές. Αυτοί οι κριτές δεν θα αποκαλυφθούν.
• Θα κριθούν πόσο κατάλληλες για την ηλικία είναι οι εφαρμογές μαθηματικών και φυσικών επιστημών που έχει χρησιμοποιήσει μια ομάδα.
 Οι δεξιότητες προχωρημένου επιπέδου είναι καλές στη χρήση, ωστόσο, μπορεί να μην οδηγήσουν απαραίτητα σε
υψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία εκμάθησης STEAM στη ρουμπρίκα.

7. Οδηγίες Υποβολής Κώδικα

• Οι ομάδες RoboArts πρέπει να υποβάλουν τον πηγαίο κώδικα τους 1 εβδομάδα πριν από τον διαγωνισμό.
• Ο διοργανωτής θα στείλει τις οδηγίες μεταφόρτωσης του κώδικα 1 εβδομάδα πριν από τον διαγωνισμό.
• Οι κριτές θα αξιολογήσουν πόσο καλά έχει σχεδιαστεί, δομηθεί και σχολιαστεί ο κώδικας.
• Οδηγίες υποβολής κώδικα:
 Μορφή Pdf (τα προγράμματα εκτύπωσης ή οι εικόνες δεν μπορούν να επικολληθούν σε διαφάνειες google ή στο PowerPoint και στη συνέχεια
αποθηκευμένο ως pdf)
 Τακτοποιήστε τον κώδικα για να γίνει πιο κατανοητός.
 Εάν χρειάζεται, προσθέστε σχόλια για να εξηγήσετε.
 Επισημάνετε πτυχές του κώδικα που είναι σημαντικές.
 1 αρχείο ανά ομάδα.
 Συμπεριλάβετε τον αριθμό της ομάδας και το όνομα της ομάδας στο όνομα (π.χ.: 2913-4_Xteam.pdf).

8.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η κριτική επιτροπή αξιολογεί βάση της ρουμπρίκας που θα βρείτε παρακάτω και έπειτα από συνέντευξη με την ομάδα.

Η βαθμολογία είναι ένας μέσος όρος  από: τον μηχανικό σχεδιασμό, την αυτονομία του ρομπότ, την ικανότητα του στην οδήγηση στην πίστα, το αισθητικό αποτέλεσμα, την ικανότητα της ομάδας να εξηγήσει το πρόγραμμα της και η μη βοήθεια της από προπονητή, μέντορες και ενηλίκους κ.α.

https://www.robofest.net/images/2324/RoboArts24Rubric.pdf

ΒΙΝΤΕΟ:

Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει την ημέρα του διαγωνισμού να κρατάει συμπληρωμένο το έντυπο γονικής συγκατάθεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο εδώ: ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ROBOFEST (ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΝΟ)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 45 ευρώ.

* Η εγγραφή και η πληρωμή για την συμμετοχή της ομάδας γίνεται από τον προπονητή κατευθείαν στο  LTU.

                                  

bottom of page