top of page

          ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤ'ΕΜΠΟΔΙΩΝ           ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ

NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png
ΜΕΤ'ΕΜΠΟΔΙΩΝ.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

STUDENTS / ADULTS (15+)

ΣΤΟΧΟΣ

Το Άθλημα αφοράει ανθρωποειδή Αθλητές Ρομπότ.

Ο κάθε Αθλητής ρομπότ διαγωνίζεται σε μια πίστα όπου θα πρέπει να αποφύγει κάποια εμπόδια και να ανέβει σκαλιά.

Ο  Αθλητής Ρομπότ με την μεγαλύτερη βαθμολογία κερδίζει!!!

ΟΜΑΔΑ

1.  Συμμετέχοντες

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες ή ένα άτομο.

2. Σε περίπτωση ομάδας, μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Προπονητή του Αθλητή Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

4.Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους λάτρεις της ρομποτικής.

Οι Αθλητές ρομπότ θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται στην ενότητα Αθλητής Ρομπότ.

ΑΘΛΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΗ

2. Απαιτήσεις Αθλητή Ρομπότ

2.1. Γενικές προδιαγραφές ρομπότ 

1. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός ρομπότ επιτρέπεται, εάν δεν υπόκειται στους περιορισμούς της ενότητας 2.2.


2. Ένα ρομπότ πρέπει να χωράει σε ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς 20 cm (200 mm). Μέγιστο ύψος για το ρομπότ 50 cm (500 mm).


3. Η συνολική μάζα ενός ρομπότ στην αρχή ενός αγώνα πρέπει να είναι κάτω από 3 kg (3000g).

4. Το ρομπότ πρέπει να είναι ανθρωποειδές δίποδο που περπατά με δύο πόδια και πρέπει να μετατοπίζει το κέντρο βάρους του για να διατηρεί την ισορροπία του όταν περπατά.


5. Όλα τα ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιοιδήποτε μηχανισμοί ελέγχου, εφόσον όλα τα εξαρτήματα περιέχονται στο ρομπότ και ο μηχανισμός δεν αλληλεπιδρά με εξωτερικό σύστημα ελέγχου (άνθρωπος, μηχανή ή άλλο).


6. Τα ρομπότ πρέπει να έχουν εμφανίσει έναν αριθμό, προσφορά από τους διοργανωτές , στο εξωτερικό περίβλημα του ρομπότ σε εμφανές σημείο. Ο αριθμός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του ρομπότ από τον διαιτητή και μπορεί να βρεθεί στον Φάκελο της Ομάδας (λεπτομέρειες στο παράρτημα.
 

2.2. Περιορισμοί ρομπότ

1. Όταν περπατάτε, το ένα πόδι πρέπει να σηκώνεται από το πάτωμα, ενώ το άλλο πόδι ισορροπεί το ρομπότ.

2. Κατά το περπάτημα, το πόδι που ισορροπεί το ρομπότ πρέπει να έχει γωνία άρθρωσης γόνατος μεγαλύτερη από 90 μοίρες. Σε οποιοδήποτε σημείο, εάν αυτό δεν συμβαίνει, το ρομπότ δεν θα θεωρείται ότι περπατά.

3. Τα πόδια μπορούν να έχουν οποιοδήποτε σχήμα και σχήμα, εφόσον διατηρούνται όλα τα παρακάτω:

ένα. Το πόδι του ρομπότ ορίζεται ως το τμήμα του ρομπότ που έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της αρένας (έδαφος).

4. Το μέγιστο μήκος (μέγεθος) του ποδιού πρέπει να είναι μικρότερο από το 50% του μήκους του εκτεταμένου ποδιού του ρομπότ. Το μήκος του ποδιού ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ του σημείου όπου το πόδι του ρομπότ αγγίζει το έδαφος και του άξονα που συνδέει το πόδι με το πάνω μέρος του σώματος του ρομπότ.

5. Το μέγιστο μήκος του ποδιού πρέπει να είναι μικρότερο από 20 cm (200 mm).

6. Όταν το ρομπότ στέκεται ή περπατά, ένα ορθογώνιο περίγραμμα γύρω από το αριστερό και το δεξί πόδι δεν πρέπει να επικαλύπτονται.

7. Το ρομπότ πρέπει να έχει 2 βραχίονες. Κάθε εκτεταμένο μήκος του βραχίονα δεν πρέπει να υπερβαίνει το εκτεταμένο μήκος του ποδιού.

8. Το ρομπότ πρέπει να έχει κεφάλι.


9. Συσκευές εμπλοκής, όπως IR LED που προορίζονται για κορεσμό των αντιπάλων αισθητήρων υπερύθρων, δεν επιτρέπονται.


10.  Δεν επιτρέπονται εξαρτήματα που θα μπορούσαν να σπάσουν ή να προκαλέσουν ζημιά στον αγωνιστικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που προορίζονται να βλάψουν το ρομπότ του αντιπάλου ή τον χειριστή του. Τα κανονικά σπρωξίματα και κτυπήματα δεν θεωρούνται πρόθεση για ζημιά.


11. Συσκευές που μπορούν να αποθηκεύσουν υγρό, σκόνη, αέριο ή άλλες ουσίες για ρίψη στον αντίπαλο δεν επιτρέπονται.


12.  Δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε φλεγόμενες συσκευές.


13. Συσκευές που ρίχνουν πράγματα στον αντίπαλό σας δεν επιτρέπονται.


14. Δεν επιτρέπονται κολλώδεις ουσίες για τη βελτίωση της πρόσφυσης.


15. Το ρομπότ πρέπει να μείνει ακίνητο για 5 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του αγώνα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα το ρομπότ μπορεί να κινηθεί.

16. Το ρομπότ μπορεί να ξεκινήσει από ένα τηλεχειριστήριο ή από ένα κουμπί στο ρομπότ.

 

2.3 Τεχνικός Έλεγχος Αθλητή Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει ο Αθλητής Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνοι για να προσκομίσουν τον Αθλητή Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο οι προπονητές του αθλητή ρομπότ.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Αθλητής Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

6. Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου οι προπονητές του Αθλητή Ρομπότ θα πρέπει να επιδείξουν το πρόγραμμα στην επιτροπή τεχνικού ελέγχου.

ΠΙΣΤΑ

3. Προκλήσεις Πίστας - Σχεδιασμός

1.  Η διαδρομή έχει ορθογώνιο σχήμα, Πλάτος = 120 cm και Μήκος = 250 cm

2.  Οριοθετείτε χρησιμοποιώντας 2 κομμάτια επιφάνειας με ύψος 10 cm.

3.  Η γραμμή έναρξης και στάσης είναι μαύρη και έχει πλάτος 1.5 cm.

4.  Στην διαδρομή θα υπάρχουν 4 τετράγωνα εμπόδια  30 cm x 30 cm και διαφορετικά ύψη.  

5.  Στην αρχή της διαδρομής θα υπάρχει σκάλα με 2 σκαλοπάτια ύψους 1.5cm και πάτημα 20cm.

250cm
120cm
30cm
30cm

ΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΑΣ

Στην διπλανή εικόνα μπορείτε να δείτε ένα τυχαίο δείγμα της πίστας. 

Η κανονική πίστα αποκαλύπτεται την ημέρα του Αγώνα.

Οι θέσεις των εμποδίων είναι τυχαίες.

Μπορείτε να κάνετε εξάσκηση σε μια οποιαδήποτε πίστα.

Το υλικό της πίστας στο δάπεδο είναι αντιολισθητικό.

Το επίπεδο της πίστας που περιγράφουν οι κανόνες είναι το πιο αυξημένο επίπεδο δυσκολίας που θα συναντήσετε.

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 120cm x 20cm x 1.5cm
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 120cm x 20cm x 1.5cm

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

4. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Οι Προπονητές - μέλη της Ομάδας ολοκληρώνουν τον τεχνικό έλεγχο του Αθλητή Ρομπότ, έχοντας πλέον τον μοναδικό αριθμό ελέγχου και τρέχουν σε γύρους διεκδικώντας την πρόκριση.

 

Ο νικητής Αθλητής Ρομπότ είναι αυτός που θα ολοκληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες προκλήσεις και κερδίσει τους περισσότερους πόντους.

Ο διαγωνισμός αποτελείται από 2 προκλήσεις. 

 

4.1 Πρόκληση 1: Αναρρίχηση σκάλας

 

4.1.1. Στόχος της πρόκλησης:

Ο Αθλητής ρομπότ πρέπει να φτάσει στην κορυφή της σκάλας και να εισέλθει στον χώρο προκλήσεων ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι την φορά χρησιμοποιώντας τα πόδια του.

4.1.2. Βαθμοί πρόκλησης:

Ο Αθλητής ρομπότ που θα καταφέρει να εισέλθει στον χώρο των προκλήσεων μετά από την ανάβαση της σκάλας λαμβάνει 80 πόντους. Εάν ένας Αθλητής ρομπότ δεν ολοκληρώσει την ανάβαση της σκάλας λαμβάνει 10 πόντους για κάθε σκαλί που κατάφερε να ανέβει. Εάν δεν ανέβει σε κανένα σκαλί τότε οι πόντοι του είναι 0.

Ένας Αθλητής ρομπότ που επιθυμεί να μην διαγωνιστεί στην ανάβαση της σκάλας, μπορεί να ξεκινήσει στον αγωνιστικό χώρο των προκλήσεων παραλείποντας την ανάβαση, απλά δεν μπορεί να διεκδικήσει τους 80 πόντους της ανάβασης της σκάλας.

 

4.1.3. Προσπάθειες:

Οι προπονητές των Αθλητών Ρομπότ θα έχουν στην διάθεση τους αρκετό χρόνο για δοκιμές πριν και μετά τις προσπάθειες τους. Κάθε Αθλητής Ρομπότ έχει δικαίωμα για 3 επίσημες προσπάθειες όπου και θα μετρήσουν οι πόντοι του.

 

4.1.4. Αυτόνομος έλεγχος:

Μόλις δοθεί το σήμα εκκίνησης, το ρομπότ πρέπει να παραμείνει πλήρως αυτόνομο διαφορετικά θα αποκλειστεί. Το ρομπότ πρέπει να αποσυνδεθεί από οποιοδήποτε δίκτυο κατά τη διάρκεια της πρόκλησης για να αποφευχθεί η εξωτερική παρέμβαση.

 

4.1.5. Διακοπές:

1. Εάν ένα ρομπότ πέσει από τη σκάλα ή κολλήσει για διάφορους λόγους (χαμηλή μπαταρία, ζεστός κινητήρας, σφάλμα σεναρίου κ.λπ.) έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσει την πρόκληση μόνο στην 1η προσπάθεια. Ένα χρονικό διάστημα έως και 10 λεπτών μπορεί θα δοθεί για την επίλυση του προβλήματος πριν από την επανάληψη. Το ρομπότ θα βρίσκεται στο πρώτο βήμα όταν θα γίνει η επανεκκίνηση. Σε περίπτωση επανεκκίνησης, η καλύτερη προσπάθεια θα λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογία.

2. Εάν μια ομάδα αρνηθεί τη δεύτερη ευκαιρία ή το ρομπότ δεν μπορεί να διορθώσει στο δεδομένο διάστημα, η πρώτη προσπάθεια θα ληφθεί υπόψη για να σκοράρει.

 

4.2 Πρόκληση 2: Αγώνας με εμπόδια

 

1. Στόχος της πρόκλησης:

Ο στόχος του Αγώνα είναι ο Αθλητής ρομπότ που περπατά με δύο πόδια  να ολοκληρώσει μια πορεία με εμπόδια κερδίζοντας πόντους.

 

2 Πορεία πρόκλησης:

-  Κάθε Αθλητής Ρομπότ έχει συνολικά 3 προσπάθειες. 

-  Μία προσπάθεια έχει χρονικό όριο 5 λεπτών για να ολοκληρωθεί. Εάν το ρομπότ κολλήσει, επιτρέπεται μια επανεκκίνηση. Το ρομπότ θα έχει την επανεκκίνηση από την αρχική θέση.

-  Εάν το ρομπότ δεν ολοκληρώσει την πορεία σε 5 λεπτά θα σταματήσει και θα μετρήσουν μόνο οι πόντοι που έχει ήδη κερδίσει.

-  Η τελική ταξινόμηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πόντων που έχει κερδίσει ο Αθλητής ρομπότ.

-  Δεν γίνονται αντιρρήσεις κατά των αποφάσεων των διαιτητών. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις, η ομάδα μπορεί να αποκλειστεί από αυτόν τον αγώνα.

-  Μέχρι την έγκριση, όλες οι ομάδες θα παραμείνουν στον χώρο που τους έχει δεσμευτεί. Οι ομάδες μπορούν να εγκαταλείψουν τον χώρο μόνο όταν κληθούν στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε ομάδα θα κληθεί από έναν υπάλληλο της διοργάνωσης, όταν χρειαστεί να πάει στον χώρο αναμονής, που βρίσκεται κοντά στον αγωνιστικό χώρο. 

-  Μετά την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας, οι ομάδες πρέπει να επιστρέψουν στον χώρο που έχει δεσμευτεί για αυτές.

-  Κάθε ομάδα έχει την ευθύνη να ακολουθεί το αρχικό πρόγραμμα, που εμφανίζεται στον ιστότοπο και στον χώρο των ομάδων. ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!

-  Αν σε καλέσουν να παίξεις και δεν έρθεις σε 5 λεπτά, ο Αθλητής ρομπότ δεν θα αγωνιστεί!

 

 

3. Αυτόνομος έλεγχος:

Μόλις δοθεί το σήμα εκκίνησης, ο Αθλητής ρομπότ πρέπει να παραμείνει πλήρως αυτόνομος διαφορετικά θα αποκλειστεί. Ο Αθλητής ρομπότ πρέπει να αποσυνδεθεί από οποιοδήποτε δίκτυο κατά τη διάρκεια της πρόκλησης για να αποφευχθεί η εξωτερική παρέμβαση.

 

4. Διακοπές:

A. Εάν ένας Αθλητής ρομπότ κολλήσει για οποιονδήποτε λόγο, έχει το δικαίωμα για μία επανεκκίνηση. Το ρομπότ θα έχει την επανεκκίνηση από την αρχική θέση.

 

4.3. Βαθμολογία πρόκλησης Αγώνα με εμπόδια:

 

1 Για κάθε εμπόδιο που θα περνάει ο Αθλητής ρομπότ θα λαμβάνει 50 πόντους.

Θα πρέπει να είναι εμφανές ότι έχει περάσει το εμπόδιο. Αθλητής ρομπότ που θα σταματήσει για κάποιο λόγο στην μέση ενός εμποδίου, δεν θα λάβει τους πόντους για το εμπόδιο αυτό.

 

2 Νικητές

Η τελική κατάταξη γίνεται αθροίζοντας τους πόντους και από  τις 2 προκλήσεις για κάθε Αθλητή ρομπότ. Ο Αθλητής ρομπότ με τον μεγαλύτερο αριθμό πόντων κερδίζει τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα δοθεί μια επιπλέον πρόσκληση στον αγωνιστικό χώρο η οποία θα μετρηθεί με χρόνο. Ο ταχύτερος Αθλητής ρομπότ κερδίζει την θέση.

 

3. Αντιρρήσεις:

1.  Δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις για τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής.

2.  Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τους κανονισμούς, τυχόν παράπονα ή οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τους κανόνες που τηρούνται, η ένσταση πρέπει να απευθύνεται από τον αρχηγό της ομάδας στους διοργανωτές ή σε περίπτωση απουσίας τους στα μέλη της κριτικής επιτροπής.

 

4. Ευελιξία Κανόνων:

1. Εφόσον τηρείται η έννοια και οι βασικές αρχές των κανόνων, αυτοί οι κανόνες θα είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να περιλαμβάνουν τις αλλαγές στον αριθμό των παικτών και στο περιεχόμενο των αγώνων.

2. Τροποποιήσεις ή κατάργηση των κανόνων μπορούν να γίνουν από τον οργανισμό, αρκεί να δημοσιευτούν πριν από την εκδήλωση και να διατηρούνται με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

 

5. Αρμοδιότητες:

1. Οι συμμετέχουσες ομάδες είναι πάντα υπεύθυνες για την ασφάλεια των δικών τους ρομπότ και ευθύνονται για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από τα μέλη της ομάδας ή τα ρομπότ.

2. ο Οργανισμός δεν θα είναι ποτέ υπεύθυνος για τυχόν περιστατικά/ατυχήματα που προκαλούνται από τις συμμετέχουσες ομάδες και τα ρομπότ τους.

bottom of page