top of page
robofest_wordsL.jpg
95275265-stock-vector-greece-flag-vector
HELLAS
roboarts.jpg

Ομάδες έως και 5 παιδιών  διαγωνίζονται κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ένα αυτόνομο ρομπότ καλλιτέχνη.

Μια μοναδική STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά) κατηγορία που απαιτεί την κατασκευή ρομποτικών αυτόνομων μηχανισμών σχετικούς με τις τέχνες.

• Η ρομποτική εικαστική τέχνη περιλαμβάνει σχέδιο/ζωγραφική, κινητικές τέχνες και γλυπτά. Ρομποτική και Κινητικές τέχνες οι οποίες περιλαμβάνουν χορό, μουσική και σκετς.

                      

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

 ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

6 έως   8 ετών  / Α΄ Δημοτικού έως και Γ΄ Δημοτικού

9 έως 12 ετών  / Δ΄ Δημοτικού έως και ΣΤ΄ Δημοτικού 

ΟΜΑΔΑ:

Μια ομάδα μπορεί να αποτελείται από 2 - 5 μέλη.

ΡΟΜΠΟΤ:

 • Οι ομάδες κατά την διάρκεια του διαγωνισμού θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν:
  Περιγραφή του έργου.
  Λειτουργία του έργου
  Πρόγραμμα λειτουργίας του έργου τους.

• Οι ομάδες πρέπει να φέρουν όλο το απαραίτητο υλικό για την παρουσίασή τους στο RoboArts.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό που είναι ασφαλές για τον άνθρωπο, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
• Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ρομπότ καθώς και ανθρώπου με ρομπότ ενθαρρύνονται έντονα.
• Επιτρέπονται τηλεχειριστήρια ελεγχόμενα ασύρματα προγράμματα. Για παράδειγμα, σε ένα ανθρώπινο ελεγχόμενο EV3, ο κριτής μπορεί να ελέγξει εάν το πρόγραμμα του τηλεχειριστηρίου είναι γραμμένο από τους μαθητές.
• Πρέπει να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες για να διασφαλιστεί ότι το ρομπότ αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του αντί να είναι απλός μηχανισμός.

3. Απαιτήσεις/Περιορισμοί Έργου (2/3)

• Ο χώρος επίδειξης για κάθε ομάδα περιορίζεται σε 1 μέτρο, συμπεριλαμβανομένου ενός τραπεζιού  που παρέχεται από την διοργάνωση.

Οι ομάδες μπορούν να επιλέξουν να επιδείξουν επιλέξτε το ρομπότ/συσκευές στο πάτωμα. 

 

Συστάσεις Έργου

 • Θα δοθούν βαθμοί για τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση) ή όραμα. 

 • Ζητείται από τις ομάδες να χρησιμοποιούν αφίσες ή άλλη σήμανση για να περιγράψουν τα έργα τους.

 • Οι ομάδες θα πρέπει να φέρουν φορητό υπολογιστή για να προβάλουν τυχόν βίντεο τους  κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

 • Επισκεφτείτε το robofest.net και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προηγούμενα Χρόνια για να δείτε το RoboArts (παλαιότερα γνωστά ως GRAF) έργα προηγούμενων ετών.

Παρουσίαση Έργου

• Οι ομάδες πρέπει να παρουσιάσουν το έργο RoboArts στην ομάδα των κριτών με  επίσημη παρουσίαση σε χρόνο που καθορίζεται από την διοργάνωση.
• Οι ομάδες θα έχουν το πολύ 4 λεπτά για να εξηγήσουν και να επιδείξουν το  έργο τους στους κριτές.
• Οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση του χρονικού ορίου των 4 λεπτών.
• Η υπέρβαση του χρονικού ορίου μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση πόντων.
    Οι κριτές θα πουν στις ομάδες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μόλις συμπληρωθεί το όριο των 4 λεπτών.
    Παρουσιάσεις που ξεπερνούν το 4:30 θα τιμωρούνται 1 πόντους για κάθε 30 δευτερόλεπτα πέραν των 4 λεπτά.
• Οι ομάδες μπορούν επίσης να παρουσιάζουν και να επιδείξουν το έργο τους στους θεατές καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

RoboArts Judging

• Οι Κριτές θα χρησιμοποιήσουν τη ρουμπρίκα που έχει αναρτηθεί στη σελίδα «RoboArts» στο robofest.net.
• Εκτός από την επίσημη παρουσίαση, οι Κριτές θα επισκεφθούν τα τραπέζια των ομάδων μεμονωμένα για να κάνουν επιπλέον ερωτήσεις, να αξιολογήσουν τα ρομπότ και να επιθεωρήσουν το πρόγραμμα, ανά πάσα στιγμή εντός των επίσημων χρονικών ορίων της κρίσης, όπως σημειώνεται στο πρόγραμμα.
• Οι «Μυστικοί κριτές» μπορούν να επισκέπτονται ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να κάνουν ερωτήσεις, να ελέγξουν
και να παρατηρήσουν τις αλληλεπιδράσεις με τους θεατές. Αυτοί οι κριτές δεν θα αποκαλυφθούν.
• Θα κριθούν πόσο κατάλληλες για την ηλικία είναι οι εφαρμογές μαθηματικών και φυσικών επιστημών που έχει χρησιμοποιήσει μια ομάδα. Οι δεξιότητες προχωρημένου επιπέδου είναι καλές στη χρήση, ωστόσο, μπορεί να μην οδηγήσουν απαραίτητα σε
υψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία εκμάθησης STEAM στη ρουμπρίκα.

Οδηγίες Υποβολής Κώδικα

• Οι ομάδες RoboArts θα πρέπει να είναι ικανές να εξηγήσουν το κώδικα τους.
• Οι κριτές θα αξιολογήσουν πόσο καλά έχει σχεδιαστεί, δομηθεί και επεξηγηθέι ο κώδικας.
• Οδηγίες υποβολής κώδικα:
    Τακτοποιήστε τον κώδικα για να γίνει πιο κατανοητός.
    Εάν χρειάζεται, προσθέστε σχόλια για να εξηγήσετε.
    Επισημάνετε πτυχές του κώδικα που είναι σημαντικές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η κριτική επιτροπή αξιολογεί βάση της ρουμπρίκας που θα βρείτε παρακάτω και έπειτα από συνέντευξη με την ομάδα.

Η βαθμολογία είναι ένας μέσος όρος  από: τον μηχανικό σχεδιασμό, την αυτονομία του ρομπότ, την ικανότητα του στην οδήγηση στην πίστα, το αισθητικό αποτέλεσμα, την ικανότητα της ομάδας να εξηγήσει το πρόγραμμα της και η μη βοήθεια της από προπονητή, μέντορες και ενηλίκους κ.α.

ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ:

Οι 3 πρώτες ομάδες καπό κάθε ηλικιακή κατηγορία λαμβάνουν την 1η - 2η - 3η θέση αντίστοιχα.

ΒΙΝΤΕΟ:

Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει την ημέρα του διαγωνισμού να κρατάει συμπληρωμένο το έντυπο γονικής συγκατάθεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο εδώ: ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 90 ευρώ.

                                  

bottom of page