NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

DRONES
 

DRONES.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για μαθητές Δημοτικού (7 έως 12 ετών)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (13 έως 19 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Αθλητών είναι να εκτελέσουν μια επίδειξη  χειρισμού drone διάρκειας 3 λεπτών, καθώς επίσης να εκτελέσουν μια αποστολή ακριβείας που θα ανακοινωθεί την ημέρα του Αγώνα.

 

Το Άθλημα απαιτεί ακρίβεια στις κινήσεις γνώσεις βασικού προγραμματισμού και σωστούς υπολογισμούς.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – πέντε (5) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Χειριστή του Drone της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Drone κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DRONES

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ DRONE

(πχ.  DJI Tello, LittleBee, Makeblock Airblock, 3D Printed mini drone, DIY Drones  κλπ)

1. Το Drone πρέπει να είναι τηλεχειριζόμενο.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι 20 εκατοστά Πλάτος x 20 εκατοστά Μήκος 

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, η κριτική επιτροπή θα ελέγχει τις διαστάσεις πριν τον Αγώνα.

4. Το Drone δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

5. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν μαζί τους και ένα laptop το οποίο θα τους βοηθήσει να προγραμματίσουν 1 αποστολή.

6. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα επαγγελματικό μέτρο μήκους έως 5 μέτρων για να βοηθηθούν στον προγραμματισμό.

7. Ο χειριστής του drone συστήνεται όπως φορεί γυαλιά ασφαλείας.

8. Το Drone θα πρέπει  να διαθέτει μέχρι 2 μπαταρίες.

9. Η μπαταρία του drone θα πρέπει να είναι τύπου LiPo - Lithium Polymer.

10. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τύπο/μάρκα του drone, δεδομένου ότι καλύπτει τις πιο πάνω προδιαγραφές.

Τεχνικός Έλεγχος DRONE

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης των Αγώνων.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Drone  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει το Drone της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο χειριστής σου.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Drone σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Κατηγορίες Drone.

6. Σε περίπτωση που ομάδες διαθέτουν drones τα οποία δεν καλύπτουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά (π.χ έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο μέγεθος ή βάρος) και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις επιδείξεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή, δίνοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Drone. Η Οργανωτική Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσο θα επιτραπεί η συμμετοχή του συγκεκριμένου Drone.

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ - ΠΙΣΤΑ

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

1. Οι επιδείξεις θα γίνουν στον κλειστό χώρο των Αγώνων.

2. Στον χώρο επίδειξης θα υπάρχουν διάφορα αντικείμενα όπου το drone θα μπορεί να περάσει από μέσα, από πάνω ή να απογειωθεί ή να προσγειωθεί σε αυτά.

3. Τα αντικείμενα μπορεί να είναι επάνω σε βάση, στο δάπεδο ή και αιωρούμενα

4. Η διάταξη των αντικειμένων θα αποκαλυφθεί την ημέρα των Αγώνων.

ΠΙΣΤΑ

1. Η πίστα είναι διαστάσεων 3,5μ x 3,5μ

2. Στην πίστα υπάρχουν αντικείμενα όπου το drone πρέπει να περάσει από μέσα, από πάνω ή να απογειωθεί ή να προσγειωθεί σε αυτά.

3. Τα αντικείμενα δεν θα είναι αιωρούμενα αλλά σε διάφορα ύψη από το δάπεδο.

4. Στην πίστα υπάρχουν 4 βάσεις με διαστάσεις 0.30 μήκος x 0.30 πλάτος και διαφορετικά  ύψη: 0,30εκ - 0,50εκ - 0,80εκ - 1μ

5. Στην πίστα υπάρχουν 4 στεφάνια με διάμετρο από 0,50εκ έως 0,65εκ και σε διαφορετικά ύψη: 0,20εκ - 0,40εκ - 0,70 εκ - 0,90εκ.

6. Στην πίστα υπάρχουν 2 σημεία διαστάσεων 0,40εκ x 0,40εκ σε δύο απέναντι γωνίες που ορίζονται ως σημεία απογείωσης και προσγείωσης.

7. Οι θέσεις των αντικειμένων στην πίστα θα αποκαλυφθεί την ημέρα των Αγώνων.

images (1).jpg
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΒΑΣΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΒΑΣΗ
ΒΑΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ
images (1).jpg

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Κάθε ομάδα έχει στην διάθεση της 3 λεπτά για να κάνει επίδειξη στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Το κοινό ψηφίζει με κλίμακα 1 - 5 την καλύτερη επιδειξη. Η βαθμολογία του κοινού θα προστεθεί στην τελική βαθμολογία της ομάδας.

ΠΙΣΤΑ

Στο ξεκίνημα των Αγώνων οι ομάδες θα έχουν στην διάθεση τους το ειδικό έντυπο με την περιγραφή της αποστολής πίστας.

Οι ομάδες θα έχουν 2 ώρες χρόνο προκειμένου να μετρήσουν αποστάσεις, να προγραμματίσουν και να δοκιμάσουν τα Drone τους.

Οι προπονητές τους δεν θα μπορούν να είναι στον χώρο αυτό το χρονικό διάστημα.

Μέλη της διοργάνωσης θα φροντίζουν για την ασφάλεια των παιδιών και των δοκιμών τους στην πίστα.

Μετά την παρέλευση του 2ωρου:

• Το Drone τοποθετείται στην θέση απογείωσης που υπάρχει στην πίστα.

• Ο Διαιτητής σφυρίζει την έναρξη. Το Drone θα πρέπει να ξεκινήσει 5 δευτερόπλεπτα μετά το σφύριγμα. Κατά την διάρκεια αυτήν ο χειριστής του θα πρέπει να απομακρυνθεί από την πίστα.

• Το Drone θα πρέπει να εκτελέσει με ακρίβεια τις κινήσεις που ορίστηκαν στις ομάδες.

•  Το Drone θα πρέπει να προσγειωθεί με ακρίβεια στο σημείο προσγείωσης.

•  Η μέγιστη διάρκεια για την εκτέλεση της αποστολής είναι 5 λεπτά. Εάν μια ομάδα ξεπεράσει τον χρόνο αυτόν ο διαιτητής σφυρίζει την λήξη και η ομάδα δεν κερδίζει κανένα βαθμό.

• Η σειρά με την οποία θα αγωνιστούν οι ομάδες θα προκύψει με κλήρωση.

• Κάθε ομάδα έχει στην διάθεση της 2 προσπάθειες. Η κάθε προσπάθεια θα ολοκληρώνεται για όλες τις ομάδες πριν ξεκινήσει η επόμενη.

Δεν επιτρέπεται:

• Τα Drone να χρησιμοποιούν εξαρτήματα που μπορούν να βλάψουν τους θεατές. 

• H Διάσπαση του Drone σε κομμάτια ή η επέκταση του με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

• Τηλεχειριστήριο.

• Ο τρόπος εκτέλεσης των αποστολών στην πίστα πρέπει να είναι αποκλειστικά με προγραμματισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τα Drones  θα επανεξεταστούν από τους κριτές μεταξύ των επιδείξεων και των αποστολών στην πίστα.

  • Σωστή κατακόρυφη απογείωση χωρίς ταλαντεύσεις: 20 πόντους

  • Σωστή κατακόρυφη προσγείωση χωρίς ταλαντεύσεις: 30 πόντους

  • Προσγείωση στις 2 χαμηλότερες βάσεις 15 πόντους για κάθε βάση

  • Προσγείωση στις 2 ψηλότερες βάσεις 25 πόντους για κάθε βάση

  • Πέρασμα μέσα από τα 2 χαμηλότερα στεφάνια 20 πόντους για κάθε στεφάνι

  • Πέρασμα μέσα από τα 2 ψηλότερα στεφάνια 30 πόντους για κάθε στεφάνι

  • Η ομάδα που εκτέλεσε τις περισσότερες αποστολές στον καλύτερο χρόνο + βαθμολογία κοινού.

  • Σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες διαγωνίζονται σε μια επιπλέον αποστολή στην οποία θα έχουν μόνο 10 λεπτά στην διάθεση τους να τροποποιήσουν το πρόγραμμα τους.

Ηλικιακή κατηγορία Δημοτικού 

1η Θέση: Δώρο Τεχνολογίας

2η Θέση: Βραβείο

3η Θέση: Βραβείο

Ηλικιακή κατηγορία Γυμνασίου - Λυκείου 

1η Θέση: Δώρο Τεχνολογίας

2η Θέση: Βραβείο

3η Θέση: Βραβείο

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

DRONES_1-low_res (1).jpg