ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
 

NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για μαθητές Δημοτικού (10 έως 12 ετών)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (13 έως 19 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Αθλητών Ρομπότ είναι να οδηγήσουν σε μια λευκή πίστα ακολουθώντας μια  μαύρη γραμμή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 

Υπάρχει περιορισμός χρόνο 2 λεπτά σε κάθε γύρο.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ.png

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τέσσερα (4) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Προπονητή του Αθλητή Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΑΘΛΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ

Το Άθλημα αφορά  τις πλατφόρμες:

LEGO EV3, LEGO SPIKE,  ARDUINO, MBOT και παρεμφερείς σε αυτές .

Οι Αθλητές  LEGO EV3, LEGO SPIKE (οποιαδήποτε πλατφόρμα παρόμοιου τύπου), διαγωνίζονται στην ίδια κατηγορία.

Οι Αθλητές ARDUINO, MBOT  (οποιαδήποτε πλατφόρμα open hardware), διαγωνίζονται στην ίδια κατηγορία.

1. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομος.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι (25 εκατοστά Πλάτος x 25 εκατοστά Μήκος x 25 εκατοστά Ύψος) και η μάζα του μέχρι ένα (1) κιλό.

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο 6.2 πιο πάνω, ο Αθλητής Ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωρεί σε κιβώτιο ελέγχου.

       - Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις (25 x 25 x 25) εκατοστά συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή.

4. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

5. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει πάντα να καλύπτει τη γραμμή καθ’ όλη τη διαδρομή, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι  έχει αποτύχει.

6. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

7. Απαγορεύεται η χρήση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερης από εικοσιτέσσερα (24) βόλτ στον Αθλητή Ρομπότ.

8. Ο Αθλητής Ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

9. Το σώμα του Αθλητή Ρομπότ πρέπει να εμποδίζει εντελώς την ακτίνα φωτός του συστήματος μέτρησης χρόνου με διάμετρο τριών (3) χιλιοστών στο ύψος των τριών (3) εκατοστών.

10. Επιπλέον απαιτήσεις για το ρομπότ LEGO:

       -  To ρομπότ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά με αυθεντικά υλικά LEGO ή HITECHNIC.

    - Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μπαταρίες ή κελιά (cells) όπως προτείνονται από τη LEGO, κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τεχνικός Έλεγχος Αθλητή Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει ο Αθλητής Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει τον Αθλητή Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Αθλητής Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

6. Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου θα γίνουν ερωτήσεις στην ομάδα στα κρίσιμα σημεία του προγράμματος του ρομπότ. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί της το laptop της με το πρόγραμμα του Αθλητή ανοικτό. Εάν από τις ερωτήσεις αποδειχτεί ότι η ομάδα δεν έχει γνώση του προγράμματος τότε η ομάδα λαμβάνει ποινή ίση με το  - 20% του χρόνου που θα φέρει στο Άθλημα.

ΠΙΣΤΑ

1. Οι πίστα του διαγωνισμού παραμένει μυστική μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να λάβουν υπόψη τα πιο κάτω δεδομένα και την Εικόνα παρακάτω  και να αναπτύξουν κώδικα/αλγόριθμο ο οποίος να μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε πίστα.

2. Η πίστα είναι χρώματος άσπρου και αποτελείται από φύλλα συνθετικού υλικού.

3. Τα χαρακτηριστικά της πίστας για την κάθε πλατφόρμα ρομπότ φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Πλατφόρμες Ρομπότ          Ελάχιστο Εμβαδόν (τμ)      Μέγιστο Εμβαδόν (τμ)       Πάχος  Μαύρης Γραμμής (εκ)           Είδος Πίστας

 LEGO EV3, LEGO SPIKE                 3                                 100                                        1,5 ή 2.0                       Ανοικτή ή Κλειστή

και παρεμφερές υλικό.

ARDUINO, MBOT,                           3                                100                                         1,5 ή  2.0                     Ανοικτή ή Κλειστή

και παρεμφερές υλικό.

4. Ως «ανοικτή πίστα» ορίζεται η πίστα της οποίας τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού βρίσκονται σε διαφορετικές πλευρές της πίστας, π.χ η μια πλευρά απέναντι στην άλλη.

5. Ως «κλειστή πίστα» ορίζεται η πίστα της οποίας τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού βρίσκονται στην ίδια πλευρά της πίστας.

6. H γραμμή τυπώνεται στην πίστα με μαύρο μελάνι (ή μαρκάρεται με αυτοκόλλητο μαύρου χρώματος.

7. Η ελάχιστη ακτίνα στροφής είναι μηδέν (0).

8. Η γραμμή περιβάλλεται από κενό χώρο εικοσιπέντε (25) εκατοστών σε κάθε πλευρά εκτός από τις διατομές.

9. Οι γραμμές στις διατομές είναι κάθετες τουλάχιστον μέχρι είκοσι (20) εκατοστά.

10. Για δοκιμή των Αθλητών Ρομπότ πριν την έναρξη των Αγώνων θα υπάρχουν διαθέσιμες δοκιμαστικές πίστες όπου οι Προπονητές τους θα έχουν πρόσβαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί την ημέρα των αγώνων.

11. Μετά τις δοκιμές και λίγο πριν την έναρξη κάθε διαγωνιστικού γύρου οι Αθλητές Ρομπότ θα μπαίνουν σε καραντίνα.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΙΣΤΑ.jpg

ΑΡΧΗ

ΤΕΛΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. O κάθε Αθλητής Ρομπότ αγωνίζεται μόνος του μέσα στην πίστα ενάντια στον χρόνο, πραγματοποιώντας 2 γύρους στην πίστα.

2. Ένα οπτικό σύστημα μέτρησης του χρόνου θα καταγράφει τον χρόνο στην κάθε προσπάθεια του στην πίστα.

3. Θα υπάρχουν τρεις (3) γύροι, ο προκριματικός, ο ημιτελικός και ο τελικός γύρος (οι καλύτεροι των καλύτερων).

4. Στον προκριματικό γύρο ο κάθε Αθλητής Ρομπότ θα κάνει δύο (2) προσπάθειες στην πίστα.

   - Οι δύο προσπάθειες δεν θα είναι συνεχόμενες, θα ολοκληρωθεί η πρώτη προσπάθεια για όλους τους Αθλητές Ρομπότ και θα ακολουθήσει η δεύτερη προσπάθεια επίσης για όλους τους Αθλητές Ρομπότ.

   - Όλοι οι Αθλητές Ρομπότ θα κάνουν την πρώτη τους προσπάθεια στα πλαίσια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα της διοργάνωσης.

   - Όλοι οι Αθλητές Ρομπότ θα κάνουν τη δεύτερη τους προσπάθεια στα πλαίσια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα της διοργάνωσης.

5. Στον ημιτελικό γύρο ο κάθε Αθλητής Ρομπότ θα κάνει μία (1) προσπάθεια στην πίστα.

6. Στον τελικό γύρο ο κάθε Αθλητής Ρομπότ θα κάνει μία (1) προσπάθεια στην πίστα.

7. Αποτελεί ευθύνη του Προπονητή του Αθλητή Ρομπότ να φροντίσει ώστε ο Αθλητής του να κάνει την κάθε προσπάθεια εντός του χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί.

8. Η μέγιστη διάρκεια της διαδρομής είναι δύο (2) λεπτά. Αν ο Αθλητής Ρομπότ ξεπεράσει αυτό το χρόνο, θεωρείται ότι έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

9. Μεταξύ των προσπαθειών οι προπονητές θα έχουν την ευχέρεια να κάνουν διορθώσεις στοθς Αθλητές τους και τον κώδικα/αλγόριθμο τους.

10. Πριν την κάθε προσπάθεια θα γίνει επίσης ο σχετικός τεχνικός έλεγχος.

11. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να αρχίσει να κινείται το αργότερο μέσα σε τρία (3) δευτερόλεπτα μετά που ο διαιτητής θα δώσει την εντολή εκκίνησης της προσπάθειας.

12. Αν ο Αθλητής Ρομπότ δεν αρχίσει να κινείται εντός των τριών (3) δευτερολεπτών, θεωρείται ότι έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

13. Ο Αθλητής Ρομπότ (ή οποιοδήποτε μέρος του) δεν επιτρέπεται να βγει εκτός των ορίων της πίστας. Αν αυτό γίνει, τότε θεωρείται ότι  έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

14. Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει πάντα να καλύπτει τη μαύρη γραμμή όταν διαγωνίζεται, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείαι ότι  έχει αποτύχει στην προσπάθεια.

15. Αν ο Αθλητής Ρομπότ δεν τερματίσει τότε καταγράφεται η απόσταση που κάλυψε από το σημείο εκκίνησης μέχρι το σημείο που σταμάτησε.

16. Αν  Αθλητής Ρομπότ ακυρωθεί στην προσπάθεια τότε καταγράφεται ότι ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ. (DNF – DID NOT FINSH).

1. Με την ολοκλήρωση του προκριματικού γύρου, για την κάθε κατηγορία (π.χ Δημοτικό, Γυμνάσιο), θα γίνει κατάταξη.

     - Η κατάταξη θα γίνει με βάση τον μικρότερο χρόνο των ρομπότ στις δύο προσπάθειες.

   - Σε περίπτωση που κανένα ρομπότ δεν έχει τερματίσει στις δύο προσπάθειες, τότε η κατάταξη θα γίνει με βάση την μεγαλύτερη απόσταση που κάλυψαν τα ρομπότ στην πίστα.

2. Με βάση τα αποτελέσματα τις κατάταξης του προκριματικού γύρου, θα επιλεγούν οι πρώτοι Χ Αθλητές Ρομπότ κάθε κατηγορίας:

    - Ο αριθμός των Χ Αθλητών Ρομπότ θα αποφασιστεί από την Επιστημονική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό των Αθλητών Ρομπότ που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

    - Οι Χ Αθλητές Ρομπότ θα προκριθούν στον ημιτελικό γύρο.

3. Στον ημιτελικό γύρο οι  Αθλητές Ρομπότ θα κάνουν ακόμα μία προσπάθεια στην πίστα.

4. Με την ολοκλήρωση του ημιτελικού γύρου θα γίνει νέα κατάταξη.

    - Η κατάταξη θα γίνει με βάση το σημείο 9.1 πιο πάνω λαμβάνοντας, όμως, υπόψη την προσπάθεια στον ημιτελικό γύρο μόνο.

    - Οι Αθλητές Ρομπότ κάθε κατηγορίας που είναι πρώτοι στην κατάταξη θεωρείται ως νικητής και θα προκριθεί στον τελικό γύρο (Best of the Best).     

   - Σε περίπτωση ισοψηφίας, όλοι οι Αθλητές Ρομπότ που ισοψηφούν θα προκριθούν στον τελικό γύρο.

5. Στον τελικό γύρο ο κάθε Αθλητής Ρομπότ θα κάνει μία (1) προσπάθεια στην πίστα.

6. Με την ολοκλήρωση του τελικού γύρου θα γίνει νέα κατάταξη.

   - Η κατάταξη θα γίνει με βάση το σημείο 1 πιο πάνω με βάση, όμως, την προσπάθεια στον τελικό γύρο μόνο.

7. Νικητής θεωρείται ο Αθλητής Ρομπότ που έχει καταταγεί πρώτο στην κατάταξη του τελικού γύρου.

8. Σε περίπτωση ισοψηφίας στον τελικό γύρο, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 9.5 – 9.7 πιο πάνω, για τα ρομπότ που ισοψηφούν, μέχρι να αναδειχθεί νικητής.

9. Τέλος ανεξάρτητα το ρομποτικό πακέτο θα διεξαχθεί ένας επιπλέον γύρος ο οποίος θα αναδείξει τους νικητές Best of the Best των 3 πρώτων θέσεων, οι οποίοι θα λάβουν τις προκρίσεις σε Διεθνείς & Παγκόσμιους Διαγωνισμούς.

ΝΙΚΗΤΕΣ  2021-2022:

    Δ-ΣΤ Δημοτικού LEGO:

           1η θέση        Techno Team                   Robotex Κύπρου

        2η θέση       thunder boys                   Robotex Κύπρου

        3η θέση    robotzedes Δημοτικό         Robotex Κύπρου

    Γυμνάσιο-Λύκειο LEGO:

         1η θέση     The starks                        Robotex Εσθονίας

         2η θέση     RGB 3                               Robotex Εσθονίας

         3η θέση     Robotzedes Λυκειο         Robotex Εσθονίας

    Γυμνάσιο-Λύκειο  NON-LEGO:

         1η θέση     Robonerds1 + CBT         Robotex Εσθονίας  + Ταξίδι AEGEAN

         2η θέση     Robonerds 2                    Robotex Εσθονίας

         3η θέση     Athletic robots                Robotex Εσθονίας

     

   

   Αναμένεται από τους προπονητές και τα μέλη των ομάδων να επιδεικνύουν πνεύμα ευγενούς άμιλλας και να συμπεριφέρονται με αλληλοσεβασμό, ευπρέπεια και κοσμιότητα μεταξύ τους και απέναντι στους οργανωτές, τους κριτές και τους εθελοντές και να προάγουν το «ευ αγωνίζεσθε»

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΙΣΤΑΣ.jpg

Τεχνικές λεπτομέρειες πίστας & Αθλητή Ρομπότ

marathon_low_res.jpg