top of page
NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

DRONES
 

DRONES.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

KIDS (9 έως 12 ετών)

SENIOR (13 έως 18 ετών)

ADULTS (18+)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Αθλητών είναι να εκτελέσουν μια επίδειξη  χειρισμού drone διάρκειας 3 λεπτών, σε μια αποστολή ακριβείας που θα ανακοινωθεί την ημέρα του Αγώνα.

 

Το Άθλημα απαιτεί ακρίβεια στις κινήσεις.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – πέντε (5) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Χειριστή του Drone της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Drone κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DRONES

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ DRONE ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

(πχ.  DJI Tello, LittleBee, Makeblock Airblock, 3D Printed mini drone, DIY Drones  κλπ)

1. Το Drone πρέπει να είναι τηλεχειριζόμενο.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι 20 εκατοστά Πλάτος x 20 εκατοστά Μήκος 

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, η κριτική επιτροπή θα ελέγχει τις διαστάσεις πριν τον Αγώνα.

4. Το Drone δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

7. Ο χειριστής του drone ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΦΟΡΑΕΙ γυαλιά ασφαλείας τόσο κατά την διάρκεια των δοκιμών όσο και κατά την διάρκεια του αγώνα.

8. Το Drone θα πρέπει  να διαθέτει μέχρι 2 μπαταρίες.

9. Η μπαταρία του drone θα πρέπει να είναι τύπου LiPo - Lithium Polymer.

10. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τύπο/μάρκα του drone, δεδομένου ότι καλύπτει τις πιο πάνω προδιαγραφές.

11. Το drone δεν θα πρέπει να έχει αιχμηρές άκριες με εξαίρεση τις προπέλες του οι οποίες θα πρέπει να είναι πλαστικές και όχι μεταλλικές.

12. Κανένα μορφής αέριο για την απογείωση δεν επιτρέπεται.

13. Ο χειριστής θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο του ρομπότ ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

14. Το drone δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να ανέβει πάνω από το ύψος των 2 μέτρων. Η παραβίαση του κανόνα αποτελεί λόγο αποκλεισμού της ομάδας από τον αγώνα.

15. Οι ομάδες πρέπει πάντα να ακολουθούν τις οδηγίες του κριτή.

16. Ο δικαστής μπορεί να ματαιώσει κάθε πτήση που θεωρεί επικίνδυνη και να δώσει αποκλεισμό στην ομάδα.

Τεχνικός Έλεγχος DRONE

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης των Αγώνων.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Drone  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει το Drone της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο χειριστής σου.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Drone σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Κατηγορίες Drone.

6. Σε περίπτωση που ομάδες διαθέτουν drones τα οποία δεν καλύπτουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά (π.χ έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο μέγεθος ή βάρος) και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις επιδείξεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή, δίνοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Drone. Η Οργανωτική Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσο θα επιτραπεί η συμμετοχή του συγκεκριμένου Drone.

7. Όλα τα συμμετέχοντα ρομπότ επιτρέπεται να διαγωνιστούν μόνο αφού περάσουν την πιστοποίηση. Αυτός ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί πριν από την πρώτη πτήση και καλύπτει όλα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω.

8. Το ρομπότ πρέπει να δείξει την ικανότητά του να παραμένει σε ύψος πτήσης 1 - 2 m χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση όσον αφορά το ύψος.

9. Η ικανότητα ασφαλούς ελέγχου του ρομπότ πρέπει να αποδειχθεί από το μέλος της ομάδας που θα χειριστεί το ρομπότ κατά τη διάρκεια του αγώνα (χειριστής ρομπότ).

10. Τα ρομπότ πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας.

11. Θα ελεγχθεί εάν ο αριθμός ελέγχου υπάρχει στο εξωτερικό περίβλημα του ρομπότ.

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ - ΠΙΣΤΑ

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

1. Οι επιδείξεις θα γίνουν στον κλειστό χώρο των Αγώνων.

2. Στον χώρο επίδειξης θα υπάρχουν διάφορα αντικείμενα όπου το drone θα μπορεί να περάσει από μέσα, από πάνω ή να απογειωθεί ή να προσγειωθεί σε αυτά.

3. Τα αντικείμενα μπορεί να είναι επάνω σε βάση, στο δάπεδο ή και αιωρούμενα

4. Η διάταξη των αντικειμένων θα αποκαλυφθεί την ημέρα των Αγώνων.

ΠΙΣΤΑ

1. Η πίστα είναι διαστάσεων 5μ x 5μ

2. Στην πίστα υπάρχουν αντικείμενα όπου το drone πρέπει να περάσει από μέσα, από πάνω ή να απογειωθεί ή να προσγειωθεί σε αυτά.

3. Τα αντικείμενα δεν θα είναι αιωρούμενα αλλά σε διάφορα ύψη από το δάπεδο.

4. Στην πίστα μπορεί να υπάρχουν έως και 4 βάσεις με διαστάσεις 0.30 μήκος x 0.30 πλάτος και διαφορετικά  ύψη: 0,30εκ - 0,50εκ - 0,80εκ - 1μ.

5. Στην πίστα μπορεί να υπάρχουν έως και 4 στεφάνια με διάμετρο από 0,50εκ έως 0,65εκ και σε διαφορετικά ύψη: 0,20εκ - 0,40εκ - 0,70 εκ - 0,90εκ.

6. Στην πίστα υπάρχουν πάντα 2 σημεία διαστάσεων 0,40εκ x 0,40εκ σε δύο απέναντι γωνίες που ορίζονται ως σημεία απογείωσης και προσγείωσης.

7. Οι θέσεις και ο αριθμός των αντικειμένων στην πίστα θα αποκαλυφθεί την ημέρα των Αγώνων.

images (1).jpg
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΒΑΣΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΒΑΣΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ
images (1).jpg

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Κάθε ομάδα έχει στην διάθεση της 3 λεπτά για να ολοκληρώσει τις αποστολές στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

ΠΙΣΤΑ

Στο ξεκίνημα των Αγώνων οι ομάδες θα έχουν στην διάθεση τους το ειδικό έντυπο με την περιγραφή της αποστολής πίστας.

Οι ομάδες θα έχουν 1 ώρα χρόνο προκειμένου να δοκιμάσουν τα Drone τους.

Μέλη της διοργάνωσης θα φροντίζουν για την ασφάλεια των παιδιών και των δοκιμών τους στην πίστα.

Μετά την παρέλευση της 1 ώρας:

• Το Drone τοποθετείται στην θέση απογείωσης που υπάρχει στην πίστα.

• Ο Διαιτητής σφυρίζει την έναρξη. Ο χειριστής θα πρέπει να ξεκινήσει το  Drone  5 δευτερόλεπτα μετά το σφύριγμα. Εάν παρέλθουν τα 5 δευτερόλεπτα, η πτήση κρίνεται άκυρη. Μια επανεκκίνηση δίνεται στον χειριστή μόνο στην πρώτη προσπάθεια.

• Το Drone θα πρέπει να εκτελέσει με ακρίβεια τις κινήσεις που ορίστηκαν στις οδηγίες.

•  Το Drone θα πρέπει να προσγειωθεί με ακρίβεια στο σημείο προσγείωσης.

•  Η μέγιστη διάρκεια για την εκτέλεση της αποστολής είναι 3 λεπτά. Εάν μια ομάδα ξεπεράσει τον χρόνο αυτόν ο διαιτητής σφυρίζει την λήξη και η ομάδα δεν κερδίζει κανένα βαθμό.

• Η σειρά με την οποία θα αγωνιστούν οι ομάδες θα προκύψει με κλήρωση.

• Κάθε ομάδα έχει στην διάθεση της 2 προσπάθειες. Η κάθε προσπάθεια θα ολοκληρώνεται για όλες τις ομάδες πριν ξεκινήσει η επόμενη.

Δεν επιτρέπεται:

• Τα Drone να χρησιμοποιούν εξαρτήματα που μπορούν να βλάψουν τους θεατές. 

• H Διάσπαση του Drone σε κομμάτια ή η επέκταση του με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

• Ο τρόπος εκτέλεσης των αποστολών στην πίστα θα πρέπει να είναι με την σειρά που δόθηκε στις γραπτές οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τα Drones  θα επανεξεταστούν από τους κριτές μεταξύ των 2 γύρων.

  • Σωστή κατακόρυφη απογείωση χωρίς ταλαντεύσεις: 20 πόντους

  • Σωστή κατακόρυφη προσγείωση χωρίς ταλαντεύσεις: 30 πόντους

  • Προσγείωση στις 2 χαμηλότερες βάσεις 15 πόντους για κάθε βάση

  • Προσγείωση στις 2 ψηλότερες βάσεις 25 πόντους για κάθε βάση

  • Πέρασμα μέσα από τα 2 χαμηλότερα στεφάνια 20 πόντους για κάθε στεφάνι

  • Πέρασμα μέσα από τα 2 ψηλότερα στεφάνια 30 πόντους για κάθε στεφάνι

  • Η ομάδα που εκτέλεσε τις περισσότερες αποστολές στον καλύτερο χρόνο λαμβάνει την πρώτη θέση, η αμέσως επόμενη βαθμολογία την 2η θέση κλπ. Η καλύτερη από τις 2 προσπάθειες μετράει. 

  • Σε περίπτωση ισοπαλίας προστίθενται οι πόντοι και των 2 προσπαθειών κάθε ομάδας. Εάν και πάλι προκύψει ισοπαλία, οι ομάδες διαγωνίζονται σε μια επιπλέον αποστολή στην οποία θα ολοκληρώσουν αμέσως.

Για κάθε ηλικιακή κατηγορία διάκριση λαμβάνουν οι  3 ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία.

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

DRONES_1-low_res (1).jpg
bottom of page