NEW ROBOT MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION.png

ΡΑΛΛΥ
 

ΡΑΛΛΥ.png

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για μαθητές Δημοτικού (7 έως 12 ετών)

Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (13 έως 19 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος των Οχημάτων Ρομπότ είναι  να διανύσουν μια απόσταση 10 μέτρων στον δυνατότερο ελάχιστο χρόνο.

ΟΜΑΔΑ

1. Στους Αγώνες συμμετέχουν ομάδες και όχι άτομα.

2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο (2) – τρία (3) άτομα.

3. Η ομάδα ορίζει ένα μέλος της ως βασικό Υπεύθυνο του Οχήματος Ρομπότ της ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και τους κριτές, για τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και για το χειρισμό του Αθλητή Ρομπότ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

ΟΧΗΜΑ  ΡΟΜΠΟΤ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Το Άθλημα αφορά  τις πλατφόρμες:

Lego Mindstorm EV3 - NXT , Lego Spike Prime (9 -19 ετών)
Μέγιστο μέγεθος: 500mm μήκος, 300mm πλάτος 
Μέγιστο ύψος:300mm
Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Mindstorm EV3 ή NXT Kit υλικά στην κατασκευή.
Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή, 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες κάθε είδους. 
Προγραμματισμός σε EV3-NXT λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού.

Lego WeDo2 - Lego Boost - Lego Spike Essential  (7 - 8 ετών)

Μέγιστο μέγεθος: 500mm μήκος, 300mm πλάτος 

Μέγιστο ύψος:300mm

Χρησιμοποιήστε μόνο LEGO® Wedo2 ή Lego Boost ή Lego Spike Essential  υλικά στην κατασκευή.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο 2 hub, 2 κινητήρες και 2 αισθητήρες κάθε είδους. Προγραμματισμός στο αντίστοιχο λογισμικό ή σε scratch 3.0.

Άλλα ρομποτικά πακέτα (Open Hardware & Software)  (10 -19 ετών)
Μέγιστο μέγεθος:
500mm μήκος, 300mm πλάτος 

Μέγιστο ύψος:300mm
Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομποτικό υλικό  ή συνδυάστε τα, καθώς και τον προγραμματισμό σε οποιοδήποτε λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Επιτρέπεται η χρήση μόνο 1 ελεγκτή 4 κινητήρες και 4 αισθητήρες. 
Επιτρεπόμενα τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη, πλαστικό, μέταλλο. Ο Αθλητής Ρομπότ δεν πρέπει να τραυματίσει την πίστα, τους διαιτητές ή τα μέλη της ομάδας.


Το ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις μπαταρίες με μέγιστη ασφάλεια.

1. Το Όχημα Ρομπότ πρέπει να είναι αυτόνομο.

2. Οι μέγιστες διαστάσεις του  πρέπει να είναι 500mm μήκος, 300mm πλάτος και 300 mm ύψος.

3. Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο σημείο πιο πάνω, το Όχημα Ρομπότ θα ζυγίζεται και θα πρέπει με άνεση να χωρεί σε κιβώτιο ελέγχου.

       - Το κιβώτιο ελέγχου έχει διαστάσεις 500mm μήκος, 300mm πλάτος και 300 mm ύψος συν δύο (2) χιλιοστά ανοχή.

4. Το Όχημα Ρομπότ θα πρέπει να τοποθετείται στο κιβώτιο ελέγχου χωρίς να εξασκείται πίεση.

5. Το Όχημα Ρομπότ δεν θα πρέπει να φθείρει ή καταστρέφει την πίστα ή να αποτελεί απειλή για τους θεατές με οποιοδήποτε τρόπο.

6. Το Όχημα Ρομπότ πρέπει να έχει κουμπί έναρξης και λήξης της λειτουργίας του.

7. Επιπλέον απαιτήσεις για το ρομπότ LEGO:

       -  Το Όχημα Ρομπότ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά με αυθεντικά υλικά LEGO ή HITECHNIC.

       - Το Όχημα Ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μπαταρίες ή κελιά (cells) όπως προτείνονται από τη LEGO, κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τεχνικός Έλεγχος Του Οχήματος Ρομπότ

1. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των Αγώνων σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από τους διοργανωτές.

2. Τεχνικός έλεγχος διενεργείται πριν από την έναρξη κάθε φάσης (προκαταρκτική, προκριματική, τελική) των Αγώνων στον οποίο τυχόν συμμετέχει το Όχημα  Ρομπότ.

3. Τυχόν αποτυχία μίας ομάδας να προσέλθει έγκαιρα για τεχνικό έλεγχο του Οχήματος Ρομπότ  της οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

4. Υπεύθυνος για να προσκομίσει το Όχημα Ρομπότ της ομάδας για τεχνικό έλεγχο είναι μόνο ο/η Υπεύθυνος της ομάδας.

5. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο του Οχήματος Ρομπότ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Όχημα Ρομπότ. Αν δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δεν θα γίνει αποδεκτό για να διαγωνιστεί και αυτόματα αποκλείεται από τη διοργάνωση.

ΠΙΣΤΑ

1. Υπάρχει ένα λευκό δάπεδο από μουσαμά εκτυπώσιμο στο γήπεδο. Χωρίζεται σε τρία κομμάτια.

2. Το μήκος του μετρούμενου τμήματος της πίστας είναι 10 μέτρα και το πλάτος είναι 0,9 μέτρα. Τα μεμονωμένα κομμάτια επισημαίνονται με μαύρη γραμμή πλάτους 50mm.

3. Κάθε κομμάτι οριοθετείται από χαμηλό φράγμα (περίπου 100mm) έτσι ώστε ένα όχημα να μην μπορεί να φύγει από την πίστα. 
4. Υπάρχει μια μαύρη γραμμή καθοδήγησης μεταξύ των κομματιών (περίπου 50mm πλάτος).
5. Υπάρχει ζώνη πέδησης μήκους 5 μέτρων και πλάτους 0,9 μέτρων.

6. Το τέλος της ζώνης πέδησης οριοθετείται από μαύρη γραμμή (η ίδια με την κατευθυντήρια γραμμή) πίσω από την οποία βρίσκεται προστατευτικό φράγμα κατασκευασμένο από το μαλακό υλικό .

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ.jpg

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 15m

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Οι Υπεύθυνοι του Οχήματος Ρομπότ ολοκληρώνουν τον τεχνικό έλεγχο του Οχήματος, παίρνοντας τον μοναδικό αριθμό ελέγχου και τρέχουν σε γύρους διεκδικώντας την πρόκριση.

Νικάει το Όχημα Ρομπότ που θα ολοκληρώσει τον αγώνα στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Πριν την πρώτη κούρσα, κάθε  Όχημα Ρομπότ τρέχει έναν γύρο για τον τεχνικό έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου πρέπει να αποδείξει:

 

  • την ικανότητα να κινείται χωρίς να βλάπτει την πίστα

  • την καταγραφή της διέλευσης μέσω της πύλης ελέγχου χρόνου

  • την ακρίβεια του προγράμματος

  • την ικανότητα να ξεκινήσει σωστά στην έναρξη

  • τη λειτουργικότητα του κουμπιού START

Σε περίπτωση αλλαγής / διόρθωσης του Οχήματος Ρομπότ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (εάν αυτό δεν πέρασε τον τεχνικό έλεγχο), θα πρέπει να περάσει ξανά.

Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου θα γίνουν ερωτήσεις στην ομάδα στα κρίσιμα σημεία του προγράμματος του ρομπότ. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί της το laptop της με το πρόγραμμα του Αθλητή ανοικτό. Εάν από τις ερωτήσεις αποδειχτεί ότι η ομάδα δεν έχει γνώση του προγράμματος τότε η ομάδα λαμβάνει ποινή ίση με το  - 20% του χρόνου που θα φέρει στο Άθλημα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

Ο Υπεύθυνος  που θα τρέξει τον γύρο τοποθετεί το Όχημα Ρομπότ μπροστά στο σημείο έναρξης πριν την είσοδο στο τούνελ . Ο Αθλητής Ρομπότ θα πρέπει να είναι ανοικτό και σε αναμονή μόλις πατηθεί το κουμπί να ξεκινήσει.. 

ΕΝΑΡΞΗ 

Ο Υπεύθυνος  ξεκινάει το Όχημα Ρομπότ μετά από το σφύριγμα του διαιτητή, πατώντας το κουμπί Start. Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από την στιγμή που το Όχημα Ρομπότ περνάει μέσα από την πύλη ελέγχου του χρόνου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  • Το Όχημα Ρομπότ θα πρέπει κινείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε ευθεία προκειμένου να τερματίσει στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

ΛΗΞΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ

Η μέτρηση του χρόνου σταματά όταν το ρομπότ περάσει κάτω από  την τελική πύλη (η μπροστινή  μη διαφανή επιφάνεια του ρομπότ).
Το ρομπότ θα πρέπει να είναι σε θέση να σταματήσει και να παραμείνει στη ζώνη πέδησης. Εάν το ρομπότ περάσει μέσα από τη ζώνη πέδησης προς το προστατευτικό φράγμα, θα τιμωρηθεί πολλαπλασιάζοντας τον χρόνο που έχει επιτύχει με τον συντελεστή 1,3.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει αν το ρομπότ συντριβεί στο τοιχίο. 


Το ρομπότ πρέπει να φτάσει στη γραμμή τερματισμού στο σύνολό του.

Εάν ο γύρος ξεπεράσει τα 60 δευτερόλεπτα τότε ο διαιτητής τερματίζει τον γύρο και τον κρίνει άκυρο.

ΓΥΡΟΙ

Κάθε Όχημα Ρομπότ θα τρέξει 2 αγώνες. Ο πρώτος αγώνας είναι δοκιμαστικός και δεν μετράει στην βαθμολογία.

Στον δοκιμαστικό αγώνα τα Οχήματα  Ρομπότ τρέχουν βάση του αριθμού που φέρουν μετά από τον τεχνικό έλεγχο.

Στον επόμενο  γύρο τρέχουν βάση του χρόνου του οποίου έφεραν. Παράδειγμα το Όχημα Ρομπότ με τον  μικρότερο χρόνο διαγωνίζεται πρώτο, το Όχημα Ρομπότ μικρότερο χρόνο διαγωνίζεται δεύτερο κλπ.

Ο καλύτερος χρόνος τερματισμού είναι αυτός που κατατάσσει στον τελικό τον νικητή. Εάν 2 ή περισσότερα Οχήματα Ρομπότ έχουν ίδιο χρόνο, τότε διαγωνίζονται σε έναν επιπλέον αγώνα για να καθοριστεί η τελική κατάταξη. Εάν ο χρόνος εξακολουθεί να παραμένει ο ίδιος δίνεται στους Υπεύθυνους χρόνος 30 λεπτών να κάνουν βελτιώσεις στο Όχημα τους προκειμένου να βελτιώσουν τον χρόνο τους και τρέχουν έναν επιπλέον αγώνα. Οι Υπεύθυνοι ομάδας θα πρέπει να περάσουν ξανά από τεχνικό έλεγχο τα Οχήματα τους και να δείξουν στους κριτές τις βελτιώσεις που έκαναν. Εάν κάποιος Υπεύθυνος δεν κάνει βελτιώσεις στο Όχημα του τότε αυτόματα ανακυρρήσεται νικητής το αντίπαλο Όχημα στην περίπτωση που τα Οχήματα είναι δύο. Εάν τα Οχήματα είναι περισσότερα τότε ο Υπεύθυνος που δεν έκανε βελτιώσεις αποκλείεται από τον τελικό αγώνα.

Εάν μετά και από τις βελτιώσεις ο χρόνος παραμένει ο ίδιος τότε μοιράζονται την  θέση.

ΝΙΚΗΤΕΣ:

Ηλικιακή κατηγορίας Α΄ - Γ΄ Δημοτικού LEGO

1η Θέση: Κεραυνός                        ΒrickQ

2η Θέση: Robotzedes Δημοτικό1   ΒrickQ

3η Θέση: Φωτιά                              ΒrickQ

Ηλικιακή κατηγορίας Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού LEGO

1η Θέση: Tornado                                             Robotiada Τσεχίας

2η Θέση: Αριστοτέλειο3  + steam Stars            Robotiada Τσεχίας

3η Θέση: Robotzedes Δημοτικό 3                    Robotiada Τσεχίας

Ηλικιακή κατηγορία Γυμνασίου - Λυκείου LEGO 

1η Θέση: Stable Dragons                                 Robotiada Τσεχίας

2η Θέση: Robotzedes Γυμνάσιο                       Robotiada Τσεχίας

3η Θέση: Robotzedes Λύκειο                           Robotiada Τσεχίας

 

Ηλικιακή κατηγορία Γυμνασίου - Λυκείου  NON-LEGO 

1η Θέση: Architechs                                         Robotiada Τσεχίας  + Ταξίδι SABO

2η Θέση: Robonerds3                                      Robotiada Τσεχίας

3η Θέση: CBT                                                  Robotiada Τσεχίας

ΝΙΚΗΤΕΣ